Kruhy

KruhBěhem života se často vyskytujeme v různých kolektivech lidí, počínaje rodinou přes třídy ve školce či škole, pracovní týmy, setkání příbuzných, setkání kamarádů nebo třeba stůl štamgastů v hospodě. Někdy je smyslem setkání jen tak spolu být, jindy se něco naučit či případně něco společně vytvořit. Někdy se tento smysl naplní, někdy ne. Zajímalo mne, kdy se stává, že mám ze setkání dobrý pocit a cítím, že mě setkání posunulo. Zjišťuji, že dobrý pocit mívám hlavně ze setkání ve skupinách, kde jde lidem o podobnou věc a kde je základem respekt ke všem zúčastněným, vzájemné naslouchání a přijetí. Takovýmto povedeným setkáním jsem začal říkat kruh, neboť vzájemný respekt je dobře vyjádřen kruhem lidí kolem kulatého stolu. Postupně jsem začal s kruhy lidí experimentovat a hledat různá možná fungování kruhů.

Aby skupina byla kruhem, je potřeba, aby dodržovala několik jednoduchých pravidel:

 • mluví vždy jen jeden – ten kdo má u sebe mluvící předmět,
 • ostatní naslouchají,
 • mluvící mluví spontánně, nic si předem nepřipravuje,
 • mluvící vše vypráví jako svůj pohled na situaci nebo mluví o sobě,
 • členové kruhu nevynáší příběhy druhých lidí mimo kruh.

Kruh může mít mnoho různých forem

 • v páru (např. dva přátelé, muž a žena, rodič a dítě, ...)
 • v rodině,
 • ve školní třídě,
 • v zájmové skupině dětí (např. skauti),
 • kruh rodičů dětí z jedné třídy,
 • kruh spolupracovníků,
 • kruh veřejný náhodně sešlý,
 • kruh zaměstnanců firmy napříč všemi vrstvami firmy,
 • kruh vrcholového vedení firmy,
 • mnoho dalších forem.


Také může mít různé záměry

 • vzájemné seznámení na začátku nějaké akce,
 • sdílení aktuálních osobních pocitů a postojů,
 • řešení konfliktů,
 • hledání kolektivního, obvykle konsensuálního rozhodnutí,
 • hledání kolektivní vize a strategie pro delší období (ve firmě, zájmovém kroužku či komunitě),
 • vzájemné učení se, nejčastěji formou sdílení příběhů,
 • mnoho dalších.


Pozoruji, že komunikaci v kruhu se nemusíme učit. Mámě ji v sobě hluboko uloženu. Obvykle stačí způsob komunikace v kruhu vysvětlit a po jednom až dvou kolech všichni kruh umí. Přesto je často dobré, když kruh vede facilitátor – někdo, kdo má v kruhu odžito mnoho hodin života a ze zkušenosti dokáže držet domluvené téma kruhu či naopak vycítit, že hlavní téma kruhu je jiné, než bylo z počátku domluveno. Vnější nestranný facilitátor může pomoci řešit konflikt či hledání strategie tím, že oprostí ostatní účastníky od formální stránky fungování kruhu a umožní jim věnovat se hlavně záměru.

Někdy kruhy facilituji sám, častěji s dalšími facilitátory. Nejčastěji kruhy vedu s Lucií Luňáčkovou či s dalšími kolegy z Kruhů JILMU. Mužsko ženské kruhy vedu s Anetou Pavlovou.

Kruhy jsem již facilitoval pro tyto typy klientů:

 • veřejné otevřené kruhy od kurzů meditací, sdílecích kruhů, Kruhů JILMu, rituálů Hledání vize, ...
 • firemní kruhy (např. ČSOB a.s. a celá skupina ČSOB, String DATA s.r.o., Altego s.r.o.),
 • kruhy v neziskovkách (např. Mezi námi o.p.s., Ekocentrum Loutí),
 • kruhy v komunitách (např. Lorien),
 • kruhy učitelů (např. škola Edisona),
 • kruhy rodičů dětí z jedné třídy (např. Waldorsfská škola Na Dědině, Praha 6)
 • kruhy dětí (např. tábor Montessori školy Andílek, Waldorsfská škola Na Dědině, Praha 6)


Odměňování za facilitaci kruhů je u nefiremních klientů formou DAR za DAR. U firemních klientů je cena smluvní.

Společenství lidí jako kruhVíce informací o kruzích si lze přečíst

 

Tato stránka používá cookies. Vice info