Umění nechat problémy odplynout

Umění nechat odplynout je stará indiánská tradice, kterou nezávisle znovuobjevil Lester Levenson po silném zážitku při svém druhém infarktu a nazval ji Sedona metoda.

Každého občas něco trápí nebo něco není takové, jak by mělo být. Tato skutečnost vyvolává v nás pocity, které se nám obvykle nelíbí. Tyto pocity buď v sobě potlačíme nebo je ventilujeme ven. Obě varianty většinou nejsou moc dobře. Potlačované city se ukládají a jednou vyplavou na povrch v nejméně vhodné situaci nebo ovlivňují naše chování z podvědomí, což je o to horší, že si pravé důvody svého chování neuvědomujeme. Ventilace pocitů hněvů, agresivity, závisti a podobně obvykle situaci jen zhorší. Existuje třetí možnost. Všechny tyto city a emoce můžeme nechat odplynout aniž bychom je zašlapali nebo je nechali nevhodně ventilovat.

Metoda se dá ukázat na pěkném příkladu. Vezměte si do ruky třeba tužku. Sevřete dlaní navrch a pevně ji stiskněte. Vnímejte, jak se vám obtiskuje do ruky, jak ji detailně poznáváte. Po čase vám stisk asi nebude příjemný. Úplně to vypadá, jako by se stala vaší součástí. Teď ruku povolte a otevřte. Vidíte, že tužka není vaší součástí, jen ji držíte. Nyní ruku opět zavřete. Otočte ji dlaní dolů a nyní dlaň otevřte. Bum! Tužka spadla na zem. Ruka je prázdná. Úplně stejně je to s našimi pocity. V okamžiku, kdy se se jich přestanete "držet" svým vědomím, tak cit zmizí aniž po sobě zanechal nějakou stopu.  Bohužel, většinou si city natolik přivlastňujeme, že si myslíme, že jsou naší součástí. Dokonce místo "cítím se smutný" říkáme "jsem smutný", místo "cítím nervozitu" říkáme "jsem nervozní". Toto chování můžeme jednoduše změnit.

Prvním krokem je, že si uvědomíte, že problém je a že jej přijímáte takový, jaký je. To je důležité, neboť pojmenováním problému jej dostáváte plně do vědomí. Moje kamarádka Tereza Kalinová používá pro přijetí takovou malou vychytávku. Všemu, co jí přijde do života, dobré i špatné, říká "Vítej".

Soustřeďte se na pocity, které ve vás problém působí. Vyberte si jeden pocit. Položte si postupně tyto otázky a sami sobě si na ně odpovězte.

  • „Mohu pro tuto chvíli nechat tento pocit odplynout?“ Odpověď je Ano nebo Ne. Když se na pocit soustředíte pořádně, skoro vždy si můžete odpovědět ano. Buďte ale pravdiví sami k sobě. Pokud si neumíte představit, že by problém zmizel, tak to prostě nejde. V tom případě zkuste si třeba představit, jaké by to bylo, kdybyste jen pro tuto chvíli tak učinili. Jestliže vaše odpoveď je Ano, pokračujte další otázkou.
  • „Chci aby tento pocit odplynul?“ Jestliže jste zjistili, že můžete pocit nechat odplynout, pak odpověď na tuto otázku je již jen vaše rozhodnutí.
  • „Kdy?“ Odpověď je jasná: „Teď“, protože když můžete a chcete, pak není na co čekat.

Představte si, jak tento pocit odplouvá od vás pryč. Uvědomte si, jak se vám ulevuje. Po chvíli opakujte otázky opět se stejným pocitem nebo s dalšími pocity, které ve vás váš problém zanechává tak dlouho, dokud všechny pocity s ním spojené nezmizí.

Tato metoda umožňuje uvolnit a pročistit především vztahy s jinými lidmi, léčit nemoci, bolesti a strachy.  S úspěchem je možno používat na řešení finančních potíží. Funguje ale i na ostatní typy problémů. Pravidelným praktikováním po dobu několika měsíců lze dosáhnout výrazné změny osobnosti, dosáhnout vnitřního klidu a radosti. Dobré je spojit tuto techniku s uměním záměru.

 

Více na www.sedona.com  a v knihách Carlose Castanedy.