Energie

 Jistě si ze školy pamatujete rovnici

E = mc2

Zamýšleli jste se někdy, co to vlastně znamená?  Došlo vám někdy, že rovnice se dá napsat také

m = E/c2

neboli hmotnost (hmota) = energie lomeno rychlost světla na druhou, jinými slovy hmota je energie. Možná si to neuvědomujete, ale tato rovnice zásadním způsobem mění paradigma našeho pohledu na svět. Energie se stala základem všeho a to včetně nás. Každý z nás je stejně jako vše okolo jen shlukem kmitající energie. Naplnilo se tak dávné mystické poznání: vše je JEDNO, vše má stejnou podstatu. Základní charakteristikou energie je, že je v neustálém pohybu, neustále se mění a transformuje. Fyzikální zákon zachování energie říká, že množství energie ve vesmíru je stále stejné, jen se jedna forma energie transformuje v jinou. Energie potřebuje proudit. Když se proud energie zatarasí například přehradou v řece, začne se na přehradu zvyšovat tlak, až přehrada jednou povolí a proud energie se obnoví. Toto platí i pro nejvyšší formu energie - pro energii mentální. 

U změn energie se uplatňují paradoxně dva proti sobě jdoucí principy. Druhý zákon termodynamiky ukazuje, že při přeměnách energie dochází k nárůstu entropie, čili neuspořádanosti systému (laicky řečeno nepořádek se dělá sám). Abychom entropoii snížili, musíme do systému dodat další energii (abychom nepořádek uklidili, musíme vydat energii na uklízení). Proti tomuto principu jde princip evoluce, kdy se vesmír a jeho systémy vyvíjejí od jednoduchého ke složitějšímu. Od počátečního uniformního vesmíru v době velkého třesku a těsně po něm, k atomům, molekulám, od vodíku k transuranům, k hvězdám, k výskytu života, od jednobuněčných organismů k mnohobuněčným, k rostlinám, stromům, zvířatům, lidem .... Každý složitější systém je tvořen energií s vyšší a složitější vibrací. 

Další fyzikální objev se zásadním dopadem na náš budoucí přístup k životu je, že částice nejsou "kuličky" ale nekonečné pravděpodobnostní funkce. O částici nemůžeme s jistotou tvrdit, kde se právě nalézá. V určitém místě je pravděpodobnost jejího výskytu skoro rovná 1, ale 1 to není, je to o trochu míň. Nikde ve vesmíru neexistuje místo, kde by pravděpodobnost výskytu byla nulová. Toto se s trochou nadsázky dá říci také tak, že každá "moje" atomární částice "je skoro celá ve mně", ale současně "je trochu v každém z vás". Každá "vaše" je "je pak částečně i ve mně". Svým způsobem jsme všichni propojeni v jeden celek. Mystikové to tvrdí již dávno a přirovnávají jednotlivé bytosti k vlnám na moři. Každá vlna se může vnímat jako samostatná, od ostatních vln oddělená jednotka. Pokud se díváme po hladině, tak to tak je. Pokud se ale podíváme z hlubiny, jsou všechny vlny jen "čeření" jednoho a toho samého moře. Přes hlubinu jsou všechny vlny jedno.

Poslední výzkumy v subatomární fyzice přinášejí ještě zásadnější změnu. Podle mnohých fyziků přinášejí nové teorie, především teorie superstrun, nový prvek. Podle některých výkladů dokonce energie = vědomí. Bez uvědomování žádná energie neexistuje. Zatím se na tomto výkladu neshodli všichni fyzikové, ale někteří, jako třeba John Hagelin www.hagelin.org, již na tomto poli konají zajímavé pokusy. Toto je naprosto zásadní změna, která podle mne vyvolá razantní změnu paradigmatu. Vždyť to znamená, že rozdělování na idealisty a materialisty ztrácí smysl. Pravdu mají obojí! Svět je neustále tvořen a přitom se vyvíjí! Věda si podala ruce s mystickým způsobem poznání a po tisícilitetích se dostávají do shody.

Jiný pohled na energii a moderní fyziku na blogu Jana Bílého Kde se fyzika potkává s esoterikou

 

Přijímání energie

Pro svůj život potřebujeme přísun nové energie. Jediným běžně uvědomovaným způsobem přijímání energie je jezení potravy. Energii ale získáváme z mnoha dalších zdrojů. Především je to vzduch, ze kterého přijímáme energii dýcháním. Dalším zdrojem je slunce, země, předměty kolem nás a ve velkém ostatní lidé. Zdrojem vysoce vibrující psychické energie jsou některé meditační a transovní metody.

Každá z těchto energií má jinou vibraci a každou potřebujeme pro jiný účel. Pro osobní rozvoj je důležitý rozvoj všech druhů přijímání energie.

 

Jezení potravy

S přijímáním energie skrze potravu má každý z nás bohaté zkušenosti. Mnoho lidí si stravu přísně hlídá, dodržuje diety a stravovací programy. Mojí zkušeností je, že pro nabití energie z jídla, je pro mne mnohem důležitější to, jak jím, než to, co jím. Nejvíce energie z jídla získám, když si vychutnám každou chuť v jídle obsaženou, vnímám potravu i dalšími smysly - kochám se barvou a úpravou na talíři, čichám jednotlivé vůně, poslouchám všechny zvuky, které jezení vyvolává. Pokud to jde, dotýkám se jídla rukama. Důležitá je pro mne i rychlost jídla. Když chci z jídla získat nejvíce, jím pomalu, každé sousto pečlivě rozžvýkám a snažím se veškerou pozornost věnovat jídlu. V Asii říkají, jídlo se má pít (dokonale rozkousané a rozžvýkané) a pití jíst (pomalu doušek za douškem s kousavými pohyby dásní pro tvorbu slin). 

Důležitý je dostatečný přísun tekutin, zejména vody. Většina autorit se shoduje v tom, že bychom denně měli vypít nejméně 1,5-2 litry čisté vody, nejlépe teplé. Do tohoto množství se nepočítají sladké nápoje, alkoholické nápoje včetně piva, čaj, káva, polévky, ... Teplá voda je podle čínské a tibetské medicíny jedním z nejlepších léků na většinu nemocí. Jarda Dušek doporučuje pít destilovanou vodu získanou zkapalněním páry z převařené vody (ne destilovanou vodu získanou elektrolýzou a prodávanou na benzinové pumpě). Více o pití vody v článku Pravda o pití vody

 

Dýchání

Přijímání energie ze vzduchu je nejdůležitější forma přijímání energie. Vědomé dýchání a práce s dechem dokáží ovlivňovat celkové energetické pole člověka a prostřednictvím jej i vědomí a jeho stavy. Více o dýchání v kapitole Dechová cvičení.

 

Přijímání energie od druhých lidí

Přijímání energie od druhých lidí a dávání energie druhým je pro většinu z nás oblast naprosto neznámá. Přesto se s ní denně potkáváme. Jistě se vám stalo, že jste potkali člověka, který jakoby sršel energií, v jehož společnosti vám bylo dobře a rozehnal vaše chmury a špatné nálady. Také jste jistě potkali někoho, kdo vám připadal jak vysavač. Během chvíle jste přišli o všechnu svoji energii, začali jste se cítit špatně a to někdy až na fyzické úrovni. Tento proces přesunu energie probíhá obvykle pouze na podvědomé úrovni, ale přesto zásadním způsobem ovlivňuje naše životy. Jedná se především o psychickou energii vyjádřenou našemi emocemi. Velmi často dochází k podvědomým "soubojům" o tuto energii. Vítěz souboje obvykle získá pocit "moci", který jej energeticky nabije na úkor poraženého. Tyto souboje hrajeme velmi často a bohužel nejvíce v rodinách.

Tato problematika zatím kupodivu není příliš popsána v odborných publikacích (alespoň mě známých). Asi nejsrozumitelněji je popsána v knize James Redfield, Celestinské proroctví.