Posílání lásky

Posílání lásky je jednoduché ale velmi silné cvičení, které pomáhá jak cvičícímu tak dalším osobám.

Sedněte si, zvolna klidně dýchejte. Vzpomeňte si na osobu, kterou máte na světě nejraději (manžel/ka, dítě, rodič, Ježíš, ....) a současně se soustřeďte do svého srdce. Držte v mysli obraz milované osoby a současně soustředění do svého srdce. Probuďte v sobě co nejsilněji pocit lásky k této osobě. Vydržte v tomto stavu mysli, dokud se pocit lásky prohlubuje. Když je již pocit lásky velký, představte si osobu, které chcete lásku poslat. Snažte se ji vizualizovat v mysli při současném soustředění do srdce. Veškerý pocit lásky, který se vám podařilo v sobě probudit, soustřeďte na vizualizovanou osobu. Můžete ji v představě například zahalit do světla vaší lásky. V tomto stavu mysli vydržte co nejdéle.

Láska při tomto cvičení pomáhá vám samotným, protože ve svém srdci zažíváte velký pocit lásky. Pomáhá vaší nejmilejší osobě, protože jste jí věnovali čas, kdy jste na ni mysleli s láskou a obdobně i osobě, které jste lásku posílali.

Toto cvičení má schopnost léčit na dálku. Důležité je vizualizovat si osobu jako zdravou. Nikdy si ji nevizualizujte jako nemocnou.

Když budete toto cvičení provádět často, budete svědkem nádherné proměny světa kolem vás.

 

Malé doporučení: neříkejte raději druhým, zvláště osobě, které lásku posíláte, co děláte. Láska nejlépe pracuje jako bezpodmínečná, nežádá díky a uznání.

 

Velmi detailně je posílání lásky a přijímání utrpení do svého srdce a jeho transformace na lásku rozpracováno v budhistické technice Tonglen (viz na wikipedii anglicky). Tonglen je včetně detailního praktického návodu vysvětlen v knize Tibetská kniha o životě a smrti od Sogjala Rinpočeho.

 

Soustředění do srdce

Soustředění do svého srdce je cesta jak přivést lásku do svého života.

Cvičení je jednoduché. Při jakékoliv činnosti se současně soustřeďte do svého srdce a na tváři vykouzlete úsměv. Například při hovoru s jinou osobou se soustřeďte do svého srdce. Během hovoru se jí často dívejte do očí. Na mimosmyslové úrovni bude dotyčná osoba cítit vaše srdce a dojde tak ke spojení vašich srdcí a k jejich tichému bezeslovnému rozhovoru.

Podobně při vykonávání své práce třeba psaní na počítači se současně soustřeďte do svého srdce. Vydržte tuto dvojí pozornost co nejdéle. Výsledek vaší práce bude mnohem lepší než bez soustředění do srdce.

Toto jednoduché cvičení při pravidelném praktikování má schopnost změnit váš život k lepšímu.

 

Obě tato cvičení je vhodné doplnit pravidelnou praxí meditace na otevření srdce.