Intuice a kreativita

Intuice

Intuice je hlas našeho podvědomí, který nám napovídá, jak se máme v životě rozhodovat. Někdy je v souladu s naším rozumem, někdy není. Intuice sídlí v pravé hemisféře mozku, kdežto rozum v levé. Intuice působí někdy jako tichý "hlas", který nám do vědomí přináší myšlenky, které nás vedou správným směrem. Nejčastěji a nejjednodušeji se projevuje prostřednictvím pocitů.

Je vědecky ověřeno, že intuiční rozhodování je skoro vždy správnější než rozhodování rozumové. Přesto je naše kultura nastavena spíše na rozumové rozhodování. Rozvoj intuice je jedním z velkých úkolů, které před námi stojí.

Pokud se o něčem rozhodujete, pak intuici zapojíte do rozhodování vnímáním svých pocitů. Zvažujeme jednotlivé alternativy a zkoumáme naše pocity. Intuičně správně je ta alternativa, která nám vyvolá nejpříjemnější pocit

Například, pokud jdeme a dorazili jsme na křižovatku a nevíme, kudy dál, použijeme intuici tak, že pozorujeme všechny možné cesty a vybereme si tu, která se nám nejvíce líbí, která je jakoby světlejší, prozářenější (ne ta, která je snažší).

Pokud máte na rozhodování čas, můžete postupovat tímto způsobem. Řekněme, že se rozhodujete mezi variantami A,B, C. Vyberte si alternativu A a pokládejte si následujcí otázky:

  • Jaký budu, jak se budu cítit a co budu dělat hodinu poté, co se rozhodnu pro A? (Dovolte vé představivosti, aby vám sama nabídla odpověď).
  • Jaký budu, jak se budu cítit a co budu dělat den poté, co se rozhodnu pro A? (Dovolte vé představivosti, aby vám sama nabídla odpověď).
  • Jaký budu, jak se budu cítit a co budu dělat týden poté, co se rozhodnu pro A? (Dovolte vé představivosti, aby vám sama nabídla odpověď).
  • Jaký budu, jak se budu cítit a co budu dělat měsíc poté, co se rozhodnu pro A? (Dovolte vé představivosti, aby vám sama nabídla odpověď).
  • Jaký budu, jak se budu cítit a co budu dělat rok poté, co se rozhodnu pro A? (Dovolte vé představivosti, aby vám sama nabídla odpověď).
  • Jaký budu, jak se budu cítit a co budu dělat 10 let poté, co se rozhodnu pro A? (Dovolte vé představivosti, aby vám sama nabídla odpověď).

Stejně to dělejte s ostatními variantami. Rozhodněte se pro tu, u které se budete u všech otázek cítit nejlépe. V této podobě upraveno z knihy Dan Millman, 12 bran na cestě k osobnímu růstu.

Intuice souvisí s humorem a kreativitou. Rozvíjením kreativity kreslením, psaním, hraním na hudební nástroj či zpíváním rozvíjíme současně i naši intuici. Stejně tak ji rozvíjíme humorem, veselostí a smíchem.

Intuice je tím lepší, čím častěji ji používáte a čím více jí věříte.

Vrcholnou intuicí je napojení na Zdroj infromací.

 

Vytváření náhodných obrazců z vody

Vylijte trochu vody na hladkou a nepropustnou plochu. Chvíli se na tu kaluž dívejte. Pak si sní začněte nezávazně a bezcílně hrát. Rýsujte nic neznamenající obrazce. Provádějte toto cvičení minimálně deset minut v průběhu jednoho týdne.
Nečekejte od cvičení praktické výsledky, protože má pouze probouzet intuici.

 

Náhodný příběh

Náhodně otevřte noviny. Vyberte si jeden z titulků. Na motivy titulku napište příběh. Délka zhruba 30-50 vět. Neklaďte fantazii žádné omezení. K příběhu se vraťte znovu po dvou dnech a zkuste v něm najít zprávu či poselství pro současnou situaci.

 

Cvičení svobodného tance

Uvolněte se a zavřete oči. Vybavujte si nějakou písničku, kterou jste v životě slyšeli. V duchu si ji začněte prozpěvovat. Ponenáhlu nechte určitou část svého těla - nohy, břicho, ruce, hlavu, ale pouze jednu z nich, tančit na některou z melodií. Tančete spontánně. Nechte tělo, ať si samo najde vyjádření písně.

Po pěti minutách přestaňte v duchu zpívat a naslouchejte zvukům kolem sebe. Složte z těchto zvuků nějakou melodii a tancujte celým tělem. Snažte se na nic nemyslet. Vnímejte rytmus a melodii okolního světa. Nechte tuto symfonii prostupovat vaším tělem a tělo nechte volně reagovat na melodii pohybem. Pokud to prostředí umožňuje, tancujte se zavřenýma očima.

Během tancování se mohou objevit samovolné představy. Nechte je volně plynout. Po skončení tance si zapište hlavní myšlenku těchto představ.

Upraveno podle praktických pokusů dle popisu v knize Paulo Coelho, Poutník a podle Nikos Kazantzakis, Řek Zorba.