Práce se sny

Sny jsou vědomé děje, které zažíváme, když spíme. Někdy si je po probuzení pamatujeme, většinou ne. Děje, o kterých se nám zdá, bývají velmi různorodé, někdy divoké, jindy klidné, někdy se vztahují k reálným dějům a jindy jsou spíše fantastické. Již od dávných dob lidé věří, že sen je způsob, kterým s námi mohou komunikovat naši předci, nadpozemské bytosti či naši vnitřní učitelé. V Bibli a jiných posvátných knihách je popsáno mnoho prorockých snů, které lidem pomohly připravit se na následující události. Vzpomeňme třeba faraonův sen, který Josef vysvětlil tak, že přijde 7 let tučných a 7 let hubených. Nicméně výklad snů není jednoduchá věc. Vždy existovali vykladači (spíše ale vykladačky) snů. Jsou to lidé, kteří mají dar se nacítit do snů někoho jiného a odhalit jejich význam. Osobně znám paní Evu Hrončekovou, která má tento dar (dreamcantadora.blogspot.cz). V latinoamerických zemích se těmto vykladačkám říká cantadory. Velmi pěkně o snech a jejich výkladech píše Olga Plíčková v ebooku, který je ke stažení na jejích webových stránkách olgaplickova.cz.

Psychologie zkouší minimálně 100 let do výkladu snů zavést nějaký systém. Freud se snažil vše ve snu napasovat na vztah muže a ženy. Jednotlivé aspekty snů byly mužské či ženské povahy. Někdy takto postavená psychoanalýza snu přináší řešení problémů, často ne. Jung zase jednotlivé aspekty snů přirovnával k určitým archetypům kolektivního nevědomí. I tento způsob přináší někdy řešení potíží či radu. Moderní psychologie rozpracovala další systematiky výkladu snů.

Neurologie objevila, že spánek je nesmírně důležitý čas pro mozek, během kterého dochází k přepisu záznamů z denní krátkodobé paměti do dlouhodobé paměti. Spaní má několik fází, které se během noci střídají. Některé jsou důležité pro fyziologické procesy těla (NREM fáze) a některé pro procesy psychologické (REM fáze – z anglického rapid eye movement). Sny se zdají v REM fázích spánku. Během této fáze dochází k jakémusi „vyklepávání" neuronů podobně jako si „vyklepáváme" unavený sval. Vzniká jakési „neuronové štěbetání", kdy vznikají myšlenky a obrazy, které se váží ke krátkodobé paměti. Některé sny proto nemají žádný větší význam a jejich původ je spíše neurologický.

Neplatí to ale o všech snech. Některé sny pocházejí z hlubších vrstev vědomí a ty již význam mají. Mezi tyto typy snů patří sny, které nazývám vyvažovací. Jestliže během dne zažíváme mnoho stresu a strachu, pak jsou vyvažovací sny jemné, klidné a pozitivní. Pokud naopak náš den byl velmi příjemný a radostný, pak ve snu často přichází strach a stres. Pokud se vyvažovací sny neopakují dlouho, není nutno jim přikládat větší význam. Já vyvažovací sny zažíval hodně, kdy jsem vodil lidi do náročných hor. Ve snech se odehrálo všechno to tragické, co by se nám v horách mohlo stát a přes den pak bylo skoro vždy vše v pohodě.

Dalším typem obsahu snů jsou zprávy pro vnější svět. Několikrát za život se člověku zdají sny, které nesou zprávu, že se ve vnějším světě děje něco, na co je potřeba reagovat. Příkladem je sen, kdy se vám zdá, že vaše babička potřebuje pomoci. Ráno ji zavoláte a zjistíte, že v noci cestou na toaletu upadla a potřebuje dopravit k lékaři. Já jsem při doprovázené pouti s jedním kamarádem měl sen, že do místa, kde ležíme, udeří blesk. Sen mne probudil. Kolem se schylovalo k bouřce a tak tak jsme stihli sbalit naše věci do batohů a navléci pláštěnky.

Dalším typem obsahu snů jsou sny učící. Možná se vám již stalo, že jste hledali řešení nějako problému v práci a stále jste nemohli na nic přijít. V noci se vám najednou zdál sen, ve kterém jste našli řešení vašeho problému. Mně kupříkladu ve snu přišla inspirace k nastavení odměňování za moje doprovázené poutě. Dříve jsem to měl nastaveno tak, že klient zaplatí, podle své spokojenosti. Lidé se v tom ale nedokázali orientovat. Potřebovali nějaké vodítko přiměřené odměny. Ve snu mi přišel nápad chtít za svůj čas strávený s klientem tolik, kolik si on za stejnou dobu vydělá svojí prací. Můj kamarád Michal zase dostal ve snu návod, jak dělat průvodce na skupinové pouti do Santiaga. Ve snu se mu ukázalo, že průvodce má držet jen rámec a bezpečné prostředí skupiny, ale nemá být „průvodcem cestovky", který podává cestopisný, dějepisný nebo jiný výklad.

Speciálním případem učících snů jsou sny s duchovním vedením. V těchto snech nám náš Vnitřní Učitel (ať už je to cokoliv) sděluje rady a náměty k duchovnímu růstu. Již dost lidí mi vykládalo o snech, ve kterých zažívali stavy podobné hlubokým meditacím.

Dalším typem obsahů snů, je jakýsi alegorický příběh / dialog našich vnitřních psychických částí. Pro pochopení tohoto typu snů, je potřeba rozplést alegorii jednotlivých figur a symbolů ve snu obsažených. Pochopení alegorie snu má často velmi terapeutický účinek. Jsem přesvědčen, že v podstatě všechny sny mají formu alegorie. V některém snu je alegorický prvek menší (vzkazy pro vnější svět) a v jiných je velký. Pro výklad alegorických snů nedoporučuji hledat výklad ve snářích nebo se ptát nějaké jiné osoby (snad s výjimkou cantador – viz výše). Moje zkušenost s výkladem snů na doprovázených poutích je taková, že klienti vnímali jednotlivé symboly a figury ve snu vždy jinak, než bych je vyložil já.

Zaznamenávání snů

Abychom mohli pracovat s výkladem snů, je potřeba zapamatovat si sen při probuzení. Někomu to jde samo přirozeně a někdo si sny nepamatuje vůbec. Jisté je, že všichni mámě REM fázi spánku a tudíž všichni máme sny. Každý si tedy potencionálně může sen zapamatovat do bdělého stavu.

Z mého pozorování je rozhodující pro zapamatování snů mít záměr sen si po probuzení pamatovat. Večer před usnutím si zvědomte přání, že si chcete sen po probuzení pamatovat. Můžete si před usnutím i udělat vizualizaci, ve které se vidíte, jak si sen zapisujete. Nepovede se to každou noc. Přesto vytrvejte.

Připravte si k posteli papír a tužku nebo mobilní telefon či diktafon tak, abyste si sen mohli po probuzení ihned zapsat (namluvit) a nemuseli přitom skoro vůbec měnit polohu těla. Nejlepší, když to můžete udělat v leže. Mám osobně vyzkoušeno, že sen se začne ztrácet, jakmile se posadím nebo postavím.

Již více lidí mi potvrdilo, že když vydrželi se záměrem zapisování snů a měli připravené papír s tužkou, tak si sny postupně začali pamatovat. Čím častěji to budete dělat, tím častěji se vám podaří sen zachytit.

Pro dlouhodobější práci se sny doporučuji založit si snový deník. Sny v deníku není potřeba vykládat pokaždé. Stačí jen ty, které cítíte jako silné.

Výklad alegorického snu

Sen se zformuluje do co nejpodrobnějšího příběhu. Snící říká nahlas příběh snu stále dokola. Poprvé říká příběh přesně tak, jak se zdál. Při druhém říkání si intuitivně vybere jeden symbol nebo jednu figuru z příběhu a tu zamění za to, co pro něj znamená. Příklady symbolů z příběhů lidí na poutích: velryba znamenala lásku, kocour něhu, skála odvahu, práh rozhodnutí, dítě nemohoucnost, ... Figury vystupující ve snu pak znamenají obvykle nějakou naši část: příklad syn mé hluboké já, kamarádka moji nerozhodnost, tatínek mojí snahu kontrolovat vše kolem sebe, ....

Při dalším říkání příběhu se zamění intuitivně další symbol nebo figura a příběh tak má již dvě změny. Takto se příběh snu postupně proměňuje, až vznikne úplně jiný příběh. Často má tento nový příběh jiné emoční vyznění (ze smutného snu radostný příběh a obráceně). Tyto nové změněné příběhy často přinášejí AHA moment a mívají terapeutické účinky.

Někdy se výklad změnou příběhu nepodaří a vznikne příběh, který nepřináší žádné AHA ani žádný smysluplný pocit.

Na doprovázených poutích při výkladu alegorických snů kombinujeme intuici klienta, který říká své významy pro jednotlivé symboly, s mojí intuicí, která postupně vybírá symboly a figury pro změnu.

Lucidní sny

Lucidní sny jsou takové sny, kdy si během snu uvědomujeme, že sníme sen. Ve většině běžných snů jsme do děje snu ponořeni a myslíme si, že děj snu je skutečný. Někdy se samovolně stane, že část našeho vědomí sní a druhá vnímá, že jde o sen. V okamžiku, kdy víme, že zažívaný děj je jen sen, můžeme toho využít a můžeme vědomě prožít stavy, které bychom v běžné realitě zažít nemohli.

Lucidní sny jdou vědomě ovlivňovat. Po nějaké době praxe můžete ve snu vědomě konat a ovlivňovat tak děj snu. Šamani v knihách Carlose Castanedy dokázali se snovou realitou pracovat stejně jako s realitou normální.

Před usnutím si dejte záměr, že budete mít lucidní sen – budete vědět, že sníte. Možná se to dlouho nepovede, ale vytrvejte. Jednou se stane.

Při prvních lucidních snech si jen užívejte ten zvláštní stav, kdy víte, že sníte.

Až pro vás bude lucidní sen alespoň trochu běžný, tak zkuste ve snu vědomě konat. První činností je vědomě si otočit dlaně rukou k obličeji a ruce si prohlédnout. Až vám to půjde, tak zkuste rukama zatočit, pak jít pozpátku, běžet, skákat na místě. V dalším stádiu si dejte v bdělém stavu záměr, kam se chcete ve snu podívat. Až budete snít, zkuste na toto místo dojít.

Práce s lucidními sny je zajímavá a umožní vám bezpečně prožívat stavy, které by v těle byly nebezpečné. Také můžete lucidní sny používat pro kreativní řešení problémů. Mne lucidní sny občas varují do vnějšího života. Experimentujte.

Zůstaňte ale pokorní a s jasným rozlišením, že normální realita je náš hlavní život. Výše zmíněný Carlos Castaneda se nakonec docela „ztratil" a jeho hlavním světem byl podivný svět „děravých ementálových struktur s anorganickými bytostmi".

Lucidní sny jsou v poslední době předmětem velkého výzkumu neurologů a psychologů. Výstupy z této vědecké práce můžete najít například v pěkné knize od Stefana La Berge Lucidní snění. Příkladem práce s lucidními sny je film Počátek (Inception). Velmi zajímavý pohled na sny a hlavně na práci s lucidními sny přináší kniha Tibetská jóga snu a spánku.