Doprovázené poutě

Pravidla     Průběh     Rozdíl proti koučinku nebo terapii     Délka pouti     Pro koho jsou určeny      Kam můžeme putovat    Cena    Příprava na pouť     Bezpečnost klienta

Poutnice

Jako dlouholetý outdoorový průvodce a mnohaletý poutník jsem si všiml, že při déle trvajícím pochodu přírodou lidé mění svůj stav mysli. Postupně se zbaví běžných starostí, "vymažou" denní rutinu. Soustředěním na několik jednoduchých věcí: kam šlápnout, kde se najíst a případně kde najít místo na spaní, dojde k vyprázdnění a uklidnění mysli. V těchto chvílích nastává čas pro odhalení nových prostorů v duši. Tomuto procesu lze pomoci vhodně kladenými otázkami a často nejlépe společným mlčením.

Proto nabízím neobvyklou formu sebepoznání prostřednictvím doprovázené pouti

Základní formou je putování ve dvou (já a klient). Můžeme putovat i v malé skupince (například manželském páru), ale obvykle je nutné, aby účastníci měli zkušenost z osobní pouti.

Z pohledu klasických verzí osobního rozvoje doprovázené poutě leží někde mezi výkonostním koučinkem, life koučinkem, terapií a duchovním doprovázením. Ke které z těchto čtyř forem budeme nejblíže, záleží na konkrétních potřebách klienta.

Doprovázená pouť není terapie! Lidé s vážnějšími psychickými problémy, by měli případnou pouť absolvovat jen po předchozí konzultaci se svým odborným lékařem nebo terapeutem. V každém případě by mne měli dopředu na toto upozornit!

 

Pravidla, která pouť řídí

 1. Vede mne klient
  Klient určuje kam půjdeme. Já jej následuji. Jak cestami vnějšími, tak cestami vnitřními. Venku můžeme jít po silnicích, značených stezkách, zvířecích pěšinách nebo bez jakékoliv cesty. V cestě dovnitř může klient kdykoliv říci "DOST" a bez jakéhokoliv vysvětlování otáčíme list.

 2. Klient je odpovědný za témata, o kterých budeme mluvit
  Neznám klientův život a tak se umím ptát jen obecně. Je na klientovi, aby ze svého života vybral to, co chce se mnou sdílet. Můžeme spolu i mlčet, obvykle ale předtím musíme nějakou dobu mluvit, aby mlčení bylo "něčím plné". Já naslouchám klientovým slovům, krajině okolo a svému tělu.

 3. Nic si nezapisuji
  Nezapisuji nic z toho, co mi klient řekl. Nevedu žádné statistiky.
  Vytvářím bezpečné prostředí pro oba:
 • klient má jistotu, že to, co mi řekne, se nikdo jiný nedozví,
 • já nemusím "nosit" cizí příběhy.

 

Průběh poutě

PoutníkKaždá doprovázená pouť je jiná. Někdy si formou příběhů nebo mapy života projdeme váš dosavadní život a společně budeme hledat zlomové body, inspirační období a jejich poselství. Jindy si ukážeme, jak pracovat se záměrem a jindy se díváme podrobně na vaše vztahy. Někdy spolu jen mlčíme.

Pouť může mít rámcové téma, které udává směr naší práci.

Příklady témat:

 • moje dětské sny a co z nich jsem již naplnil,
 • můj pracovní život a jeho duchovní odraz,
 • rodina a můj vztah k ní,
 • moje vnitřní dohody, které jsem během života přijal,
 • poslání mého života aneb proč jsem přišel na tuto planetu,
 • moje energie, kde ji beru a jak ji vydávám,
 • moje intuice a jak ji používám,
 • můj vztah k tomu, Co nás přesahuje a odraz Toho v mém životě,
 • ......

Téma pouti by nás ale nemělo svazovat. Je pouze vodítkem, dopřejeme si svobodu nechat hovor plynout i k jiným tématům a hloubkám, které mohou zpětně přinést i nový pohled na úvodní téma.

Moje služby spočívají v

 • vedení strukturovaného rozhovoru s občasným využítím koučovacích nebo terapeutických technik, 
 • někdy vkládám drobné rituály nebo meditační techniky,
 • případné zajištění "logistiky akce", tedy v zajištění dopravy a ubytování, pokud je to nutné a domluvíme se na tom,
 • ze všeho nejvíce v soustředěném intuitivním poslouchání a sledování "znamení" od přírody okolo.

Příklady jak může vypadat doprovázená pouť

 

Rozdíl proti klasickému koučinku nebo terapii

 • Spolupoutnice na pouti do SantiagaChůze v přírodě uvolňuje tělo, nutí poutníka mít rovná záda a dostatečně dýchat, díky tomu dochází k dobrému prokrvení mozku a snadnějšímu přemýšlení.
 • Delší chůze pomáhá „vyčistit hlavu“ a přerušit denní rutinu myšlenek a starostí.
 • Aktivní chůze především v lesním prostředí výrazně zvyšuje hladinu mentální energie.
 • Tím, že se člověk pomalu pohybuje, automaticky dosahuje stavu neulpívání na pěkném ani ošklivém, protože se okolí neustále pomalu proměňuje.
 • Tím, že máme výrazně delší čas společné práce, může po "vyřknutí těžkostí vlastního příběhu" zbýt další čas a tak je možno zažívat stav, kdy je vše v pořádku a přepisovat tak staré stavy.
 • Při chůzi jdeme vedle sebe a tak je snažší vyprávět těžké věci.
 • V přírodě je přirozené, že putující občas jdou a mlčí. V těchto chvílích se obvykle odehrává to nejdůležitější na pouti.
 • Okolní příroda "hraje s námi". Při práci můžeme využít toho, jestli fouká či nefouká vítr, létají či nelétají ptáci, použít stromy jako předmět "projekce" emocí a vztahů. Synchronicity nejdou "okecat", neboť jsme je nepřipravili. 
 • Objevováním neplánové cesty rozvíjíme intuici a schopnost "být teď a tady".

 

Délka doprovázené poutě

půldenní až celodenní - nejčastější forma pouti buď v blízkém okolí Prahy nebo vašeho bydliště. Někdy je to jen začátek delší spolupráce, někdy zlomový den života.
2 denní - hlubší ponoření do přírody a sám do sebe, často okořeněná spaním v lese.

Ve výjimečných případech je pouť delší:
3-10 denní - toto je již určeno jen pro ty, kteří stojí na velkém zlomu života a současně jsou připraveni zaplatit větší částku peněz. Umožní hodně "vypnout" a přitom se vejde do běžné dovolené.

21 dní a více - varianta umožňující hlubokou cestu do svého nitra a/nebo do daleké země. Mimořádná varianta - za třináct let se stala jen jednou.

Transformující efekt přinese několik doprovázených poutí v průběhu delšího časového období. Jako nejúčinnější se ukazuje seriál poutí, který začíná jedno až dvoudenní poutí na zpracování osobního příběhu. Pokračuje 3 - 10 navazujícícmi poutěmi zaměřenými na rozvoj práce s energií, vnímání a projevování svých citů, vnímání krásy a síly přírody. Završen je dlouhodobější poutí s délkou tři dny a více, která bude zaměřena na nalezení individuální spirituální životní cesty klienta.

Po společné pouti může následovat pravidelná práce duchovního doprovázení.

 

 

Komu jsou doprovázené poutě určeny

Putovat mohou lidé jakéhokoliv věkuDoprovázené poutě jsou určeny pro každého, kdo chce pracovat na svém osobním růstu, kdo se nebojí podívat sám do sebe a kdo si klade otázky typu "Kdo jsem?", "Kam směřuji?", "Co je posláním mého života?" a pod.

Vhodné jsou zejména pro lidi, kteří právě procházejí "bodem zlomu" - ukončení významného projektu, povýšení, ztráta práce, narození dítěte, svatba, rozvod, nemoc, úmrtí blízkého člověka, osobní krize. Doprovázená pouť může pomoci tento bod zlomu vnitřně zpracovat, najít vnitřní přičíny a nastavit nové směřování.

Lidem, kteří prožívají "vnitřní vyhoření" může doprovázená pouť pomoci nalézt novou energii a vnitřní motivaci proč pokračovat dále v náročném životě nebo proč jej radikálně změnit.

Majitelům a členům vrcholového vedení firem doprovázená pouť umožní podívat se na propojení osobních a firemních vizí, cílů, hodnot a způsobů chování. Při práci s osobní energií mohou objevit účinný nástroj pro dosahování synergie mezi jednotlivými členy vedení, mezi vedením a ostatními zaměstnanci. Při práci se záměrem mohou nalézt zásadní nástroj pro úspěch firmy v jejich vlastní mysli.

Nejmladšímu klientovi bylo 12 let a nejstaršímu dost přes 70 let.

V současné době mám široké spektrum klientů. Postupně se vykrystalizovaly tři základní skupiny klientů:

 • top manažeři a majitelé firem - hlavními tématy bývá "Co dál, když jsem již dosáhl, co jsem si v mládí vysnil" a "Zrcadlení osoby majitele nebo ředitele do firmy a zpět",
 • lidé s osobním problémem - hlavním tématem je, jak problém překonat a znovu se postavit na nohy, často se jim hodí zkušenosti lidí z první skupiny,
 • lidé, kteří si přicházejí pro duchovní posun a nějakou iniciaci či transformaci - lidé z předchozích dvou skupin často zjistí, že vlastně patří také do této skupiny.

Celkové spektrum klientů

 • majitelé středně velkých firem
 • vrcholoví manažeři nadnárodních firem
 • členové správní rady velké stavební spořitelny
 • vrcholoví manažeři velké banky
 • pracovníci HR oddělení 
 • střední manažeři
 • koučové
 • programátoři
 • sportovní trenéři
 • arborista
 • pracovníci neziskovek
 • sociální pracovníci
 • úředníci
 • ženy na mateřské dovolené
 • těhotné ženy
 • učitelé
 • nezaměstnaní, kteří hledají novou práci
 • tělesně postižení
 • lidé s invalidním důchodem
 • studenti
 • ....

Je samozřejmé, že poutě pro jednotlivé typy lidí se značně liší. U některých bouráme zdánlivou pevnost a určenost reálného světa a u některých naopak rozpadlý svět dáváme dohromady.

Od roku 2009 jsem podnikl zhruba 1700 doprovázených poutí a doprovodil stovky klientů. Někteří se objevili jednou, někteří přišli několikrát a s několika pracujeme dlouhodobě několikrát ročně na hluboké transformaci.

Z některých klientů se stali moji dobří přátelé a potkáváme se i jinými formami.

 

 

Kam můžeme putovat?

Kde budeme putovat záleží na intuici klienta. Někdy putujeme místy, která jsou spojena s klientovým životním příběhem, jindy místy, která jsou pro klienta neznámá. Někdy klient neví a vybere některé z mých oblíbených míst jako jsou Brdské lesy, okolí Karlštejna, Voděradské bučiny či okolí Blaníku. Vyjímečně můžeme putovat i v cizích zemích. K inspiraci několik příkladů míst pro pouť.

Půldenní putování Kunratickým lesem v Praze

 • na pouť metrem na stanici Roztyly,
 • pěkný les,
 • upravené cestičky i těžký terén v okolí Hrádku.

 

Brdy1 denní putování Brdskými lesy

 • vede nás klientova intuice,
 • chodíme po cestách i se prodíráme hustým lesem,
 • objevujeme překvapivá místa,
 • hledáme sepětí s divokou přírodou

 

Noční putování po Brdech

 • večerním vlakem do Řevnic, odtud na hřeben Brd a po něm až do rozednění. Z počátku po cestách, později volně lesem, 
 • poznání, že naše civilizační primární opírání o zrakové vjemy nás ochuzuje o jiné rozměry světa. Budete překvapeni, jak se dokážete pohybovat poměrně těžkým terénem aniž byste pořádně viděli. Les již nikdy pro vás nebude jako dřív.

 

Karlštejn1-2 denní putování po české části svatojakubské cesty

 • Zbraslav, Radotín, Karlštejn, Beroun, Roztoky u Křivoklátu,
 • stará duchovní a obchodní stezka prolnutá historií a mystickými místy,
 • Berounka tvoří páteřní osu cesty, překvapivě pěkná příroda,
 • přespání venku nebo hotelu na cestě,
 • možná začátek vašeho putování do Santiga de Compostela.
 • fotografie z Pouti na poděkování zemi v únoru 2011, která šla po stejné trase

 

Poutní místo Skalka na Brdech2 denní putování po Brdech

 • Během těchto dní skoro nevyjdeme z lesa,
 • souznění s přírodou a čerpání síly,
 • spaní pod širákem nebo v mých hamakách zavěšeni mezi stromy,
 • silné vytržení z běžné městské rutiny.

 

Průhled na Krkonoše z hlavního hřebene Orlických hor3-4 denní putování po Orlických horách

 • Zapomenutý kraj hor a podhůří
 • poutní místo Neratov s magickým kostelem
 • spaní na stylové Masarykově chatě a v poutním domě Neratov v láskyplné atmosféře lehce mentálně postižených lidí
 • krásná příroda kolem řeky Orlice a Zemské brány
 • fotografie z konce listopadu 2010

 

Katedrála v Le Puy5-14 denní putování po svatojakubské cestě ve Francii

 • 10 dní putování z Le Puy en Velay do Conques - začátek klasické trasy do Santiaga,
 • "středověk" uprostřed Francie,
 • krásná pohoří, husté lesy, románské kostelíky, miniaturní městečka,
 • spaní v poutnických ubytovnách a klášterech,
 • 2 dny cesta tam a 2 zpět.
 • fotografie z října 2012

 

 Poutníci kolem ostrova Shikoku5-20 denní putování po budhistické poutní trase kolem ostrova Shikoku v Japonsku

 

 

Příprava na doprovázenou pouť

Před vlastní doprovázenou poutí je dobré udělat několik přípravných kroků.

 • Asi 10 dní před vlastní poutí si všímejte událostí, které vám přicházejí do života. Jak neobvyklé tak i obvyklé situace. Můžete si vést i jednoduchý deník. Sledujte, co se děje ve vašem těle, koho potkáváte, jaké problémy řešíte.
 • Zvláště se v těchto dnech zaměřte na sny. Pokud se vám to podaří, zkuste si sny psát, jestliže si je po probuzení budete pamatovat.
 • Projděte si svůj osobní příběh. Podívejte se na fotografie z vašeho dětství a důležitých okamžiků v životě.
 • V maximální možné míře se otevřete intuici a nechte se jí vést ve vašem rozhodování. Zvláště poslouchejte intuici v případech, kdy vás "napadne" se s někým sejít a popovídat si. Pokud umíte, tak v 10 dnech před poutí meditujte častěji. Provádějte cvičení na otevření se intuici a kreativitě např. tato
 • Stanovte si záměr, čeho chcete poutí dosáhnout.
 • Zhruba 10 dní před poutí přestaňte sledovat média, především zpravodajství a filmy s hororovou či válečnou tématikou.

Příprava na doprovázenou pouť není "povinná", ale umožní vám z pouti vytěžit více.

 

 

Co s sebou na doprovázenou pouť

 • Není špatné počasí jen špatné oblečeníNejdůležitější jsou dobré rozšláplé boty. Někdy nachodíme docela dost kilometrů a často mimo zpevněné cesty. Ideální jsou boty nepromokavé.
 • Oblečení podle předpovědi počasí - není špatné počasí jen špatně oblečený poutník. Určitě lehkou pláštěnku. V teplých dnech čepici proti sluníčku. Oblečení si berte takové, které se může případně umazat a ve kterém se můžete prodírat houštím. Lépe je více slabých vrstev než jedna tlustá. Při vícedenních poutích si neberte zbytečně moc oblečení. Každé kilo na zádech je velmi znát!
 • Láhev s pitnou vodou (v létě 2l, ve studenějších dnech alespoň 1 litr, v zimě místo lahve termosku s horkým čajem minimálně 1 litr), něco malého na zahnání akutního hladu pro sebe a pro mne. Obvykle se minimálně jednou denně zastavíme na jídlo někde v restauraci. Je možná varianta pouti s půstem.
 • V létě krém proti sluníčku. Vždy nutné léky, které běžně používáte. Náplast na puchýř.
 • Na vícedenní putování přibalte i nejnutnější hygienické potřeby. Mně obvykle stačí jen kartáček a pasta. Ženy si obvykle nosí vlhčené kapesníčky.
 • Zápisníček a tužku.
 • Vše sbalit do batohu, který má dobrý zádový systém s bederním pásem.

 

 

 

Spaní v přírodě

HamakaPři spaní v přírodě obvykle používáme mé dvě hamaky - závěsné sítě. Je to velmi pohodlné spaní chráněné před deštěm i obtížným hmyzem viz foto.

Na spaní je potřeba spacák - mimo léto spíše teplejší - a karimatka. Večer se hodí svítilna, nejlépe čelovka.

 

 

Cena doprovázené poutě

Soukromé osoby

Při stanovení ceny filozoficky vycházím z modelu DAR ZA DAR. Vnímám, že ocenění poutě je investicí do sebe sama.

Klient vždy platí bezprostřední náklady na cestu - obvykle náklady na dopravu, ubytování a stravu pro sebe a pro mne.

Můj honorář sestává ze dvou částí - ocenění mého času věnovaného klientovi a ocenění vlastního pokroku.

Můj čas ocení klient stejně, jako oceňuje svůj čas, což znamená, že za den pouti mi dá tolik, kolik si sám za den vydělá hrubého (také svůj příjem zdaňuji). Vycházím z myšlenky, že si svého průvodce v osobním rozvoji cení stejně jako sám sebe.

Po skončení cesty klient sám ocení svůj růst a úspěch. Pokud si bude myslet, že se jen pěkně prošel, ale osobní růst nevidí, nezaplatí mi nic dalšího navíc. Pokud ale posoudí, že jeho pokrok je velký, připlatí mi další část. Druhá složka mojí odměny představuje míru vlastního osobního pokroku. Jakákoliv odměna od nuly výše je dobře a já ji přijmu s díky. Dar za dar.

 

 

Firemní využití doprovázených poutí

Doprovázené poutě se dají velmi výhodně použít ve firemním prostředí.  

 

 

Reference

Podrobné reference několika klientů.

 

Bezpečnost klienta

Bezpečnost klienta je pro mne prvořadá. Bezpečnost vnímám v rovinách fyzické, psychické a spirituální.

Dodržuji tato pravidla

 • Chalange by choice - klient si sám nastavuje úroveň, co chce zažít. Platí, že kdykoliv na moji nabídku aktivity či otázku může odpovědět "Stop, dále nechci" bez udání jakéhokoliv důvodu.
 • Klient si sám vybírá, co mi řekne a co ne. Pracujeme pouze s informacemi, které mi sám řekne.
 • Pracujeme především s pozitivními částmi osobního příběhu. Rozvíjíme především to, co klient umí, v čem je dobrý a na co má talent. Negativních částí osobního příběhu se dotýkáme pokud možno jemně a jen v té míře, kolik klient sám nastaví.
 • V případě případného podezření na jakoukoli patalogii v psychické nebo spirituální rovině, doporučím návštěvu mých nebo klientových osvědčených odborníků - psychologů, psychiatrů nebo duchovních (příklad) přičemž (pokud si to klient bude přát) zůstaneme s klientem v blízkém kontaktu.
 • Veškeré informace, které se od klientů dozvím jsou přísně důvěrné. K referencím používám pouze klienty, kteří k tomu sami dají souhlas. Nikdy nijak nesděluji osobní příběhy a informace.
 • Během poutí si nepořizuji písemné ani jiné poznámky, nenosím fotoaparát. Nutné poznámky si klient pořizuje sám.
 • Všechna cvičení jsem osobně mnohokrát absolvoval dříve, než je nabídnu klientovi.
 • Cvičení a informace se spirituálním obsahem zařazujeme do pouti pouze na žádost klienta a v hloubce, kterou klient sám chce, obvykle spíše méně než klient chce.
 • Klienty pravidelně vyzývám k tomu, aby si všechny informace získané ode mne ověřovali i u jiných zdrojů, kterým věří.
 • V případě, že během pouti lezeme na skály, stromy, posedy či jiná místa, vždy jdu první. Během poutí nelezeme na skály horolezeckým způsobem, který by vyžadoval jištění.
 • Při pohybu v přírodě vždy s sebou nosím vybavenou lékárničku včetně antialergických léků.

Doprovázená pouť není terapie! Lidé s vážnějšími psychickými problémy, by měli případnou pouť absolvovat jen po předchozí konzultaci se svým odborným lékařem nebo terapeutem. V každém případě by mne měli dopředu na toto upozornit!

 

Pokud je čekací lhůta na pouť se mnou pro vás příliš dlouhá, můžete využít služeb dalších dobrých průvodců na www.doprovazenepoute.cz

 

Více informací v těchto médiích

Reportáž z pouti natočila ČT24. Podívat se můžete v archivu ČT24 

Rozhovor o doprovázených poutích na ČRo Regina 13.9.2011

 

no alt
no alt