Meditace na Já (Krista v nás)

Ramana MaharišiMeditace na Já (Krista v nás) je ultra krátká duchovní cesta vyučovaná Šri Ramanou z Arunáčaly a jeho žáky. Její název je Átmaviřára. Je to duchovní cesta, která vás může rychle dovést k hlubokému poznání Kdo jste, jaká je vaše podstata. Je vhodná pro pokročilejší hledající, kteří se již alespoň částečně vypořádali se svojí psychikou a poznali své závislosti a projekce. Vyžaduje pravidelnou praxi, analytické myšlení a velkou oddanost poznání. Myslím, že je to velmi vhodná technika poznání své pravé podstaty v dnešní rozbouřené době duchovní transformace.

Nenechte se zmást slovem Já. Není to cesta k rozvoji egoismu. Právě naopak. Já (s velkým J) je myšlena naše podstata (naše Duše v textu Tři směry duchovního rozvoje), křesťané mohou říci Kristus uvnitř nás. Je to To, co způsobuje, že žijeme, že nejsme jen uzlíkem svalů, kostí, myšlenek a emocí. Je to To, co je někde za tím vším a vše to oživuje. Je to Život sám uvnitř nás.

Pravidelným praktikováním se budete stále více ponořovat do sebe. Získáte hluboký klid a postupně budou samy odpadat vaše závislosti a tužby, "spálí je světlo uvnitř vás".

 

Návod k praktikování

Posaďte se do pohodlné polohy s rovnými zády. Můžete sedět na zemi se zkříženýma nohama nebo na židli. Důležité je, aby posez byl pohodlný a aby vám bolest těla brzy neodváděla pozornost.

Vlastní meditaci začněte některou z technik vedení dechu středem páteře. Pokračujte několik minut meditací na sledování dechu (vippassana viz Jak meditovat) Když se vám myšlenky zatoulají, prostě je vraťte zpět ke svému dechu.

Jakmile se vaše mysl alespoň trochu zklidní, přistupte k vlastní meditaci na Já. Soustřeďte se do svého duchovního srdce (uvnitř prsou, maličko do prava od fyzického srdce) Z tohoto bodu pozorujte vše, co se vaší mysli děje. Jakmile si uvědomíte, že jsou ve vás jakoby dvě vědomí - první, ve kterém se odehrávají myšlenky a druhé, které to první pozoruje, jakýsi vnitřní Pozorovatel, dostáváte se do další části meditace.

Nyní nastává analytická fáze, během které si uvědomte, že vše, co Pozorovatel vidí, nejste vy sami, ale jen vaše myšlenky. Mohou to být tělesné pocity, vzpomínky, imaginace. To vše je ve vás, je to "vaše", ale nejste to vy ve své podstatě.

Jakmile se vaše mysl dále zklidní, soustřeďte se na Pozorovatele uvnitř vás. Zaměřte vaši pozornost na místo, odkud tato pozornost pramení. Vydržte v tomto postoji pozornosti na pozornost co nejdéle, tiší, bezmyšlenkovití. Jednou se v tomto okamžiku stane něco krásného, co navždy změní váš život.

Alternativní technika této poslední části je soustředění na myšlenku "Já jsem" uprostřed svého duchovního srdce. Můžete si pomoci otázkou "Kdo nebo Co jsem já?" Odpovíte si myšlenkou "Já jsem" a tu držíte stále. Někdo v sobě slyší zvuk "Já" nebo zvuk "jsem". Myšlenku "Já jsem" držíte tak dlouho, dokud to jde.

Při této praxi se vám může stát, že se dostaví nějaké vize či slyšení hlasů či zvuků. Nejlepší, co s nimi můžete udělat je, zeptat se uvnitř sebe "Kdo si tuto vizi uvědomuje?" nebo "Kde tato vize pramení?" a tím znovu přivést pozornost k místu, kde pozornost pramení a kde vznikají myšlenky. Může se stát, že zažijete okamžiky "jasnozření" nebo získáte nějaké síly či schopnosti. Poděkujte za ně, ale nenechte se jimy lapit. Opět se na ně podívejte a řekněte si "Kdo si tuto schopnost uvědomuje? Kde tato schopnost pramení?" Jsou to jen milníky na duchovní cestě. Rozhodně je nepovažujte za nějaké vyznamenání nebo zvláštnost vašeho ega, vaší osobnosti. Není to něco, co jste dokázali. Je to dar, který vám byl dán. Není váš, ale patří Životu.

 

Křesťanská varianta

Po úvodním vedení dechu páteří pokračujte malinko odlišně.

Soustřeďte se do svého duchovního srdce a požádejte Krista, aby se zjevil ve vašem srdci. Po chvíli si představte Krista, jak se dívá z vašeho srdce. Svoji pozornost soustřeďte na Krista uvnitř vašeho srdce. Postupně se pozorností přibližujte k jeho Srdci uvnitř vašeho srdce. Pokračujte tak dlouho, až se vaše pozornost "propadne" do Kristova Srdce. V tomto stavu zůstaňte co nejdéle.

I v této praxi se může stát, že přijdou vize, zvuky, hlasy nebo síly. Vše odevzdejte Kristu a pokračujte v soustředění na Něj a jeho Srdce uvnitř vašeho duchovního srdce. Nehledejte nic míň, než Krista samotného!

 

Další informace

Více se můžete dočít v knihám Eduarda Tomáše: Umění klidu mysli, Poselství a 999 otázek a odpovědí.

Dále v knize Jiří Vacek, Bhagavan Šrí Ramana Maháriši mudrc z Arunáčaly.

Na internatu například na:

www.satguru.cz

www.gangaji.org - stránky Gangaji, americké žačky Poonji, žáka Šri Ramana Maharišiho

www.kosi.co - stránky Kosi, začky Gangaji 

Video Kdo opravdu jste? Hlas patří Gangaji.