Kruhy

Kruh kolem stoluBěhem života se často vyskytujeme v různých kolektivech lidí, počínaje rodinou přes třídy ve školce či škole, pracovní týmy, setkání příbuzných, setkání kamarádů nebo třeba stůl štamgastů v hospodě. Někdy je smyslem setkání jen tak spolu být, jindy se něco naučit či případně něco společně vytvořit. Někdy se tento smysl naplní, někdy ne. Zajímalo mne, kdy se stává, že mám ze setkání dobrý pocit a cítím, že mě setkání posunulo. Zjišťuji, že dobrý pocit mívám hlavně ze setkání ve skupinách, kde jde lidem o podobnou věc a kde je základem respekt ke všem zúčastněným, vzájemné naslouchání a přijetí. Takovýmto povedeným setkáním jsem začal říkat kruh, neboť vzájemný respekt je dobře vyjádřen kruhem lidí kolem kulatého stolu. Postupně jsem začal s kruhy lidí experimentovat a hledat různá možná fungování kruhů - poradní kruhy, councily, sdílecí kruhy s léčivým nábojem, community building, ... Za posledních 10 let jsem v různých kruzích odseděl tisíce hodin, někdy jako účastník, častěji jako facilitátor.

Aby skupina byla kruhem, je potřeba, aby dodržovala několik jednoduchých pravidel:

 • mluví vždy jen jeden – ten kdo má u sebe mluvící předmět,
 • ostatní naslouchají,
 • mluvící mluví spontánně, nic si předem nepřipravuje,
 • mluvící vše vypráví jako svůj pohled na situaci nebo mluví o sobě,
 • členové kruhu nevynáší příběhy druhých lidí mimo kruh.

Kruh pro změnu paradigmatu

Kruh může mít mnoho různých forem

 • v páru (např. dva přátelé, muž a žena, rodič a dítě, ...)
 • v rodině,
 • ve školní třídě,
 • v zájmové skupině dětí (např. skauti),
 • kruh rodičů dětí z jedné třídy,
 • kruh spolupracovníků,
 • kruh veřejný náhodně sešlý,
 • kruh zaměstnanců firmy napříč všemi vrstvami firmy,
 • kruh vrcholového vedení firmy,
 • mnoho dalších forem.


Kruh při tvorbě mapy životaTaké může mít různé záměry

 • vzájemné seznámení na začátku nějaké akce,
 • sdílení aktuálních osobních pocitů a postojů,
 • řešení konfliktů,
 • community building,
 • hledání kolektivního, obvykle konsensuálního rozhodnutí,
 • hledání kolektivní vize a strategie pro delší období (ve firmě, zájmovém kroužku či komunitě),
 • vzájemné učení se, nejčastěji formou sdílení příběhů,
 • vzájemné léčení se formou sdílení osobních příběhů,
 • mnoho dalších.


Pozoruji, že komunikaci v kruhu se nemusíme učit. Mámě ji v sobě hluboko uloženu. Obvykle stačí způsob komunikace v kruhu vysvětlit a po jednom až dvou kolech všichni kruh umí. Přesto je často dobré, když kruh vede facilitátor – někdo, kdo má v kruhu odžito mnoho hodin života a ze zkušenosti dokáže držet domluvené téma kruhu či naopak vycítit, že hlavní téma kruhu je jiné, než bylo z počátku domluveno. Vnější nestranný facilitátor může pomoci řešit konflikt či hledání strategie tím, že oprostí ostatní účastníky od formální stránky fungování kruhu a umožní jim věnovat se hlavně záměru.

Někdy kruhy facilituji sám, častěji s dalšími facilitátory. Nejčastěji kruhy vedu s dalšími kolegy z Kruhů JILMu. Mužsko ženské kruhy vedu s Anetou Pavlovou.

Kruhy jsem již facilitoval pro tyto typy klientů:

 • veřejné otevřené kruhy od kurzů meditací, sdílecích kruhů, mužsko-ženských kruhů, Kruhů JILMu, rituálů Hledání vize, ...
 • velké veřejné Poradní kruhy pro změnu pradigmatu (kolem 120 lidí v kruhu, www.zmena-paradigmatu.cz),
 • firemní kruhy (např. ČSOB a.s. a celá skupina ČSOB, String DATA s.r.o., Altego s.r.o., Butterflies & Hurricanes, s.r.o.),
 • kruhy v neziskovkách (např. Mezi námi o.p.s., Ekocentrum Loutí, Adato paradigna z.ú., Slušná firma z.s., Výluka z.s.),
 • kruhy v komunitách (např. Lorien),
 • kruhy učitelů (např. škola Edisona),
 • kruhy rodičů dětí z jedné třídy (např. Waldorsfská škola Na Dědině, Praha 6)
 • kruhy dětí (např. tábor Montessori školy Andílek, Waldorsfská škola Na Dědině, Praha 6)

Odměňování za facilitaci kruhů je u nefiremních klientů formou DAR za DAR. U firemních klientů je cena smluvní.

 

 

Kruhy JILMu

V rámci Kruhů JILMu pořádáme skoro každý měsíc Veřejné sdílecí kruhy JILMu, ve kterých má každý účastník možnost zažít veřejný kruh a sílu sdílení příběhů v bezpečném prostředí s naší facilitací.
Nejbližší termíny Kruhů JILMu najdete na stránkách Petera Bartála.

Pro facilitátory a vedoucí různých kruhů jsme pořádali v rámci Kruhů JILMu Kruh kruhů, což byl prostor, kde jsme si mohli zkoušet různé formy vedení kruhu a experimentovat s kruhem. Jednalo se o jakousi verzi vzájemné supervize a učení prožitkem kruhu. Tyto kruhy byly jen pro zvané. 

 

 

Další informace o kruzích

Více informací o kruzích si lze přečíst

  Cesta poradního kruhu  Společenství lidí jako kruh  Nevyšlapanou cestou  V jiném rytmu