Malá Babička - Vděčnost

Chtěla bych, abychom všichni procítili vděčnost. Vězte, že při prociťování vděčnosti jsme nejblíže energii světla čisté lásky. Je to nejlepší způsob, jak můžeme vytvořit v této fyzické formě prostor pro vše, co přichází. A je to právě vděčnost a láska, které změní naši planetu.

Při posledním semináři jsem mluvila o tom, jak dosáhnout toho, čím se chcete stát. Můžete myslet na lásku. Můžete myslet na prociťování vyšší vibrace. Ale nejprve musíte sami sebe milovat ve vyšší vibraci. Jak to udělat? Právě vděčností.

Udělejte si chvilku, velmi pohodlně se posaďte a zavřete oči. Položte nohy na Matku Zemi. Pomyslete chvíli na své vyšší Já., na to nádherné vyšší Já, které vás poslalo na tuto Zemi, které žije ve vašem těle právě teď. Uvědomte si, jak je to pozoruhodné, že jste tu právě teď. Vaše vyšší Já vlastně nemůže být omezeno vaší tělesnou formou, ale je mnohem větší. Když si dáme ruku nad hlavu, tak naše vyšší Já dosahuje až tam, kam vaše konečky prstů. Takže na chvíli se zklidněte a prociťte své vyšší bytí. Prociťte, jak jste nádherní a zázrační. Jste nádherná duše, které bylo dáno toto tělo Matkou Zemí. A jste na této pozoruhodné planetě právě teď, a jste to vy, vaše láska a vděčnost, které mohou změnit svět. A přesně to budeme dělat společně.

Takže, prociťte své Vysoké Já, své srdce, své spojení se svým velkým Já, s Matkou Zemí. Prociťte každý gram vděčnosti, který jí můžete dát. Otevřete své srdce, co nejvíce můžete. Prociťte lásku ke všemu jejímu stvoření, k jejím krásným zvířatům všech možných tvarů a velikostí, která zde máme, jak jsou nádherná a úžasná, všechno od kouzelného motýla po velrybu. Prociťte lásku a vděčnost ke stromům, rostlinám, všem nádherným tvarům přírody, jeskyním, pouštím, ke všemu, co je na Matce Zemi, A nám se dostalo velkého požehnání, že to vše můžeme vidět a cítit. Prociťte hlubokou vděčnost. A tato velká vděčnost vás doslova napojí na vyšší energie, pomůže nám pozvednout se, dosáhnout osvícení, dosáhnout vyšší vibrace.

To je právě ta energie, která k nám přichází ze Slunce. Energie, které právě teď přicházejí na naši planetu, mají stejnou kvalitu.

I když dnes na to nemáme mnoho času, udělejme to poprvé, spojme tu vděčnost, kterou cítíte vy i já, veškerou lásku z našeho Vysokého Já, k této velkolepé planetě.

A uděláme to tak, že vtáhneme energii ze svého Vysokého Já a všechnu lásku a soucit, které máme ve svém srdci pro tuto planetu, a pošleme ji hluboko do Země. S nádechem shromáždíme veškerou svou lásku a soucit, veškerou vděčnost k sobě navzájem, ke zvířatům, k rostlinám, k Matce Zemi. A s výdechem tu veškerou vděčnost pošleme hluboko do Matky Země, do srdce Matky. Uděláme to všichni, v různých zemí, v Austrálii, v Číně, na všech místech, kde právě jste, a uděláme to společně, sjednotíme svou energii. A silnější energie vždycky vyhrává. A energie lásky je mnohem a mnohem silnější než energie nenávisti. Když to uděláme společně, dokážeme zvýšit vibraci. Vytvoříme mocnou vibraci lásky. A pomůžeme planetě se změnit. Zvýšíme svoje energie. Pomůžeme si vzájemně k lásce na naší planetě. Umožní to našim tělům přijetí těchto nových energií a velmi vysokých frekvencí přicházejících na naši planetu.

Takže ve zbytku času, který máme v tomto pořadu, prociťme společně soucit, velkou vděčnost, velké díkůvzdání, které máme k této planetě za to, že jsme tady, abychom se vzájemně milovali, a pošleme ho hluboko Matce Zemi.

Udělejte to tak, jak vám to nejlépe vyhovuje.

Já to dělám tak, že zavřu oči, položím nohy na Matku Zemi a procítím své Vysoké Já. Potom procítím veškerou lásku a vděčnost, kterou mám k planetě Zemi, k naší posvátné Matce, která nám dává vše. Naši potravu, vodu, vzduch. Myslím na zvířata, malá i velká, na stromy, na to vše, a cítím obrovskou vděčnost. Pak pošlu tu vděčnost hluboko Matce Zemi, do srdce naší Matky.

Pojďme se spojit dohromady jako její děti a řekněme jí, jak velice ji milujeme. A pak zůstaňme v tom místě hluboké vděčnosti. Začněme vstřebávat nové energie, vysoké frekvence, do svých těl. A to je začátek osvícení.

Otevřete svá srdce, prociťte co možná nejvíce vděčnosti a pošlete ji Matce Zemi. Připojte se ke svým bratrům a sestrám, kteří také posílají tuto lásku. Otevřete své frekvence a svou vibraci, abyste přivolali vyšší frekvence a vyšší energie. Aby vstoupily do vašeho Vysokého Já a posunuly ho k vyššímu bytí.

Neděláme to sami. Lidé z celého světa se k tomu spojili.

A přesně takhle to můžeme dělat. Změníme svět. Je to mnohem snadnější, než byste mysleli. Jsme Kmen mnoha barev. Jsme ti, na které se čeká. My jsme ty děti, které žijí na planetě Zemi právě teď. My musíme změnit způsob života. Přejít od ega a mysli k srdci a soucitu. A jak to udělat? Společně. Spojíme svou energii srdce a svůj soucit, a když otevřeme svá srdce, na tuto planetu začnou přicházet nové energie. My je budeme vstřebávat a změníme sami sebe.

Každičký den prociťme vděčnost za to, že jsme součástí této planety, že jsme tu společně. Otvíráme společně prostor pro energie a měníme svět. Dokážeme to. Vzpomeňme si, kdo jsme, jak zázračné bytosti jsme, že jsme tu společně, abychom si vzájemně pomohli k dosažení velikosti pomocí lásky.

Tyto meditace chceme dělat jednou měsíčně. Každý měsíc bude živé vysílání, abychom si upřesnili věci, za které se budeme modlit. Za velryby, vodu, vzduch, planetu Zemi, každého z nás. Udělejme to společně, jako Kmen mnoha barev, změňme svět k lepšímu.

Všechny vás miluji, děkuji, že se díváte na toto vysílání, další bude příští měsíc (26. 3., pozn. Org.), a budeme se společně modlit, abychom se dostali skutečně hluboko a poslali lásku tam, kde je třeba pro změnu světa. Děkuji vám, že jste mi pomohli měnit svět i dnes.

Můžete to dělat každý den. Vzpomeňte si na svůj dech, na přijímání energie Matky Země uvnitř sebe, vytvořte si v sobě vděčnost a pošlete ji Matce Zemi.

Vděčnost je stejná energie jako energie lásky a světla. Vděčností můžeme změnit svět.

Miluji vás, děkuji, že jste tu byli se mnou.

 

 

Originál: http://ancientwisdomkeeper.com/livevideo/

Zdroj překladu: http://orgonet-littlegrandmothercz.blogspot.com/

převzato ze stránky www.sacredheart.cz