Jan Bím

Putuji a provázím krajinami 
vnějšími i vnitřními,
vedu meditace, různé kruhy a semináře,
provázím přechodovými rituály
 

 

Ničemu nevěřte a všemu naslouchejte.
5. dohoda, Don Miguel Ruis

 

  

 

DOPROVÁZENÉ POUTĚ     FACILITACE KRUHŮ     MEDITACE

 

Pro zájemce o hlubší poznání sama sebe nabízím osobní duchovní a někdy terapeutické doprovázení, výuku a vedení meditací, rozvoj všímavosti, práci s emocemi a s odpuštěním, práci se sny, s rozvojem tvořivosti a imaginace.

S lidmi pracuji individuálně i ve skupinách na seminářích či ustálených kolektivech třeba pracovních nebo zájmových.

Spolupracovat můžeme jednorázově nebo lépe dlouhodobě. Frekvence vzájemných setkání a forma společné práce je na klientově přání. 

Doprovázím lidi ze všech spekter společnosti - majitele firem, vrcholové manažery, střední manažery, učitele, OSVČ, programátory, lidi z pomáhajících a doprovázecích profesí, lidi v invalidním důchodu, handicapované, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, ... . Věkově provázím lidi od školních let, studenty, pracující, seniory a občas i umírající.

Manažery a lidi z byznysu podporuji v nalezení spirituálního rozměru podnikání, v objevování nových forem vedení podřízených vycházející z duchovních principů, nových forem motivace a nových forem organizace založené na samoorganizaci a sebeřízení. Společně hledáme, kde je opravdová hodnota jejich firmy. U podnikatelů hledáme, jak jejich individuální dar a poslání transformovat ve službu ostatním, která nakonec přinese i energii ve formě peněz.

S lidmi v pomáhacích, doprovázecích a sociálních profesích sdílím jejich zátěž cizími těžkými procesy a nacházíme cesty k předejití vyhoření a nalezení nové energie do další podpory druhých. Doprovázená pouť krajinou s aktivně naslouchajícícm partnerem je jinak účiná forma podpory než supervize a sdílení pocitů s kolegy.

 

Doprovázené poutě

PoutníkBěhem doprovázených poutích vás prostřednictvím "zastavení" v životě, přerušení dennodenní rutiny, pochodu v přírodě a společného rozhovoru s intuitivním posloucháním podpořím, abyste si

  • nalezli to podstatné ve Vašem životě a objevili "skutečného sama sebe",
  • nově nastavili žebříčky hodnot,
  • objevili zdroj nové energie,
  • objevili své osobní dary a osobní poslání,
  • znovuobjevili cestu k vlastní duši,
  • předefinovali "vizi", jak chcete svůj život dále žít,
  • realizovali vaše dětské sny.

Za 14 let již bylo přes 1700 doprovázených poutí, během kterých jsem doprovodil stovky klientů, slyšel  mnoho různých příběhů a osudů.

Cena doprovázených poutí vychází z principů Dar za Dar a Stanovení odměny klientem.

 

no alt

Pouť nemusí být jen formou procházky v přírodě. Můžeme se toulat krajinou vnitřní duše i online. Stále máte k dispozici pozorného naslouchajícího svědka, který může zaslechnout ve vašich slovech světlo, které sami nevidíte.

 

Další nabídka

KruhyČasto vedu a facilituji sdílecí či poradní kruhy - veřejné, firemní, ve školách či neziskovách. V různých kruzích jsem naseděl za poslední roky možná tisíce hodin.

Vedu veřejné meditace a pro vážné zájemce dlouhodobě spolupracuji na individuálním prohlubování meditací na pravidelné týdenní bazi.

Spolu s mojí manželkou Laďkou a dalšími kolegy děláme i zajímavé akce pro dospívající a studenty.

Některé z technik a cvičení nabízím i formou veřejných seminářů.

Ceny většiny mých aktivit pro nefiremní klienty vychází z principů DAR za DAR a Stanovení odměny klientem.

 

Většinu technik a cvičení jsem popsal v sekci informace. Hodně je popsáno v knihách edice Cesta (ne)obyčejného člověka.

 

Meditační video kurz

Pro zájemce o meditaci jsem připravil Výukový kurz meditací v úrovních - Základy meditace, Mírně pokročilí a Pokročilí. Meditace vycházejí z mé vlastní praxe. Používám civilní slovník, tak aby videa byla použitelná pro lidi jakéhokoliv duchovního zaměření.

jan-bim-meditace.webnode.cz

Klid v meditaci

 

Vidět mne můžete zde:

no alt
no alt
no alt
no alt
no alt
no alt
no alt
no alt
no alt
no alt
no alt
no alt
no alt

 

 Slyšet mne můžete zde:

 

Rozhovor se mnou si můžete přečíst například zde:

 

Moje neziskové aktivity

Alopé, z.s.Ve spolku Alopé vytváříme místo, na kterém mohou zasednout v jednom kruhu zástupci všech ras, náboženství a spirituálních směrů, vzájemně si naslouchat a předávat moudrost předků i současné vědění všem.

 

Ultreia, z.s.Ve spolku svatojakubských poutníků Ultreia vytváříme informační podporu pro poutníky do Santiaga de Compostela, vydáváme poutní průkaz, značíme a udržujeme české svatojakubské trasy. 

 

Mezi námi, o.p.s.Mezi námi, o.p.s. podporujeme různými formami mezigenerační setkávání především mezi dětmi a seniory. Jsem členem dozorčí rady.

Akce a semináře

Modře semináře, které vedu 
Většinu seminářů organizuje Peter Bartál, který připravuje semináře i pro jiné lektory    

 

Online akce

meditace na mém FB profilu pracovní dny 7-7:30 hod - střídáme se s Ivo Třískou 

Kurz meditací online

 

Živá setkání   

22.7.2024 18-21 hod, Kurz meditací, Centrum Odonata v Šalounově vile, Slovenská 1566/6, Praha 10 - Vinohrady, registrujte se na p.barny@post.cz 

29.7.2024 18-21 hod, Kurz meditací, Centrum Odonata v Šalounově vile, Slovenská 1566/6, Praha 10 - Vinohrady, registrujte se na p.barny@post.cz 

12.8.2024 18-21 hod, Kurz meditací, Centrum Odonata v Šalounově vile, Slovenská 1566/6, Praha 10 - Vinohrady, registrujte se na p.barny@post.cz 

26.8.2024 18-21 hod, Kurz meditací, Centrum Odonata v Šalounově vile, Slovenská 1566/6, Praha 10 - Vinohrady, registrujte se na p.barny@post.cz   

 

 

Tři brány ke štěstí

Online kurz pro uvědomění si krásy v životě, získávání klidu a životní energie. Společně projdeme branami pozornost, odpuštění a vděčnost. 

no alt

 

Youtube kanál

všechna videa

 

Meditace sou-cítění nahraná 24.2.2022 v den zahájení války na Ukrajině

no alt