Kruhy života

Rád bych se s vámi podělil o učení o vytváření Kruhů života – společenství lidí budovaných s láskou, úctou, záměrem a napojením na Božský zdroj. Učení přivezl do Čech Robert Stojící Medvěd. Myslím, že společenství lidí vytvářená podle tohoto způsobu mohou být základem nové transformované společnosti. S radostí zjišťuji, že mnoho takových společenství již existuje a spousta dalších vzniká.

 

Jádro kruhu

Jádrem kruhu je myšlena skupina rozhodujících lidí, kteří společenství obvykle založili, řídí jeho chod a jsou nositeli jeho idejí a genu.

Je důležité, aby složení jádra bylo hodně různorodé – aby v něm byli zastoupeni muži i ženy, svobodní i ženatí, staří, střední generace, mladí i děti. Stojící Medvěd doporučuje účast zástupce dětí již od 6 let věku. Všichni členové jádra mají stejný hlas a je k nim přihlíženo stejně vážně a stejným respektem.

Jádro by mělo mít společnou základnu, ze které vychází (viz níže) a společnou vášeň (smysl, poslání). Tuto základnu a vášeň nabízí ostatním a na ně je zve do kruhu. Příchozí do kruhu tuto základnu a vášeň přijímají a sdílí.

Důležité je, aby jádro dokázalo vyloučit ze svého středu člověka, který nesdílí stejnou základnu a vášeň. Může být členem kruhu, ale ne jádra. Z příkladů existujících kruhů, které se rozpadly, je vidět že nejčastějším důvodem jsou osobní ambice někoho z jádra, snaha o osobní moc nebo protlačení vlastních názorů na úkor ostatních členů jádra a celého kruhu.

Členové jádra kruhu by měli mít rozvinuté základní ctnosti sdílené kruhem.

 

Základna kruhu

Základnou je myšlen souhrn pravidel, pravd a předmětů víry a vášně, kterými se kruh řídí. Příklady možných pravidel ze základny:

  • Všechny bytosti jsou jedinečné a hodné cti, respektu a lásky.
  • Každý koná, jak nejlépe umí.
  • Říkáme si navzájem pravdu.
  • Konáme se záměrem na blaho naše, našich dětí, dětí našich dětí a tak dál až do 7.generace.
  • Hledáme rovnováhu mezi prospěchem jedince a celku.

Základna může obsahovat i rituály a obřady sdílené kruhem. Může jít o rituály očisty, rituály konání rady (porady) jádra nebo kruhu. Dobře nastavené rituály pomáhají v pravidelné činnosti kruhu.

Součástí základny by měly být i ctnosti (hodnoty), které by měli mít rozvinuté minimálně členové jádra. Současně ctnosti (hodnoty) platné pro celý kruh najednou.

 

Vytváření kruhu života

Při vytváření nového kruhu života je důležité věnovat dost pozornosti a času vytvoření dobrého jádra (především si dát pozor, aby v něm nebyl nikdo, kdo do něj nepatří) a velmi dobře vypracovat základnu kruhu. Rozhodně se vyplácí toto neuspěchat. Založením jádra a základny se definuje gen společenství, který se již skoro nedá později změnit a bude vyzařovat ze všeho konání v kruhu. Klíčem úspěšného kruhu života je společná vášeň, která je motorem veškeré činnosti kruhu (a v kruhu).

 

Fungování kruhu

Rozhodující částí fungování kruhu jsou rady (porady) jádra a rady celého kruhu. Rada se odehrává podle rituálu definovaného v základně. Pro zamezení osobních ambicí je dobré, aby každý z účastníků byl po dobu konání rady napojen na svůj Zdroj uvnitř sebe, dostal dost prostoru pro vyjádření svého názoru a současně měl respekt a úctu k názorům druhých. Rozhodnutí rady se dělají podle pravidel základny. V praxi ověřeným pravidlem je, že rada jedná tak dlouho, dokud nedojde shody všech účastníků, ale v základně mohou být i nějaká omezující pravidla například pro zajištění přijetí rozhodnutí v rozumném čase.

Účastníci rady by měli přistupovat k řešení v čistém bytí, v čistém Já (hlídat si své ego, své chytrosti a řešení nechat za dveřmi, osobní ego a osobní zájmy odložit stranou). Měli by být v pravdě, mluvit pravdu upřímně a svobodně. Měli by se snažit vidět a uvědomit si skutečné lži, rozpoznat pravdu od nepravdy. Měli by vycházet z premisy - být součástí řešení, ne součástí problému.

Sdílená vášeň zajišťuje, že rozhodnutí rady vykonávají členové kruhu samostatně a zodpovědně z vnitřní motivace. Jakmile společná vášeň vyprchá, kruh se začne rozpadat.

 

Využití ve firemním prostředí

Myslím, že kruhy života lze zakládat i ve firemním prostředí. Firma je totiž takovým kruhem nebo kruhem kruhů. Má společnou vášeň (smysl), základnu (firemní kulturu) a jádro (většinou majitele, management a tvůrce názorů a přesvědčení – opinion leadery). Bohužel dnes většina firem není kruhem, ale pyramidou, která zapomíná, že důležitý pro společný výsledek je každý, od sekretářky a uklízečky po generálního ředitele.

Pěkně o kruzích ve firmách píše Tomáš Hajzler. Jmenuje se to Holokracie.

__________________________________

 

Napsal jsem podrobnější metodické pokyny pro vytváření společenství v kruhu.