Napojení na Zdroj informací

V poslední době mi často lidé říkají: „Vše se strašně rychle mění, co platilo včera, dnes již neplatí. Co mám dělat?“ Mně se stává totéž. V mysli si vymyslím nějaké kroky a druhý den zjišťuji, že již to není dobře. Proto se snažím věci nevymýšlet „hlavou“, ale napojovat se na vnitřní vedení, napojit se na Zdroj všech informací. Někteří lidé této metodě říkají channeling.

Spojení s vnitřním zdrojem se mi nejlépe dělá ráno po probuzení nebo večer při západu slunce. Před vlastním cvičením poprosím Stvořitele o dobré otázky a pokoru pro vnitřní vedení. Sednu si s rovnými zády. Soustředím se na svůj dech a chvíli pozoruji nádech a výdech (vippassana meditace - podrobný návod). Po chvíli si uvědomím myšlenky, které mne odvádějí od pozorování dechu. Většinou se jedná o myšlenky, které se nějak dotýkají mého okolí, známých lidí či mé práce. Myšlenky si uvědomím, ale po zaznamenání se vrátím zpět k pozorování mého dechu. Zaplétám jakoby copánek: myšlenka mne odvede od pozorování dechu, chvilku ji pozoruji, když si to uvědomím, vrátím se zpátky k pozorování dechu. Takto pořád do kola. Paulo Coleho v knize Valkýry nazývá tento proud různých myšlenek schovaných pod běžnou pozorností „druhá pozornost“.

Po nějaké době proud myšlenek ochabne. Vytvoří se jakási „okénka“ klidu a jemné spokojenosti. To je ta správná chvíle na navázání spojení s vnitřním Zdrojem. Položíme Zdroji otázku a necháme v sobě vyvstat myšlenku, jako odpověď. Se zdrojem můžeme komunikovat jen v myšlenkách, ale mně se osvědčuje mluvit nahlas. Nahlas zadávat otázku a nahlas odpovídat. Když se dívám pozorně, všimnu si, že odpověď přichází sama odněkud ve vnitř mne. Když nemám otázku, je první otázkou: „Jaká je moje otázka?“

Je možné upravit i do formy automatického psaní – otázky a odpovědi se nevyslovují, ale píší na papír. Ruka jakoby píše sama. Jinou formou může být "rozhovor" se zvířaty, stromy nebo rostlinami.

 

Je dobré si uvědomit, že takovéto spojení se Zdrojem není vždy naprosto čisté, ba naopak. Skoro vždy je poznamenáno osobním chtěním, předsudky a životními zkušenostmi. Doporučuji k výsledkům napojení na Zdroj přistupovat přes Pátou dohodu Dona Miguela Ruise – Ničemu nevěřte a všemu naslouchejte. I svému Zdroji nevěřte a hledejte pravdu někde na pozadí.

Dobrým nástrojem na čištění informací od osobního šumu je pracovat v kruhu. Každý přijímá informace za sebe a sdílením v kruhu se postupně nachází objektivnější verze sdělených informací.

 

Napojení na Zdroj je pod názvem channeling pěkně popsáno v knize Paulo Coelho – Valkýry včetně velmi srozumitelného vysvětlení toku myšlenek „druhé pozornosti“.

 

Rychlá varianta pro okamžité rozhodnutí

Občas je potřeba reagovat na věci kolem sebe rychleji a není čas, na celý postup s čekáním na utišení „druhé pozornosti“. V těchto chvílích používám rychlou variantu. Poprosím Stvořitele o vedení. Párkrát se zhluboka nadechnu pro ztišení mysli. Pak dech zastavím, soustředím svoji pozornost do srdce. Vyslovím otázku, pozorností ji položím do srdce a počkám na samovolný příchod odpovědi, kterou sice vyslovím, ale nevychází z hlavy, ale spíše z hrudi od srdce.

Pro rychlou variantu platí ještě více, že není dobré odpovědi doslova věřit, ale pravdu hledat někde za ní. Je to ostrý nůž mezi pokorou a důvěrou. Odpovědi se zpřesňují při pravidelné praxi. Pokora ale musí zůstat.