Práce s energií

S vlastní energií se pracuje mnoha různými způsoby. Zde je popsáno, jak ji můžeme uvidět či nahmatat.

Pozorování aury

Kolem každého živého těla i neživého předmětu je energetický obal, kterému se říká aura. Všichni aury kolem sebe vidíme, ale zapomněli jsme je vnímat naší pozorností. Problém je v tom, že aura je vidět jen mimo oblast ostrého vidění. Jinými slovy, musíme ostřit jinam, než je prostor, ve kterém je aura vidět. Je to podobné různým prostorovým obrázkům, na kterých je na první pohled vidět jen změť čar a barevných bodů. Obraz je vidět teprve tehdy, když přeostříme oči.

Na sledování vlastní aury je jednoduché cvičení. Postavte se tak, abyste proti sobě měli barevně neutrální pozadí, například čistou bílou stěnu ve stínu. Ideální je jasná obloha těsně před východem nebo po západu slunce. Spojte před sebou ukazováčky zhruba ve výši očí. Zaostřete na bod, kde se ukazováčky dotýkají. Ukazováčky postupně od sebe pomalu vzdalujte asi na vzdálenost 10 cm a zase přibližujte, ale nedotýkejte se jimi navzájem. Oči mějte stále zaostřeny doprostřed na stejné místo. Po chvíli začnete vidět auru kolem obou ukazováčků. Skoro všem se to po nějaké době povede. Někdy to trvá chviličku, někdy i 10 minut.

POZOR! Zpočátku nejspíše neuvidíte auru barevně! Není to jako na obrázku :-) První uvidíte energetický obal.

Postupně můžete přidat i další prsty, později pozorování aury kolem hlavy jiného člověka, pak auru stromu. Pokud budete pozorování aury cvičit, po čase objevíte i její barvy. Doporučuji si nečíst v chytrých knížkách výklad jednotlivých barev, ale najít si význam svůj. Každý totiž vnímá jinak a ne všichni musí vidět stejně.

Pokud se naučíte auru vidět, můžete pokračovat a pokusit se sledovat energetické interakce mezi jednotlivými lidmi. Zkuste objevit, jak vypadá na energetické rovině, když se lidé dohadují, když jsou agresivní či když si vyjadřují lásku. Možná budete překvapeni, co vše můžete po určitém tréninku vidět.

 

Cítění aury rukama

Většina lidí auru cítí i ve svých rukách. Lze vyzkoušt opět jednoduchým cvičením. Spojte ruce před sebou. Zavřete oči. Několikrát se pomalu z hluboka nadechněte. Pomalu oddalte dlaně od sebe asi tak na 10 cm. Pomalu je přibližujte k sobě, dokud buď auru neucítíte v rukách nebo dokud se dlaně nedotknou. Pokud jste auru neucítili, opakujte několikrát. Většinou se to povede.

Citlivější lidé dokáží rukama nahmatat i své hlavní čakry. Pokud dokážete cítit auru u dlaní, můžete zkusit ucítit i čakry. Čaker je na těle mnoho. Hlavních je 7 čaker umístěných na páteři, které svoji energii vyzařují. Spodní pod tělo, horní nad temeno hlavy a ostatní dopředu před tělo. Postupně projíždějte rukama od rozkroku před tělem, krkem, obličejem až po temeno hlavy. Pozorně vnímejte pocity v rukách. Postupně můžete objevit jakési energetické víry, které se každý otáčejí jiným směrem. Pokud jste je našli, můžete si v chytrých knihách nebo na internetu ověřit, že jste je cítili na místech, kde by měly být. Doporučuji napřed si je zkusit najít sám na svém těle a až potom číst v knihách.