Osm veršů výcviku mysli

Geše Langri Thangpa

První překlad

Překlad do češtiny z materiálu publikovaného při příležitosti veřejné přednášky Jeho Svatosti Dalajlamy v Praze dne 15.9.2013. Přeloženo podle www.dalailama.com 
(Tuto verzi používáme při meditacích v Rybalce)

DalajlamaS přáním dosáhnout nejvyššího cíle,
cennějšího než klenot splněných přání,
kéž pro dobro všech cítících bytostí
chovám neustále každou z nich s láskou ve svém srdci.

Kdykoliv jsem ve společnosti druhých,
kéž se považuji za nejnižšího mezi všemi
a z hloubi svého srdce
pokládám ostatní za přednější.

Při všech svých činnech budu zkoumat vlastní mysl,
a jakmile se objeví rušivé myšlenky či emoce,
které jsou hrozbou pro mne i druhé,
kéž se jim pevně postavím a odvrátím je.

Když vidím bytosti s nepříjemnou povahou,
sužované silnou zlobou a utrpením,
kéž si jich cením jako vzácného klenotu,
který je těžko k nalezení!

Když mne druzí ze žárlivosti
urážejí, pomlouvají a pohrdají mnou,
kéž na sebe vezmu všechnu porážku
a jim věnuji vítězství.

Když mne těžce zraní a ublíží mi člověk,
kterému jsem pomohl
či do kterého vkládám velké naděje,
kéž ho vnímám jako svého vzácného učitele.

Zkrátka, kéž přímo i nepřímo
věnuji užitek a radost všem svým matkám
a v tichosti na sebe beru
všechno jejich trápení a bolest.

Kéž tuto praxi neposkvrním
znečištěním osmi světskými zájmy.
Kéž rozpoznám, že všechny věci jsou iluzí,
a zbaven ulpívání se vysvobodím ze zajetí.

 

Osm světských zájmů (8 verš):

  • být nadšený, když mne někdo chválí
  • být smutný (depresivní), když mne někdo ponižuje nebo uráží
  • být šťastný, když zažiji úspěch
  • být nešťastný (depresivní), když zažiji neúspěch
  • být radostný, když získám bohatství
  • být deprimovaný, když se stanu chudým
  • být potěšený, když zažiji slávu
  • být smutný, když mi chybí uznání

 

Druhý překlad

Překlad z knihy Transformace mysli od Jeho svatosti Dalajlamy, Pragma 2000

 

S rozhodnutím dosáhnout nejvyššího cíle
Pro prospěch všech cítících bytostí
Což předčí dokonce i kouzelný prsten
Ať jsou pro mne drahé po všechny časy.

Kdykoliv jsem s někým v kontaktu
Ať sám sebe vidím jako nejmenšího mezi všemi
A z nejhlubší hlubiny svého srdce,
Ať uctivě považuji ostatní za nadřazené.

Ve všech svých skutcích ať zkoumám ve své mysli
A jakmile vzniknou mentální a emoční bolesti -
A ohrozí mě i ostatní -
Ať se jim plně postavím a odvrátím je.

Když vidím bytosti nepříjemného charakteru
Trápené silnou negativitou a utrpením
Ať je považuji za drahé - protože je těžké je nalézt -
Jako kdybych objevil drahocenný poklad!

Když ostatní ze žárlivosti
Se mnou špatně nakládají a zneužívají mne, 
Urážejí mne a opovrhují mnou,
Ať na sebe vezmu porážku,
A druhým nabídnu vítězství.

Když někdo, komu jsem pomohl
Nebo v koho jsem vkládal velké naděje
Mě týrá vysoce bolestným způsobem,
Ať jej stále považuji za svého vzácného učitele.

Stručně, ať jsem schopen nabídnout prospěch a radost
Všem svým matkám, přímo i nepřímo,
A ať na sebe tiše převezmu
Veškeré bolesti a utrpení svých matek.

Ať toto vše zůstane neposkvrněno
skvrnami osmi světských zájmů
A nechť jsem, když poznávám všechny věci jako iluze,
Postrádaje připoutanost, osvobozen od pout.

 

 

Výklad nauky Jeho Svatostí Dalajlamou k těmto 8 veršům je k dispozici na http://www.dalailama.com/teachings/training-the-mind v anglickém jazyce. Také v knize Dalajlama, Transfromace mysli.

Tato stránka používá cookies. Vice info