Akce pro dospívající

Spolu s mojí ženou Ladislavou Bimboškou Bímovou (profesorkou na gymnáziu a horolezkyní) a s dalšími kolegy připravujeme různé akce pro skupiny dospívajících. Nejčastěji se jedná o akce pro třídní kolektivy.

Záchrana princezny v Tibetu   Let na měsíc   Král Šumavy   Podpora vstupu do dospělosti   Skupinová pouť

 

 

Záchrana princezny v Tibetu

Cíl akce

Podpořit mládež ve věku 14-17 let

 • prohloubění vzájemné důvěry a spolupráce
 • posunutí psychických a fyzických hranic každého zúčastněného
 • vytváření respektu a sounáležitosti k přírodě

Obr 1  Obr 2  Obr 3  Obr 4  Obr 5 

 Obr 6  Obr 7  Obr 8  Obr 9  Obr 10

Cílová skupina

Dospívající ve věku 14-17 let. Především třídní kolektivy, případně zájmové oddíly.

Popis akce

Několik dní před akcí dostanou účastníci informační dopisy s popisem akce a s úkoly na přípravu. Dopisy jsou psány motivačním způsobem, aby podnítily zájem. 

První den (obvykle pátek)
Příjezd odpoledne. Pochod ve skupinách do místa ubytování. Večer seznámení v poradním kruhu, vysvětlení legendy a seznámení s pravidly velké hry.

Druhý den (obvykle sobota)
Od rána probíhá velká hra, která prověří především fyzickou zdatnost skupiny a její schopnost spolupráce. Do hry se zapojují všichni členové skupiny. Mají různé úkoly a rozdílnou fyzickou náročnost. K večeru setkání všech v místě ubytování. Vyhodnocení hry v poradním kruhu.

Třetí den (obvykle neděle)
Ráno před úsvitem výstup na místo s vyhlídkou pro pozorování východu slunce. Po návratu z pozorování východu slunce budou hry v okolí ubytování. Odpoledne návrat společně domů.

Kapacita

Minimum 15 účastníků. Maximum je velikost jedné třídy nebo oddílu.

Časová náročnost

2,5 dne. Obvykle pátek odpoledne až neděle.

Místo konání

Chata v KrkonošíchKrásná chata v Krkonoších zhruba 6 km od autobusového nádraží v Peci pod Sněžkou. Spaní ve vlastním spacáku, někteří na postelích a někteří na karimatkách. Jen studená voda.

Stravování

Z vlastních zásob přinesených na chatu. Společné vaření na kamnech.

Vhodný termín

Celoročně. Ideální je jaro nebo podzim.

Personální zabezpečení

Vedoucí akce:

 • RNDr. Jan Bím,
 • Mgr. Ladislava Bímová - učitelka na gymnáziu s mnohaletou praxí, instruktorka horolezectví, vedoucí horolezeckého oddílu HOM Alpin IV, vedoucí horolezeckých expedic, instruktorka teambuildingových kurzů, www.kurzylezeni.cz  

Pro poptávku školou
Pedagogický dozor dle příslušných předpisů. Pro akce poptávané jinými subjekty dle dohody.

Finanční náklady

Hrazeno zadavatelem
Fakturačně (případně dohody o provedení práce)
Odměna vedoucích - dle dohody se skupinou (včetně pokrytí nákladů na dopravu, ubytování a stravu vedoucích) 

Hrazeno přímo účastníky

 • Náklady na dopravu do Pece pod Sněžkou a zpět veřejnou dopravou
 • Náklady na ubytování zhruba 400 Kč na osobu 
 • Náklady na společné jídlo odhad 200-400 Kč na osobu

 

 

Let na měsíc

Cíl akce

Podpořit studenty ve věku 14-18 let

 • prohloubění vzájemné důvěry a spolupráce
 • posunutí psychických a fyzických hranic každého zúčastněného
 • vytváření respektu a sounáležitosti k přírodě

Příprava tábora  Společné vaření  Překonání strachu  
Příprava rakety  Letíme na Měsíc  Příprava táboráku

Cílová skupina

Dospívající ve věku 14-18 let. Především třídní kolektivy, případně zájmové oddíly.

Popis akce

Několik dní před akcí dostanou studenti informační dopisy s popisem akce a s úkoly na přípravu. Dopisy jsou psány motivačním způsobem, aby podnítily zájem. 

První den (obvykle sobota)
Ranní cesta veřejnou dopravou a pochod ve skupinách na místo konání akce. 
Postavení stanů.
Seznamovací poradní kruh s vysvětlením pravidel a principů akce.
Hry na rozvoj vzájemné důvěry, spolupráce. Fyzicky náročnější aktivity.
Pokud to z oragnizačních důvodů lze je odpoledne zařazena návštěva místních hasičů a trénování první pomoci.

Druhý den (obvykle neděle)
Velká skupinová strategická hra s tématem letu na měsíc. Někteří (astronauté) jsou vystaveni velké fyzické zátěži, ostatní plní úkoly náročné psychicky, organizačně i fyzicky.
Vyhodnocení hry v poradním kruhu.
Pozdě odpoledne odchod na veřejnou dopravu a návrat domů.

Kapacita

Minimum 15 účastníků. Maximum je velikost jedné třídy nebo oddílu.

Časová náročnost

2 dny. Obvykle víkend. Je možno udělat i variantu na 2,5 dne.

Místo konání

Opuštený lom poblíž Prahy v dosahu vlakové příměstské dopravy. Spaní ve vlastních stanech, spacácích a na karimatce. Na místě není voda. Část vody se přinese na začátku, podle potřeby služba chodí pro vodu do nejbližší vesnice.

Stravování

Z vlastních zásob přinesených na místo. Společné vaření na přinesených turistických vařičích.

Vhodný termín

Jaro a podzim

Personální zabezpečení

Vedoucí akce:

 • RNDr. Jan Bím,
 • Mgr. Ladislava Bímová - učitelka na gymnáziu s mnohaletou praxí, instruktorka horolezectví, vedoucí horolezeckého oddílu HOM Alpin IV, vedoucí horolezeckých expedic, instruktorka teambuildingových kurzů, www.kurzylezeni.cz  

Pro poptávku školou
Pedagogický dozor dle příslušných předpisů. Pro akce poptávané jinými subjekty dle dohody.

Finanční náklady

Hrazeno zadavatelem 
Fakturačně (případně dohody o provedení práce)
Odměna vedoucích - dle dohody se skupinou (včetně pokrytí nákladů na dopravu a stravu vedoucích)

Hrazeno přímo účastníky

 • Náklady na dopravu do místa odhad 100 Kč na osobu
 • Náklady na společné jídlo odhad 200-300 Kč na osobu

 

 

Král Šumavy

Cíl akce

Podpořit mládež ve věku 14-18 let v

 • prohloubění vzájemné důvěry a spolupráce
 • posunutí psychických a fyzických hranic každého zúčastněného
 • vytváření respektu a sounáležitosti k přírodě
 • vžít se do role emigranta a udělat si vlastní názor na dlouhodobý pobyt v cizině a emigraci/imigraci

Chalupská slať - močál z filmu  Brodění řeky pro zmatení psů  Průchod divokou krajinou  U památníku Krále Šumavy

Cílová skupina

Dospívající ve věku 14-18 let. Především třídní kolektivy, případně zájmové oddíly.

Popis akce

Několik dní před akcí dostanou účastníci informační dopisy s popisem akce a s úkoly na přípravu. Dopisy jsou psány motivačním způsobem, aby podnítily zájem. 

První den (obvykle pátek)
Příjezd v pozdním odpoledni. Ubytování. Úvodní sdílení v poradním kruhu. Promítání filmu Král Šumavy. Diskuze nad filmem v poradním kruhu se zaměřením na vyprávění o situaci v naší zemi v dobách komunismu. Seznámení se skutečným příběhem Krále Šumavy a ostatních převaděčů.

Druhý den (obvykle sobota)
Od rána probíhá velká hra na motivy Krále Šumavy, která prověří především fyzickou zdatnost skupiny, její schopnost spolupráce a navigace v krajině. Do hry se zapojují všichni členové skupiny. K večeru setkání všech v místě ubytování. Vyhodnocení hry v poradním kruhu.

Třetí den (obvykle neděle)
Dopoledne diskuze s využitím poradního kruhu na téma domov, vlast, emigrace, imigrace, dlouhodobý pobyt v cizině včetně studia v cizině. Odpoledne návrat společně domů.

Kapacita

Minimum 15 účastníků. Maximum je velikost jedné třídy nebo oddílu.

Časová náročnost

2,5 dne. Obvykle pátek odpoledne až neděle.

Místo konání

Penzion nebo hotel na Šumavě. Obvykle na Nových Hutích.

Stravování

Podle možností ubytování buď plná penze nebo společné vaření.

Vhodný termín

Celoročně, ideálně jaro a podzim.

Personální zabezpečení

Vedoucí akce:

 • RNDr. Jan Bím,
 • Mgr. Ladislava Bímová - učitelka na gymnáziu s mnohaletou praxí, instruktorka horolezectví, vedoucí horolezeckého oddílu HOM Alpin IV, vedoucí horolezeckých expedic, instruktorka teambuildingových kurzů, www.kurzylezeni.cz  

Pro poptávku školou 
Pedagogický dozor dle příslušných předpisů. Pro akce poptávané jinými subjekty dle dohody.

Finanční náklady

Hrazeno zadavatelem 
Fakturačně (případně dohody o provedení práce)
Odměna vedoucích - dle dohody se skupinou (včetně pokrytí nákladů na dopravu, ubytování a stravu vedoucích) 

Hrazeno přímo účastníky

 • Náklady na dopravu do místa ubytování (obvykle veřejná doprava)
 • Náklady na ubytování a stravu dle možností ubytování

 

 

Podpora vstupu do dospělosti

Cíl akce

Podpořit studenty středních škol

 • v nalezení osobní odpovědnosti za svoji životní a kariérní cestu,
 • ve volbě vysoké školy,

Příjezd  Příchod  Potní chýše  Nošení dřeva  Oblékání potní chýše 

 Příprava dřeva  Zapálení ohně  Spaní  Odchod do lesa  Návrat z lesa s pytlíčky přání

Cílová skupina

Studenti třetích ročníků středních škol (na konci školního roku) nebo čtvrtých ročníků (na začátku školního roku) – v době kdy (skoro) všichni dosáhnou věku 18 let a tím právní dospělosti

Popis projektu

Škola připravuje studenty na jejich dospělý život. Svým zaměřením je ale schopna pokrýt jen část přípravy a to oblast znalostní. To ale na to, aby se v budoucnu stali ze studentů dobří zodpovědní dospělí nestačí. Dnem dovršení 18 let se právní postavení mladého člověka dramaticky promění – je právně odpovědný, může volit a být volen, ... Nicméně na tuto změnu není úplně připraven.

Projekt se snaží podpořit studenty v jejich cestě k dospělosti tím, že jim umožní se nad dospělostí zamyslet naprosto jiným způsobem než se to děje ve škole a v rodině. Lektoři mají zkušenost, že mnoho věkem dospělých lidí vlastně vůbec neví, čím se vyznačuje dospělý člověk, z jakých zdrojů pramení osobní odpovědnost za svůj život.

Pomocí sdílení v kruhu se umožní mladým formulovat své vlastní představy a z příběhů přítomných dospělých slyšet možné formy dobré cesty k dospělosti. Studenti si také uvědomí, jaké vlastní vzory dospělých lidí mají a v čem je dobré je napodobit a v čem naopak ne.

Silný zážitek potní chýše umožní účastníkům prožít poměrně silný transformační prožitek, který pomůže hlouběji pochopit, co vlastně v životě opravdu chtějí. Tento prožitek je následující den podpořen osamoceným pobytem v lese s tvorbou pytlíčků přání. Tato forma se používá v delší variantě u rituálů Hledání životní vize. V této jednodenní variantě si stačí studenti uvědomit své sepětí s okolním životním prostředím a především přírodou. Často jsou inspirování k nějaké konkrétní životní cestě, což jim pomůže dobře zvolit vysokou školu a udělat dobré a zdravé kroky do dalšího života.

Ze zkušenosti s proběhlou akcí v roce 2017 ve třídě Ladislavy Bímové se ukázalo, že po této akci si studenti zlepšili svůj vztah ke vzdělávání, což se projevilo tím, že všichni zvládli odmaturovat v řádném termínu.

Kapacita

Minimum 15 studentů, maximum – celkový počet studentů v jedné třídě

Časová náročnost

3 dny

Místo konání

Tvořivý prostor Lorien, Nenačovice, poblíž Berouna a Loděnice. Případně jiné vhodné místo podle domluvy.

Stravování a ubytování

Spaní ve vlastních stanech. K dispozici toalety, sprchy a altán pro sdílení.
Stravování z vlastních zdrojů na turistických vařičích, které si studenti přinesou.

Vhodný termín

Konec třetího ročníku (půlka dubna až červen) nebo začátek čtvrtého ročníku (září a říjen)

Personální zabezpečení externí

Vedoucí akce – RNDr. Jan Bím, Mgr. Ladislava Bímová
Vedoucí potní chýše – obvykle Ing. Ivo Musil nebo někdo jím zaškolený
Vedoucí přípravy dřeva a pálení ohně – nejčastěji Emil Výborný

Personální zabezpečení interní zabezpečované školou

Třídní profesor
Případně druhý pedagogický pracovník, nejlépe zástupce třídního profesora

Finanční náklady

Placeno z rozpočtu školy 
Fakturačně (případně dohody o provedení práce)

 • RNDr. Jan Bím – 4000 Kč, Mgr. Ladislava Bímová - 4000 Kč, 
 • vedoucí potní chýše – 2000 Kč, vedoucí přípravy dřeva a ohně – 2000 Kč – zahrnuje náklady na dopravu, použití motorové pily, deky na potní chýši
 • cestovní náhrady pro pedagogické pracovníky za tři dny.

Placeno studenty 
Náklady na ubytování – obvykle 300 Kč na osobu
Dřevo na potní chýši – 1500 Kč za použití potní chýše na celou skupinu
Jízdné vlakem Praha – Loděnice a zpět (řádově 70 Kč osoba)
Variantně lze financování řešit úplně mimo rozpočet školy rozpočtením na studenty (řádově 1500 Kč na studenta podle počtu studentů)

Popis programu

1. den

 • Ráno odjezd vlakem z Prahy do Loděnice (studenti, pedagogický dozor + Dr. Bím).
 • Pěšky přesun do Nenačovic 4 km.
 • Postavení stanů a oběd.
 • Sdílení v kruhu na téma Co je dospělost?, Dospělé vzory, Životní a kariérní cesta. (vede Dr. Bím, Mgr. Bímová a třídní profesor)
 • Příprava dřeva na potní chýši. (vede vedoucí přípravy dřeva; Dr. Bím, Mgr. Bímová a třídní profesor dohlížejí na bezpečnost)
 • Malá večeře.
 • Po setmění potní chýše (vede vedoucí potní chýše; účast v potní chýši dobrovolná a to platí i pro pedagogy)

2. den

 • Pobyt v lese o samotě podle instrukcí s přípravou 200 pytlíčků přání (pro hluboké uvědomění osobních životních přání) a osobního dopisu studenta sám sobě k maturitě. (třídní profesor může být na základně nebo si udělat pobyt v lese sám pro sebe, aby měl vlastní srovnatelný prožitek se studenty.)
 • Dobrovolné přespání o samotě v lese. Ostatní společné sdílení a zpěv u ohně.

3. den

 • Dopoledne sdílení v kruhu s popisem prožitku v lese a s pokusem o definování životního směrování každého studenta sám za sebe.
 • Oběd.
 • Sbalení tábora.
 • Pěšky přesun do Loděnice.
 • Vlakem do Prahy

Potní chýše

Potní chýše je rituál, který v nějaké podobné podobě mají domorodí obyvatelé skoro celé severní polokoule od indiánů přes eskymáky až po evenky. Další národy mají finskou saunu, baňu a další rituály a obřady založené na pobytu v horku a tmě. My budeme vycházet z tradice severoamerických indiánů. Rituál povede obvykle „šaman" Ivo Musil, který má rituál předán od několika učitelů z řad indiánů, nebo někdo jím vyškolený.

Potní chýše je kostra „iglú" z dřevěných prutů. Uvnitř je díra na horké kameny. Kostra se zakryje množstvím dek. Před chýší se rozdělá obřadní oheň, který nahřeje do ruda asi 30 (podle konkrétní situace) kamenů. Kameny budou na 4x vnášeny do díry v chýši. Po každém vnesení kamenů následuje „kolo" pobytu v chýši. Každé z kol je něčemu věnované. Obvykle se první věnuje pronášením díků a přání za sebe sama, druhé za naše blízké, třetí za léčení a čtvrté bývá oslavné či radostné. Podle momentální situace bývají v jednotlivých kolech občas zpívány písně.

Potní chýše má velký očistný účinek po stránce fyzické i psychické. Účast v potní chýši je naprosto dobrovolná. Účastnit se mohou muži i ženy. 

 

 

Skupinová pouť

Destinace

 • Vlčí hory - NP Poloniny, Slovensko
 • Javorníky
 • Český les
 • Chřiby
 • Křivoklátské lesy
 • Brdy
 • Okolí Cima D´Aosta, Itálie, Alpy

Realizace

 • 4 denní přechod Chřibů pro žáky 9. montessori třídy ZŠ Gajdošova, Brno - zaměřeno na zvědomění přechodu z dětství do dospívání (ze základní na střední školu), spaní v přírodě v hamakách - červen 2022
 • 4 denní přechod žulové části Alp v okolí Cima D´Aosta - otevřená skupina, spaní v bivakovacích chatičkách, říjen 2021
 • 3 denní putování Křivoklátskými lesy pro chlapce 8. waldorfské třídy ZŠ Na Dědině, Praha - zaměřeno na zdravé chlapecké / mužské vztahy a na poznání sil "druhého" a "třetího" dechu - červen 2020
 • 3 denní přechod NP Ploniny, Slovensko - otevřená skupina - říjen 2019
 • 6 denní putování po poutní stezce z Mariánských Lázní do Skoků - otevřená skupina, červenec 2018
 • 5 denní putování po Česko-slovesnké hranici, Javorníky - studentská otevřená skupina - červenec 2017

Příklad - Přechod Vlčích hor, otevřená skupina

Cíl akce

Umožnit účastníkům

 • posunutí psychických a fyzických hranic každého zúčastněného,
 • vytváření respektu a sounáležitosti k divoké přírodě,
 • vyzkoušet si expedici do divoké přírody,
 • rozvinout schopnost postarat se o sebe v náročných podmínkách.

Foto 1  Foto 2  Foto 3  Foto 4  Foto 5

Foto 6  Foto 7  

fotogalerie z přechodu Vlčích hor v červenci 2019 

fotogalerie z přechodu Vlčích hor koncem října 2019

 

Cílová skupina

Program je určen (duchem) mladým lidem od 17 let.

Popis akce

Nultý den
Podvečerní odjezd nočním busem (eventuelně vlakem) do Sniny ve Východním Slovensku.

První den
Ranní příjezd do Sniny. Místním busem do horské vesničky Nová Sedlica. Pochod po červené turistické značce na trojmezní vrch Kremenec (hranice Slovensko - Polsko - Ukrajina). Po hraničním hřebeni Slovensko - Polsko přes Čiertažu do sedla pod Čiertažou. Večerní sdílecí kruh. 
14 km pochodu, stoupání 1259 m, klesání 752 m.

Druhý den
Pochod dále po hřebeni přes Čelo, Ďurkovec, Kruhliak do Ruského sedla. Večerní sdílecí kruh.
18 km pochodu, stoupání 1210 m, klesání 1334 m.

Třetí den
Sestup po modré značce do osady Runina. Místním busem do Sniny. Nočním busem (eventuelně vlakem) do Prahy.
12 km pochodu, stoupání 246 m, klesání 480 m. Podle času sdílecí kruh.

Črvrtý den
Brzy ráno příjezd do Prahy.

Sraz a ukončení

Snina autobusové nádraží. Čas domluvíme podle dopravy z Čech.

Kapacita

Max 10 účastníků. (Do 5 účastníků jeden průvodce, od 6 účastníků dva průvodci)

Spaní a stravování

Spíme v hamakách ve spacácích a vaříme na turistických vařičích. Vše si neseme na zádech včetně vody na jeden den.
Hamaku, přístřešek z plachty, spacák, karimatku má každý vlastní (eventuelně existují půjčovny). Vaření je možno domluvit do dvojic. 

O spaní v hamakách

Průvodci

Jan František Bím
Ladislava Bimboška Bímová

Termín

Proudloužený víkend od května do konce října.

Konkrétní veřejné termíny

26.-28.10.2019 (odjezd z Prahy 25.10. a příjezd do Prahy 29.10. ráno) - přihlášení na jan.bim@janbim.cz 

Cena

500 Kč příspěvěk na náklady průvodců. Odměna průvodců podle spokojenosti na konci akce.
Dopravu, jídlo a vybavení si platí každý samostatně. Pravděpodobně se domluvíme na skupinové jízdence.