Ctnosti trochu jinak

V nedávné době jsem byl na setkání s Robertem Stojícím Medvědem – indiánským svatým mužem. Kromě jiných věcí nás učil i indiánské porozumění ctnostem, které se mi hodně líbí a tak se s vámi o ně podělím.

Překvapující je tím, že láska není na jednom z prvních míst. Vysvětlením je, že když se člověk snaží o lásku a nerozumí do hloubky, o co se jedná, končí v pasivním postoji „Jsem láska“. To samo o sobě nestačí ke změně světa, který se člověku nelíbí.

V indiánské tradici (kmen Cherokee) jsou prvními v pořadí tyto ctnosti:

 1. (Svobodná) vůle
 2. Odpuštění (především sám sobě)
 3. Humor
 4. Pokora
 5. Vytrvalost
 6. Vášeň (nadšení)
 7. Čest (honor v angličtině)

Protože mám vůli, rozhodl jsem se k nějakému konání a konám, zkouším nové věci.

To, co dělám, se mi ale často nepodaří (každý se učí tím, že chybuje) a proto je důležité odpustit sám sobě, že jsem chyboval.

Zasměji se sám sobě a své chybě. Humor umožňuje nebrat výsledky svého konání příliš vážně a zůstat v pohodě a s nadhledem.

Moje časté chyby mi přinášejí pokoru a uvědomění, že nejsem jiný než ostatní. Pokora mi umožňuje napojit se na vyšší vedení z mého vnitřku.

Vytrvalost mi pomáhá opakovat činnost tak dlouho, dokud se ji skvěle nenaučím (opakování matka moudrosti a dovednosti).

Vášeň je mým motorem, který mi dává sílu uplatňovat předchozí ctnosti.

Čest a zdravé sebeuvědomění ve mně probouzejí vášeň pro naplnění svého osobního příběhu s úctou a respektem ke cti druhých bytostí.

Zkuste si tyto ctnosti vzít jako předmět meditace. Rozmýšlejte nad nimi a nechte je prostoupit vaše vědomí. Možná si uvědomíte, jak postupně zespoda nahoru naplňují jedna druhou silou a nakonec vás naplní opravdovou láskou, soucítěním a milosrdenstvím k sobě i druhým bytostem.

Možná vám toto pořadí a tyto ctnosti nevyhovují. Hledejte své vlastní, objevujte, žijte. Naplňte svůj život svými ctnostmi a hodnotami.Jiné možné pořadí základních ctností (z poznámek jiné účastnice setkání se Stojícím Medvědem):

 1. Vůle – dělat něco, táhne nás k úspěchu a sytí všechny následující ctnosti
 2. Odpuštění především sám sobě, druhým
 3. Humor – nadhled, uvolnění
 4. Pokora a upřímnost (být v pravdě)
 5. Trpělivost
 6. Soucit
 7. Čest – vnitřní čistota, etika, pravdivost