Osobní dohody a afirmace

Zamýšleli jste se někdy nad tím, z čeho sestává osobní přesvědčení a osobní názor? Po přečtení knihy Dona Miguele Ruise - Čtyři dohody jsem se touto otázkou začal detailně zaobírat. Skutečně jsem ve své mysli objevil veliké množství dohod, které jsem uzavřel sám se sebou. Některé byly pro můj život velice důležité a formovaly mne správným směrem, některé již byly spornější a některé mne vedly vyloženě špatně. Část z těchto dohod jsem převzal od svých rodičů, část jsem získal ve škole, část v zaměstnáních a některé jsem si vytvořil já sám.

Sledování vnitřních dohod je jednou z nejdůležitějších částí doprovázených poutí. Často slyším od klientů věty typu: "Na posedy se nesmí lézt.", "Vydělávání peněz je dřina.", "Úspěch si člověk musí zasloužit tvrdou prací.", "Tuto věc nedokáži, protože ..." Většinou je mojí reakcí na tuto větu otázka: "Odkud to víš? Kdo ti to řekl?" Často tato jednoduchá otázka stačí na to, aby si klienti uvědomili, že se řídí absurdní dohodou. Nejabsurdnější dohody máme ohledně přijímání peněz, nutnosti tvrdě pracovat a o našich vztazích.

Já jsem u sebe k mému velkému překvapení objevil tyto dohody ohledně peněz a práce: "Není dobré být bohatý", "Aby si člověk dobře vydělal, musí tvrdě makat", "Bez práce nejsou koláče", "Peníze ničí charakter" a podobné další. Navíc jsem objevil, že dohody o penězích mám přímo spojené s dohodami o množství a "tvrdosti" práce. Při práci s klienty na poutích jsem zjistil, že podobně nastavené dohody mají skoro všichni. Naštěstí je mezi mými klienty pár lidí, kteří to mají jinak. Při sledování jejich dohod a jejich životních příběhů jsem přišel na to, že dohody o penězích a dohody o práci spolu nemusí vůbec souviset. Například typ a kvalita práce vůbec nesouvisejí s množstvím obdržených peněz. Příklad - učitelé na vysoké škole berou velmi nízké platy, učitelé ve školících firmách berou tisíce až desetitisíce za den práce. Přitom učí v podstatě stejné věci a stejné "zákazníky" - dospělé lidi.

 

Jak najít své vnitřní dohody?

Navrhuji vám, podívejte se detailně na vaše vnitřní dohody. Vezměte si prázdné papíry, nadepište je, vždy jeden nadpis na jeden list papíru,

 • MĚ DOHODY O TOM JAKÝ JSEM A KDO JSEM,
 • MÉ DOHODY O ZDRAVÍ A MÉM TĚLE,
 • MÉ DOHODY O MÝCH TALENTECH,
 • MÉ DOHODY O VZTAZÍCH,
 • MÉ DOHODY O PRÁCI,
 • MÉ DOHODY O PENĚZÍCH,
 • MÉ DOHODY O BYDLENÍ,
 • MÉ DOHODY O SPIRITUALITĚ,
 • MÉ DALŠÍ DOHODY.

Postupně procházejte svoji mysl a zapisujte si své vnitřní dohody, které jste objevili, na příslušný papír. Dopřejte si na tuto činnost dost času, doporučuji minimálně týden. Velmi pravděpodobně budete překvapeni, jaké dohody máte ve své mysli. Některé si normálně ani neuvědomujeme, ale přesto nás řídí z podvědomí.      

Ze seznamu vyberte dohody, které již dále nechcete používat a napište si dohody nové. Nejúčinnější je napsat soubor mých nových dohod platných od teď dále jako smlouvu se sebou samým a Vesmírem (Bohem, Absolutnem, Světovou myslí,...). Smlouvu si skutečně napište na papír, podepište, přečtěte nahlas a umístěte na místo, kde si jí často všimnete. Můžete ji i zveřejnit pro druhé lidi, aby jste na sebe vyvinuli větší tlak na dodržování. Níže uvádím příklady takovýchto smluv, které jsem uzavřel já sám se sebou. Můžete je pro své potřeby libovolně upravit, tak aby vyjadřovaly vaše potřeby a vztah k životu.

K zafixování nových dohod si zformulujte sadu afirmací. Afirmace si udělejte v pozitivním vyjádření. Aby afirmace mohla trvale zafungovat, musíte si ji opakovat denně, pokud možno nahlas minimálně 50x denně po dobu 40 dní (minimálně 3 týdny). V čínských textech se uvádí, že je potřeba až 10 000 opakování afirmace. Afirmace je vhodné doplnit vizualizací cílového stavu, jako kdyby již byl teď. S afirmacemi pracujte postupně. Pracujte najednou současně se 3 - 5. Po 40 dnech pokračujte s dalšími. Svoji aktuální sadu si vždy doplňte základní afirmací: "Mám se rád. Cele a hluboce se přijímám."

Dohody, které již nechcete a nejdou nově přeformulovat, můžete ze svého vědomí uvolnit pomocí techniky Nechat odplynout (Sedona metoda)

Podrobněji o vnitřních dohodách knihy Dona Miguele Ruise - Čtyři dohodyPátá dohoda.
O afirmacích se dočtete v knice Luise L. Hay, Miluj svůj život. Velmi silné afirmace jsou v knize Og Mandino, Největší obchodník na světě.

 

Příklady vnitřních dohod formou smlouvy

DOHODA O VZTAZÍCH

Já Jan Bím uzavírám sám se sebou a s Vesmírem tuto smlouvu o vztazích v mém životě.

1. Uznávám, že všechny bytosti jsou samostatné a mají právo na svobodnou volbu nezávislou na mých přáních a tužbách.

2. Uznávám, že bytosti a zvláště lidé jsou v jádru dobří a mají svůj Božský zdroj.

3. Každý, s kým se v životě potkám, je můj učitel.

4. Své přátele si mohu svobodně vybrat. Lidé, které jsem si vybral za přátele, se mohou svobodně rozhodnout, jestli mi přátelství opětují.

5. Své blízké miluji bez dodatečných podmínek.

6. Věřím, že nejlepším způsobem vztahů je přijetí, neposuzování, pozornost, naslouchání a láska.

7. Chráním si své hranice. Tomu, kdo je porušuje, vlídně ale asertivně ukážu, kde hranice je. Své hranice si hlídám i vzhledem k blízkým lidem. Snažím se respektovat osobní hranice druhých lidí.

8. Mám právo na všechny emoce a pocity. Svobodně se rozhoduji, které emoce a pocity vyjádřím, kdy a jak.

9. Svoji manželku jsem si vybral dobrovolně. Svobodně se denně rozhoduji s ní být pospolu a naplňovat svazek manželský. Uznávám, že manželka se může rozhodovat o našem svazku samostatně.

10. S mojí manželkou bezpodmínečně přijímám i její blízké při respektu ke svým a jejich hranicím.

11. Naše děti jsou svobodné bytosti, které se mohou samostatně rozhodovat. Snažím se jim ukázat tu nejlepší cestu životem, ale netrvám na tom, že po ní musí jít.

12. K druhým bytostem se chovám tak, jak chci, aby se oni chovali ke mně.

13. Očekávám, že mi Vesmír vždy přivede do cesty správné lidi.

14. Pomáhám druhým vylepšovat jejich vztahy a pomáhám jim v jejich osobním růstu.

15. Za všechny své vztahy děkuji Bohu, ostatním a sobě.

V Praze dne 22.10.2010

                                            Jan Bím

 

DOHODA O PRÁCI A ODPOČINKU

Já Jan Bím jsem uzavřel sám se sebou a s Vesmírem tuto smlouvu o práci.

1. Mohu dělat takovou práci, která mne baví a naplňuje.

2. Cokoliv v životě dělám, dělám s radostí a s pozorností. 

3. Podle svého svobodného rozhodnutí si mohu určovat, kdy budu pracovat a kdy budu odpočívat.

4. Odpočívám často a rád. 

5. Spím dobře a vydatně. Spánek není vázán na konkrétní čas dne, ale mohu spát kdykoliv chci. Spánek mám vydatný a posilující.

6. Nejlepší prací pro mne je, když při práci nevnímám tok času. Jsem ve "flow".

7. Vždy budu mít dost práce a budu si moci vybrat, čemu se budu věnovat.

8. Rád při práci spolupracuji s druhými lidmi.

9. Pobízím druhé, aby si našli práci, která je baví a naplňuje.

V Praze dne 22.10.2010

                                            Jan Bím

 

DOHODA O PŘIJÍMÁNÍ A DÁVÁNÍ PENĚZ A DALŠÍCH DARŮ ŽIVOTA

Já Jan Bím jsem se sebou a s Vesmírem uzavřel tuto smlouvu.

1. Peníze ke mně přitékají samy bez závislosti na druhu a množství mojí práce. Přitékají jako odměna za to, že žiji naplno a s radostí.

2. Vždy mám dostatek peněz, abych měl na vše, co ke svému životu potřebuji.

3. K vydělání nutného měsíčního množství peněz mi stačí maximálně 10 dní. Zbylé dny mohu věnovat charitě, svému učení, vztahům, zábavě a odpočinku

4. Minimálně 1/10 přijatých peněz si ukládám stranou.

5. Minimálně 1/10 přijatých peněz daruji někomu, kdo je potřebuje více než já.

6. Mé platby platím včas a s chutí.

7. Všechny příjmy přiznávám. Rád platím velké daně neboť to znamená, že jsem měl velký příjem. Současně si uvědomuji, že ke svému životu potřebuji učitele, lékaře, policisty, hasiče, strojvedoucí, úředníky a mnohé další lidi placené z mých daní.

8. Peníze vnímám jako energii, která chce obíhat.

9. Užívám si všeho, co si za peníze koupím, s radostí a vděčností.

10. Na věcech nelpím a dělím se o ně s ostatními.

11. Rád dávám dárky druhým i sobě. Nejraději dávám a přijímám dárky ve formě pozornosti a společně stráveného času.

12. Peníze a všechny další formy životních darů přijímám s díky a s radostí. Děkuji Bohu, druhým bytostem a sobě.

 

V Praze dne 22.10.2010

                                           Jan Bím

 

DOHODA O ZDRAVÍ A TĚLE

Já Jan Bím jsem sám se sebou a s Vesmírem uzavřel dohodu o zdraví a těle.

1. Tělo je důležitou součástí mé bytosti. Mám z něj radost a přijímám jej takové, jaké je.

2. Mám zdravé, pružné, silné a vytrvalé tělo. Stárnutí těla vnímám, ale přihlížím k němu jen v malé míře.

3. Věnuji pozornost signálům, které mi tělo posílá bolestí a únavou. Obvykle je respektuji, ale nenechám se tělem ovládat.

4. Udržuji tělo přiměřeně čisté.

5. Často sportuji a tělo používám. Při sportu se nesrovnávám se soupeři ani sám se sebou. Sportuji pro aktuální radost z pohybu.

6. Mám mladou a ohebnou mysl, která se s léty vylepšuje. Den ode dne je má mysl pružnější, schopnější a odvážnější.

7. Jím především zdravou stravu, zejména ovoce, zeleninu, luštěniny, celá zrna, jádra. Jím maso, ale v minimální míře. Piju hlavně čistou tekoucí vodu. Rád si občas dám víno. Tvrdému alkoholu, pivu a kávě se vyhýbám, ale vypiju je, pokud mi je někdo nabídne. Jím a piju pomalu a s chutí.

8. Často měním svoji image a vzhled, abych neustrnul v názoru na to, kdo jsem já a současně nebyl ve vleku představ ostatních bytostí. Chci aby mne ostatní vždy vnímali nově a plně. 

V Praze dne 22.10.2010

 


Příklady afirmací

 1. Mám se rád. Plně a hluboce se přijímám.
 2. Svobodně přijímám a dobře projevuji všechny své emoce a pocity.
 3. Mám dostatek peněz na všechno, co ke svému životu potřebuji.
 4. Mám zdravé, pružné, silné a vytrvalé tělo.
 5. Svoji práci dělám s radostí a chutí.

 

Zacházejte s vnitřními dohodami a afirmacemi VELMI JEMNĚ. Zjistil jsem, že hodně lidí si pomocí osobních dohod a hlavně afirmací dělá "flastry", kterými překrývají staré bolesti. To ale není dobrá cesta. Napřed je potřeba staré trauma vyléčit!