Absolutní odpovědnost - technika Ho'oponopono

Veškeré informace o okolním světě získáváme pouze našimi smysly. Například do oka dopadne odražený paprsek světla od nějakého předmětu, zde vyvolá vzruch na tyčinkách a čípcích, ty vyvolají vzruch na očním nervu, tento vzruch se nervem šíří do mozku, zde vznikne nervový impuls a ten se trochu záhadně promítne do vědomí. Vše, co vnímáme a víme o okolním světě, jsou tedy jen naše myšlenky. Nemáme žádnou šanci zjistit, jestli vnější svět skutečně existuje nebo se celý odehrává pouze v naší mysli. Některé mystické směry tvrdí, že žádný vnější svět neexistuje a existuje pouze svět vnitřní, uvnitř našeho vědomí.

Havajští šamané využívají toho, že vnější svět je pouze vnitřním, k tomu, aby léčili jiné lidi prostřednictvím změny a léčení sama sebe. Technika se jmenuje Ho'oponopono.  Do psychologické praxe ji velmi úspěšně převedl Dr. Ihaleakala Hew Len. 

Absolutní odpovědnost ve smyslu Ho'oponopono znamená, že jsem odpovědný nejen za své myšlenky, emoce, slova a činy, ale za vše, co vnímám svými smysly z okolního světa. Tedy za všechno utrpení, války, terorismus. Do okolního světa ale patří i naše tělo a jsme tedy odpovědní i za nemoci a nedostatky našeho těla! Všechny tyto věci mohu změnit, pokud v sobě vyléčím tu část vědomí, kterou reprezentují. Jinými slovy svět mohu vyléčit, pokud budu dostatečně milovat sám sebe.

Podle Dr. Lena je třeba pro léčení věcí z "vnějšího světa" postupovat takto: Nejdříve směrem k danému problému řekněte ''Omlouvám se'' (nebo "Přijímám tě") a ''Prosím, odpusť mi.'' "Omlouvám se" říkáte, abyste uznali, že se něco stalo a že si uvědomujete, že to není dobré. Tím, že říkáte ''Prosím, odpusť mi'', říkáte příslušné části svého vědomí, která reprezentuje utrpení, aby odpustila, té části, která si problém uvědomuje. Odpouštíte sami sobě. Současně žádáte o odpuštění Božskou mysl, jejíž součástí je vaše mysl. Hluboké odpuštění provádí pouze Božská mysl.

Pak opakujete ''Miluji tě'' a ''Děkuji ti''. Slova ''miluji tě'' rozproudí zablokovanou energii. Vyjadřují vaši lásku ke svému vědomí a současně, pokud se tak Božská mysl rozhodne, vyjadřují její lásku ke všemu stvořenému. Když po tomto výroku vyslovíte ''děkuji ti'', vyjadřujete vděčnost. Vyjadřujete víru, že problém bude vyřešen pro nejvyšší dobro všech zúčastněných.

Důležitější než slova, která říkáte nebo myslíte potichu, je zaujetí příslušného psychologického postoje reprezentovaného daným slovem. 

Co se bude dít dál, závisí na Božství. Můžete cítit inspiraci k nějaké činnosti. Ať už to je cokoliv, udělejte ji. Pokud si nejste jisti, zdali byste onu činnost měli vykonat, použijte stejnou metodu léčení na vaši nejistotu. Když se očistíte, budete vědět, co máte dělat.

 

Více se dočtete na www.hooponopono.org

Svět bez hranic  - český překlad knihy Zero limits od Joe VItale a Dr. Ihaleakala Hew Lena, vyšlo v nakladatelství Čintamani. Kniha vypráví jak Dr. Len pomocí techniky Ho'oponopono "vyčistil" oddělení psychiatrické léčebny pro mentálně postižené zločince tak, že jej po třech letech mohli zavřít. Současně kniha dopodrobna vysvětluje, jak technika funguje. Vřele doporučuji k přečtení.