Jak se společně učit bez duchovních učitelů

V dnešní době duchovní transformace, kdy se spirituální cesta velmi individualizuje a obtížně se hledají opravdoví duchovní učitelé, je důležité naučit se učit se sami v kruhu podobně nalazených a smýšlejících lidí.

Kruh by měl být vystaven podle pravidel pro tvorbu kruhu života a mít společnou vášeň v duchovním růstu a sdílet společnou hodnotu svobody duchovní cesty. Společné učení je jedna z forem zasedání rady kruhu.

Základem učení, je nějaký dobrý duchovní text z tradice, která vyhovuje všem v kruhu. Mně se osvědčil například text Osm veršů k výcviku mysli nebo texty z bible či Mistra Eckharta. Sám pro sebe používám často texty z Citadely od Exuperyho.

Vhodné je začít modlitbou za podporu a dobré vnitřní vedení.

Na začátku setkání „vedoucí“ přečte text. Následuje první sdílení, ve kterém ti, kteří cítí, že mají říci svůj názor, postupně krátce a jasně řeknou, jaké je jejich porozumění textu. Obvykle se jedná o prvoplánové povrchové pochopení slov textu.

Dále se několikrát opakuje stejný postup.

„Vedoucí“ nebo kdokoliv jiný přečte text. Následuje meditace na dech, která zhruba po 5-10 minutách přejde v bezpředmětnou tichou meditaci, která pokračuje tak 10 minut. Text všichni účastníci kruhu jakoby zapomenou a nechají jej jen na pozadí. Asi minutu před koncem bezpředmětné meditace určený čtenář znovu přečte polohlasem text. Následuje nejméně minuta bezpředmětné meditace, ve které postupně přichází vhled do textu. Může se projevit jako myšlenka, pocit, emoce nebo i jinak. Po ukončení meditace smluveným signálem (například gong nebo zvonek) se všichni pomalu vrátí do přítomného okamžiku. Začíná sdílení, ve kterém postupně mluví vždy ten, kdo „ucítí“ že energie skupiny přetekla k němu. Krátce a jasně popíše to, co má právě ve své mysli – myšlenku, pocit, emoci. Ostatní NEPŘEMÝŠLEJÍ ale svoji veškerou pozornost upírají na mluvícího a naslouchají. Jakmile skončí, všichni se soustředí do svého srdce a promluví ten, kdo cítí, že energie je u něj. Důležité je velmi pozorně poslouchat a postupně by se měl v průběhu všech kol vyjádřit každý. Následuje další kolo meditace.

Postupně v každém z účastníků vzniká jeho vlastní pravda a jeho vlastní poznání. Poznání - vhled pramení v tichu bezpředmětné meditace. Toto poznání leží v srdeční mysli. Nasloucháním vlastním slovům a hlavně slovům druhých se postupně v jednotlivých kolech vytváří pochopení intelektem v hlavě. Na konci setkání si každý odnáší svůj vhled a pochopení. Tyto vhledy a pochopení mohou být u každého z účastníků různé!

Na závěr je dobré udělat společnou děkovnou modlitbu.

Text by měl být spíše krátký. Je možno s ním pracovat po částech na více setkání. Je dobré se k textu po určité době vracet a ponořit se do jeho větší hlubky.

 

Možné chyby

  • nenaslouchání druhým buď rozvíjením vlastních myšlenek nebo souběžným mluvením
  • příliš dlouhé nebo časté mluvení jednoho účastníka
  • někdo z účastníků nesdělí svůj vhled a svoji pravdu
  • někdo z účastníků vydává svoji pravdu jako absolutní
  • někdo z účastníků nerespektuje pravdu jiného
  • "tlachání" mimo téma

Podobný postup duchovního učení je možné použít i sám bez pomoci kruhu. Velkou nevýhodou je, že hledající nemá druhé, kteří by svými slovy korigovali slovní hlavové pochopení. Vhled z ticha v srdci je stejný, jako při práci v kruhu. Trochu jiný způsob je popsán v sekci Napojení na Zdroj informací