Práce se záměrem

Práce se záměrem je jednou z nejvyšších dovedností indiánských šamanů ale nejen jich. V modifikované podobě se objevuje ve všech duchovních a náboženských tradicích. Do moderní řeči toto umění pěkně převedla Rhonda Byrne v knize a filmu Tajemství (The Secret - na stránce v angličtině lze zakoupit film i v češtině). Ještě lépe je popsáno v knize Odpověď od Johna Assarafa a Murraye Smitha.

Práce se záměrem vychází z duchovního zákona přitažlivosti, jakéhosi rozšíření a zobecnění fyzikálního gravitačního zákona. Tento zákon říká, že každý vědomý tvor (především pak člověk) k sobě přitahuje vše, o čem přemýšlí. Vše, o čem přemýšlíte, se postupně přitahuje do vašeho života. Přitahujete si lidi, události, věci, peníze, problémy. Přitažlivost se týká jak vědomého myšlení, tak podvědomých dějů. Není důležité, jestli o nečem přemýšlíte kladně nebo záporně. Stejně jako k zemi padá jablko i hruška a déšť padá na hodné i zlé, stejně k sobě přitahujete věci, situace a emoce ať již o nich přemýšlíte ve formě "chci ..." stejně tak i "nechci ..." Nezáleží na znaménku vůle, ale na vybraci vlastní myšlenky. Silnou přitažlivost mají především city a emoce.

Zásadní pro přitažlivost jsou i podvědomé myšlenky. Přitahujete to, čemu věříte. Jestliže se v běžném vědomí o něčem přesvědčujete, ale podvědomě si myslíte, že to není pravda, pak si přitáhne to, co si myslí podvědomí.

 

Umění záměru

Pomalu zhluboka dýchejte, zklidněte svoji mysl. Poděkujte vesmíru (Pánu Bohu, prozřetelnosti, ...) za vše, co již máte. Zaujměte postoj vděčnosti. Ve své mysli si představte, co chcete (věc, peníze, situaci, osobu, vztah, ...). Své přání jasně zformulujte a vyslovte, nejlépe nahlas nebo písemně. Ve své mysli zaujměte postoj, že již je přání splněno (například řídíte nové auto, mluvíte s konkrétní osobou, máte vztah, ...) Myslete na konečný finální stav. Například u věci si představte, že ji používáte, u léčení nemoci si představte, že nemocný je plně zdráv. Nepředstavujte si, jak se stane, že se záměr naplní. To nechte na vesmíru. V indiánské tradici následuje úplné "zapomenutí" záměru. Dále si vytvořte fyzický i mentální prostor pro to, co přichází. Například pokud chcete druhé auto, první zaparkujte tak, aby vedle něj zbylo místo nebo pokud hledáte a čekáte partnera, přestaňte spát uprostřed postele, ale přesuňte se ke kraji. Podnikněte nějakou akci, která vás přiblíží ke splnění záměru. V okamžiku, kdy se záměr splní, poděkujte vesmíru a výsledek přijměte.

Stručně lze umění záměru shrnout takto:

  1. Vytvořte si představu toho, co chcete do svého života přitáhnout. Tuto představu si co nejlépe vizualizujte.
  2. Uvěřte tomu, že se představa již splnila (nejobtížnější část umění).
  3. Vytvořte fyzický a mentální prostor pro to, co přichází.
  4. Podnikněte nějakou akci, která směřuje k naplnění vašeho záměru - buďte aktivní.

 

Dobře si rozmyslete, co si vlastně přejete. Z vlastní praxe mohu uvést příklad špatně postaveného záměru. Když jsme slezli z Aconcaguy, potřebovali jsme se dostat do Santiaga de Chile. Z městečka na hranici, kam jsme se sestoupili, ale nejezdí žádný přímý autobus. Pouze tudy projíždějí dálkové autobusy. Vytvořil jsem si představu, že přijíždí autobus a zastavuje přímo před námi. Do 5 minut skutečně autobus přijel, zastavil přímo před námi a zůstal stát! V městečku měl konečnou. Ve správně postaveném záměru bychom vystupovali z autobusu v Santiagu.

Záměr není plán ani cíl v našem obvyklém pojetí. Cíl a přesný plán nedávají žádnou možnost prozřetelnosti, aby vše dopadlo jinak (obvykle lépe) než jsme chtěli. Ve skutečnosti ale žádný cíl většinou nedosáhneme přesně. Naše striktní pojetí, co je cíl a co je dobře, nám na konci neumožní prožít uspokojení, protože jsme cíl a plán nenaplnili "přesně". V indiánské tradici se záměr vysloví a zapomene. Bojovník pak dělá to nejlepší, co umí a je pozorný k tomu, co opravdu přijde.

Záměr je důležité co nejčastěji trénovat. Po určité praxi zjistíte, že vesmír plní vaše přání většinou rychle a obvykle lépe, než jste si sami představovali. Cvičení záměru začněte s věcmi menšími, kterým jste schopni lehce uvěřit, že se mohou stát. Časem budete schopni pomoci umění záměru přitahovat do svého života věci a situace, které mohou být lidem až neuvěřitelné. Ve vesmíru, který je vlastně jen neustále se měnící energií, není nic nemožné!

 

Ve svém záměru buďte ZODPOVĚDNÍ. Pamatujte, že dle Rady 13 domorodých babiček každá naše myšlenka, každé naše slovo a každý náš čin ovlivňují příštích 7 generací. Stavte své záměry tak, aby prospívaly dlouhodobě vám, ostatním bytostem a celé planětě.

Nejvyšším záměrem je Ježíšova modlitba z Getsemanské zahrady: "Ne má, ale Tvá (Bože) vůle se staň".

 

Záměr souvisí s rozhodnutím a odpovědností

 

Velmi vhodné je spojit umění záměru s uměním Nechat odplynout nebo s technikou Ho´oponopono, které vám pomohou pročistit podvědomé myšlení a tím "vyjasnit" vaše přání.

 

Trochu jiný pohled v článku Silvano Paolucci - Energie srdce je nejsilnější silou vesmíru

 

Více se dá dočíst v knihách Carlose Castanedy, Dona Miguele Ruize a našemu chápání nejsrozumitelněji ve zmíněné knize Rhondy Byrne Tajemství nebo ještě lépe v knize Odpověď od Johna Assarafa a Murraye Smitha. Skvěle a hlavně srozumitelně i pro děti je práce se záměrem popsána v knize Sára - kniha třetí od Esther a Jerry Hicks.