Chvála stvořeného - Laudes creaturarum

Jediný dochovaný hymnus svatého Františka z Assisi

 

František z Assisi

Nejvyšší, všemocný, dobrotivý Pane,
tobě budiž chvála, sláva a čest i všeliké blahořečení.
Jen tobě, Nejvyšší, příslušejí,
a nižádný člověk není hoden, aby tě nazval jménem.

Pochválen buď, ó Pane,
se všemi svými stvořeními,
zvláště pak s bratrem sluncem,
jež skýtá den a s ním i světlo;
je krásné a vyzařuje veliký jas;
je znamením tebe, ó Nejvyšší.

Pochválen buď, Pane, sestrou lunou i hvězdami,
na nebi jsi je stvořil jasné, skvostné, krásné.

Pochválen buď, ó Pane, bratrem větrem
i vzduchem i oblaky i bezmračným a všelikým povětřím,
jímž všem svým tvorům dopřáváš života.

Pochválen buď, ó Pane, sestrou vodou,
jež je velmi užitečná i pokorná i vzácná a panensky čistá.

Pochválen buď, ó Pane, bratrem ohněm,
jímž prosvětluješ noc;
je krásný i radost budící i mocný a silný.

Pochválen buď, ó Pane,
sestrou naší zemí,
jež nás živí a nám vládne
a dává rozličné plody i pestré květy a byliny.

Pochválen buď, ó Pane,
těmi, kdo skrze tvou lásku jsou schopni odpouštět
a snášejí každou bolest a strast.
Blaze těm, kdož přebývají v pokoji,
neboť ty, Nejvyšší, je odměníš korunou.

Pochválen buď, ó Pane,
naší sestrou smrtí tělesnou,
před níž živoucímu není úniku;
běda těm, kteří zemřou v smrtelném hříchu;
blaze těm, kdo se odevzdali do tvé nejsvětější vůle,
neboť druhá smrt je nepostihne.

Chvalte a velebte Hospodina, a blahořečte mu
a služte s velikou pokorou.

 

Přeložil Luděk Kubišta

 

 

Altissimu, onnipotente bon Signore,
Tue so le laude, la gloria e l'honore et onne benedictione.
Ad Te solo, Altissimo, se konfano,
et nullu homo ène dignu te mentouare.

Laudato sie, mi Signore,
cum tucte le Tue creature,
spetialmente messor lo frate Sole,
lo qual è iorno, et allumini noi per lui.
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:
de Te, Altissimo, porta significatione.

Laudato si, mi Signore, per sora Luna e le stelle:
in celu l'ài formate clarite et pretiose et belle.

Laudato si, mi Signore, per frate Uento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento.

Laudato si, mi Signore, per sor'Acqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.

Laudato si, mi Signore, per frate Focu,
per lo quale ennallumini la nocte:
ed ello è bello et iucundo et robustoso et forte.

Laudato si, mi Signore,
per sora nostra matre Terra,
la quale ne sustenta et gouerna,
et produce diuersi fructi con coloriti fior et herba.

Laudato si, mi Signore,
per quelli ke perdonano per lo Tuo amore
et sostengono infirmitate et tribulatione.
Beati quelli ke 'l sosterranno in pace,
ka da Te, Altissimo, sirano incoronati.

Laudato si mi Signore,
per sora nostra Morte corporale,
da la quale nullu homo uiuente pò skappare:
guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali;
beati quelli ke trouarà ne le Tue sanctissime uoluntati,
ka la morte secunda no 'l farrà male.

Laudate et benedicete mi Signore et rengratiate
e seruiteli cum grande humilitate.

 

Originální text v umbrijském dialektu