Jsou zde poskytované informace zdarma?

Ano. Všechny informace na tomto webu jsou zdarma k použití. Můžete je libovolně používat, kopírovat a předávat dál. Citaci je nutné uvádět jen u informací, které sám cituji.

Pokud vám však informace na tomto webu přinesou nějaký prospěch, něco se naučíte, váš život se posune někam dopředu nebo vám bude třeba jen na chvíli dobře, pak je potřeba vrátit energii. Když energii nevrátíte, tak to na první pohled vypadá, že jste něco vyhráli, máte užitek zadarmo. Jenže takto vznikne energetická díra. Protože jsme všichni vzájemně propojeni nekonečnou sítí vzájemných závislostí, energetické díry po této síti kolují a nakonec dorazí zpět k vám. Jen nebudete rozumět tomu, proč a odkud tato díra přišla.

Energii vrátíte jedním z těchto způsobů:

  • pošlete finanční obnos „ve výši ekvivalentní vašemu užitku" na můj bankovní účet pro autorské honoráře,
  • pošlete stejně velký obnos na nějakou charitu nebo někomu, o kom víte, že mu momentálně chybí,
  • uděláte nějaký „dobrý skutek" ve vašich očích ekvivalentní vašemu prospěchu,
  • libovolnou kombinací výše popsaného.

Důležitá je ona „ekvivalentní výše". Měřit ji můžete jen, pokud již k nějakému užitku došlo. Hned po přečtení je asi užitek 0. Horní mezí jsou vaše finanční (či jiné) možnosti. Nemůžete dát, co nemáte.
Soustřeďte se chvíli na váš dech do středu hrudníku. Několikrát se zhluboka pomalu nadechněte. Nyní nechte ve své intuici vzniknout onu „správnou výši".

Pokud se budete k jednotlivým popsaným metodám a cvičením vracet a budete je praktikovat, je pravděpodobné, že užitek se bude dále zvětšovat. Proto je dobré se také opakovaně vracet k měření užitku a vyrovnávat energetické díry.

Ve výsledku tedy za zde uvedené informace nemusíte dát nikomu nic a taky můžete na můj i na jiné účty poslat třeba miliony korun, když u vás došlo k „obrovskému" užitku.