O mně

Osobní moto    V co věřím    Můj sen    Kdo mne učil    Knihy, ze kterých čerpám    Můj profil na facebooku

Můj příběh

Jan František Bím

Jsem ženatý od roku 1988, mám dvě děti a čtyři vnuky.

Vystudoval jsem teoretickou kybernetiku na Matematicko fyzikální fakultě Univerzoty Karlovy (MFF UK Praha). Po absolvování univerzity jsem pracoval v Institutu řízení, což byla organizace na vzdělávání vrcholových manažerů při úřadu federální vlády. Zde jsem se v počátku devásátých let spolupodílel na organizování prvních manažerských školení s uznávanými experty ze západních zemí. Díky tomu jsem získal sice necertifikované ale poměrně hluboké vzdělání v různých oblastech managementu.

Základy duchovního vzdělání jsem dostal od mé věřící maminky. V průběhu střední školy, jsem ale jakékoliv duchovní směřování ztratil. Moje duchovní hledání opět nastartovaly až přednášky logiky na matematicko fyzikální fakultě. Jedna z matematických vět teorie logiky se dá do běžné řeči přeložit tak, že to, co je poznatelné logikou (rozumem) je sice nekonečné, ale není to vše. Existuje něco mnohem většího, co rozumem poznat nelze. Začal jsem hledat, jak to mohu poznat. Život mi přivedl do ruky knihy o budhismu a především dílo pana Eduarda Tomáše. Brzy jsem se stal pravidelným posluchačem jeho veřejných přednášek. Souběžně jsem začal vlastní meditační praxi. Práce doma mi umožnila věnovat po dobu asi 5 let pravidelně denně minimálně hodinu meditacím a duchovním cvičením. Duchovní praxi se věnuji nepřetržitě od začátku 90 let.

V roce 1995 jsem potkal muže, který zásadním způsobem ovlivnil můj život. Je jím husitský farář Aleš Jaluška. Jezdil jsem pravidelně k němu na faru a on mne pomalu přivedl k tomu, že v křesťanství najdu vše, co jsem hledal na východě, a možná i něco navíc. Rozhovory s Alešem mne přivedly k tomu, že jsem se rozhodl nechat pokřít. Dostal jsem od něj mé křestní jméno František po Františku z Assisi. Ucítil jsem v sobě silné nutkání přihlásit se ke křestní přípravě ke katolickému faráři Arturu Matuszekovi v Mníšku pod Brdy, kam pravidelně chodila maminka na mši. Pokřtěn jsem byl v 33 letech v Praze na Náměstí Míru v kostele Svaté Ludmily, kam pana faráře přeložili těsně před mým křtem. 

Ředitel

V roce 1993 mne moje záliba v horolezectví a cestování zavedla do cestovní kanceláře Adventura, se kterou jsem začal spolupracovat jako průvodce. Postupně jsem sjezdil kolem 50 zemí celého světa a vedl turisty, cestovatele a horolezce na mnoho zajímavých míst. V roce 2000 se z koníčku stalo povolání a začal jsem v Adventuře pracovat na plný úvazek.

Od roku 2003 do konce roku 2008 jsem byl jednatelem a ředitelem Adventura s.r.o. Za mého působení v roli ředitele se Adventura transformovala v největší CK zaměřenou na aktivní dovolenou a exotické poznávání. Spolu s kolegy jsme rozšířili portfolio činností firmy i o incentivní služby českým firmám v zahraničí, incentivní a kongresové služby pro cizí firmy v ČR, kurzy týmové spolupráce a týmový koučing.

Více o Adventuře se můžete dozvědět na www.adventura.cz.  

Na konci světaOd roku 2005 jsem chodil  každoročně v květnu dva týdny na pouť do Santiaga de Compostela v rámci 7 letého projektu Pojďme spolu do Santiaga. Především pouť v roce 2005 mne velmi zasáhla a prošel jsem si dost silnou psychospirituální krizí. Tato krize mne zasáhla velmi hluboko a byla velmi bolestivá. Nakonec ale byla velmi prospěšná a pomohla mi vyjasnit si, co v životě chci a co je pro mne důležité. Naši pouť jsme dokončili v květnu 2011 doputováním do Santiaga a pak až k Atlantickému oceánu na Finisteru - Konec světa po ujití asi 1700 km. V poutích do Santiaga jsem pokračoval dále. V roce 2018 to již bylo čtrnácté jaro na cestě do Santiaga a podruhé jsem došel až na Konec světa a dokonce ještě dál. Jsem zakládajícím členem spolku Českých svatojakubských poutníků ULTREIA.

Jedním z důsledků mé duchovní transformace je, že jsem se rozhodl opustit místo ve vedení poměrně velké firmy a od počátku roku 2009 vykročit do "propasti" života, kdy mohu spoléhat jen sám na sebe a na "To, Co nás přesahuje". Učinil jsem tak s láskou a důvěrou. Doufám, že se mi oboje podaří vám předat.

Protože se dál rozvíjím a hledám cesty, jak prakticky naplňovat to, že věřím, že život může být krásný, inspirující a přitom zodpovědný, jsem na začátku července 2010 podstoupil rituál hledání osobní vize života. Jaké to bylo a co jsem našel, si můžete přečíst v článku Mé hledání vize.

V únoru 2015 jsem absolvoval svoji vlastní osobní pouť. Šel jsem sám z Greccia do Assisi dál na horu La Verna (fotky). Byla to pouť za svatým Františkem. V Grecciu si nechal sv. František poprvé předvést živý betlém - oslíka, volka, dítě na slámě, pastevce s ovečkami. Na La Verně byl svatý František stigmatizován - na rukou, nohou a hrudníku se mu objevily krvácející rány Kristovy. Byla to taková moje pouť z Betléma přes Assisi na Golgotu.

První půlka pouti byla za historickým svatým Františkem a za jeho odkazem v mém křestní jménu. Šel jsem po turistických poutních trasách od jednoho místa spojeného s Františkem k dalšímu. Assisi v půli pouti bylo zlomem. Nejvíce času jsem strávil v kostelíku sv. Damiána, který František vlastníma rukama opravil. Velmi mne oslovil kříž, ze kterého před 800 lety promluvil Ježíš k Františkovi. Byl jsem u tohoto kříže několik hodin a postupně objevoval různé otázky pohledem na kříž. Odpovědi přicházely náhodným otevřením Nového zákona na nějakém textu z evangelií.

Druhá část pouti byla o Františkovi dnes v 21. století. Šel jsem po malých a středních silnicích, škarpami mimo poutní turistické trasy. Byl jsem cizinec v cizí zemi. Neuměl jsem italsky a místní jen italsky. Vrcholným zážitkem nebyla svatyně Stigmatizací sv. Františka, ale vrchol hory La Verna s nádhernými stromy, čerstvým sněhem a absolutním tichem. Pouť vyvrcholila v okamžiku, kdy jsem si uvědomil, že je na hodinu přesně 27 let od mé svatby.

V roce 2016 jsem byl dvakrát na týdenní pobyt ve tmě. Výsledkem prvního bylo, že jsem začal psát knihy edice Cesta (ne)obyčejného člověka, na které spolupracuji s Ingrid Němečkovou.

V roce 2017 jsem z knihy Tekumseh získal vizi vytvoření místa, kde se budou setkávat stařešinové a nositelé moudrosti z celého světa. Z této vize postupně vznikl spolek ALOPE.

V roce 2018 jsem spolu s mexickým šamanem s mistrem aztéckého tance Xolotlem putoval za domorodými stařešiny Peru. Od Inky jsem dostal své další duchovní jméno.

V roce 2019 jsem absolvoval s bratrem Jiřím první pouť do Nepálu. Putovali jsme na posvátná místa buddhismu v Kathmandském údolí a na kraji Himalájí. Setkali jsme se náhodně s celou řadou velkých učitelů a mistrů.

V roce 2020 jsem si dovolil třítýdenní meditační pobyt v ústraní v Železných horách na jedné chatičce poblíž hradu Lichnice. Na letní slunovrat jsem podruhé absolvoval Hledání vize. Tentokráte ve zjednodušné podobě. 

V roce 2021 jsem se spolu s několika českými ženami zúčastnil jako poutník Světového kruhu stařešinů v Teotehuacanu v Mexiku.

V roce 2023 jsem vykonal spolu s bratrem Jiřím a skupinou poutníků pod vedením Allity Zaurak pouť k nejsvatější hoře Kailas. Některým z nás se podařilo projít okruh kolem hory i přes dosti nepříznivé podmínky a překážky. 

no alt

 

 

Osobní moto

František z AssisiPane, udělej ze mne
nástroj svého pokoje,
abych přinášel
lásku, kde je nenávist,
odpuštění, kde je urážka,
jednotu, kde je nesvornost,
víru, kde je pochybnost,
pravdu, kde je blud,
naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek,
světlo, kde vládne tma.

Pomoz mi, abych netoužil
po útěše, ale těšil,
po porozumění, ale rozuměl,
po lásce, ale miloval.
Vždyť kdo dává, ten dostane,
kdo odpouští, tomu se odpustí,
kdo umírá, vstane k životu.

Sv. František z Assisi

 

Za trochu lásky šel bych světa kraj,
šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý,
šel v ledu - ale v duši věčný máj,
šel vichřicí - však slyšel zpívat kosy,
šel pouští - a měl v srdci perly rosy.
Za trochu lásky šel bych světa kraj
jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí.

Jaroslav Vrchlický

 

Máš-li čas na mluvení
Čti knihy
Máš-li čas na čtení
Jdi do hor, pouští a k moři
Máš-li čas na chození
Tanči a zpívej
Máš-li čas na tančení
Tiše seď, Šťastlivý blázne

Nanao Sakaki

 

 

V co věřím

Věřím, že lidský život může být krásný, inspirující a přitom odpovědný.

Věřím, že každý člověk si může v kteroukoliv chvíli v životě vybrat svůj životní postoj a tím zásadně ovlivnit svoji budoucnost.

Věřím, že láska je nejsilnější silou vesmíru.

Věřím, že jsme všichni součástí jednoho velkého celku, že jsme na úrovni podstaty všichni a vše Jedno.

Věřím, že spolupráce je účinnější než soutěž.

Věřím, že nejlepší motivací je vnitřní ztotožnění s tím, PROČ se má něco dělat.

 

 

Můj sen

Mám sen a žiju svůj sen.

Mám sen a v tom snu jsem svobodný.
Mám sen a žiju svůj sen.

Mám sen a v tom snu je více svobodných bytostí.
Mám sen a žiju svůj sen.

Mám sen a v tom snu sedí svobodné bytosti v kruhu.
Mám sen a žiju svůj sen.

Mám sen a v tom snu je kruh kruhů svobodných bytostí.
Mám sen a žiju svůj sen.

Mám sen a v tom snu jsi Ty a já. Já jsem Ty a Ty jsi já.
Mám sen a žiju svůj sen.

Mám sen a v tom snu jste vy, v tom snu jsme my.
Mám sen a žiju svůj sen.

Mám sen a v tom snu jsme svobodní od všech našich projekcí.
Mám sen a žiju svůj sen.

Mám sen a v tom snu je planeta svobodných bytostí.
Mám sen a žiju svůj sen.

Mám sen a v tom snu je Svobodná planeta, kde se dá pít z každé řeky.
Mám sen a žiju svůj sen.

Mám sen a žiju svůj sen.

Ahaló, ahaló.
Očekávám změnu.
Ahaló.

 

Olda Hlaváček poslal toto k jedněm mým narozeninám:

Opožděný pozdrav a přání od Trojice v pravý čas.
Ať Tvé kroky kráčejí ve stopách Tvých snů... Ať žiješ svůj sen...

Krok za krokem krajinou země i duše
záblesky slov a hutnost mlčení
pohled v zrcadle naruby, když zaběhlý je zrušen
příběhy vyřčené co vytrhnou ze snění

Krok za krokem životními obrazy, jejichž jsme autory
interview otázek vedené Shora
naslouchání vzkazům, šeptaných výtvory
otvírání bran do naší duše dvora

Krok za krokem kruhovým světem
slovo za slovem, má-li vůbec znít
most od tradic prapředků k nám a našim dětem
zbroceni potem chýše z pramene Já pít

Krok za krokem
Slovo za slovem
Sny o žití
Dar žít svůj sen

 

 

Kdo mne učil

Mým zásadním Učitelem je mé Duchovní srdce, které mne vede životem a postupně připravuje na jednotlivá období v životě.

Měl jsem velké štěstí, že jsem ve svém životě potkal mnoho skvělých lidí. Učil jsem se od mnoha z nich. Největšími vnějšími učiteli jsou moji klienti, kteří mne neustále nutí učit se nové věci a ty staré poznávat do hloubky. Učím se od každého účastníka kruhů, ve kterých sedám a od každého, s kým medituji.

Nejvýznamější učitelé pro mne byli a jsou

 • můj otec Jaroslav Bím - dvojnásobný olympijský reprezentat v gymnastice, který mne vedl ke mnoha sportům, ale hlavně mi dal svobodu určit si svůj život po svém a tím mne naučil dávat svobodu druhým.  
 • moje maminka Alena Bímová - v dětství prodělala dětskou obrnu a má ochrnutou pravou ruku, přesto dokázala vychovat tři syny, po padesátce úplně změnit svůj život a na důchod se stát cestovatelkou a průvodkyní. Přes své nemoci a tělesný handicap vystoupila na Kilimanjaro, Popocateptl, Kalapatar, navštívila více než osmdesát zemí. Psala články o cestování a o poutních místech. Až do své nenadálé smrti stále jezdila po světě. To vše dokázala svojí silnou vůllí a pevnou vírou v Boha.
 • moje žena Laďka Bimboška Bímová - (www.kurzylezeni.cz) - žena s neuvěřitelnou energií, která vychovala již několik generací mladých horolezců a přes těžký úraz hlavy při lezení dále leze, je instruktorkou horelezectví a vodí lidi do vysokých hor. S mladými pracuje také jako středoškolská profesorka matematiky a fyziky. Pro své studenty vymýšlí různé i mimoškolní aktivity. Spolu jsme vychovali naše dvě dospělé děti. Jezdíme spolu do hor a do dalekých zemí. Občas děláme náročnější akce v přírodě pro její studenty. 
 • Elzéard Bouffier - hrdina knížky Muž, který sázel stromy. Od něj jsem se naučil zásadní umění každý den zasadit semínko. Někdy i fyzických stromů.
 • Eduard Tomáš - jeden z největších mystiků, jaké kdy tato země měla. Mnoho jsem se naučil na jeho přednáškách a cvičeních, vděčím mu za otevření vhledu do duchovních věcí a přivedení k meditacím a budhismu.
 • Míla Tomášová - sice byla vždy na přednáškách skoro úplně zticha, ale její Srdce zářilo. 
 • Ivo Tříska, Lucka Luňáčková a Martin Nemrava - v interních i veřejných kruzích JILMu se do hloubky prakticky učím o kruzích a councilech.
 • Šri Ramana Maháriši - zásadně mne ovlivnil zprostředkovaně přes Eduarda Tomáše a Kosi svojí Átmavičárou
 • Kosi - přestože jsem se s ní setkal jen krátce, je to permanentní zkušenost, která se nezapomíná - www.kosi.co 
 • Aleš Jaluška - husitský farář z Lomnice nad Popelkou, od roku 1989 byl 25 let duchovní ve věznici ve Valdicích. U něj jsem pochopil hloubku a krásu křesťanství a byl hlavním stimulem, proč jsem se ve 33 letech nechal pokřtít. Dostal jsem od něj své duchovní křestní jméno František po Františku z Assisi. 
 • Artur Matuszek - dříve farář v Mníšku pod Brdy a u Svaté Ludmily v Praze. Později působil jako rektor Arcibiskupského semináře Univerzity Karlovy v Praze. Pan farář vedl moji přípravu na křest. Jsem mu nesmírně vděčný za otevřený a tolerantní přístup, oproštěný od rigidní dogmatiky ale přesto velmi hluboký.
 • Patricie Anzari - na počátku 90. let byla mojí klíčnicí k otevření duchovního světa
 • Jan Kobylka - na seminářích pana doktora jsem se naučil techniku Mapy života
 • Yvonna Lucká, Luboš Kobrle, Michal Vančura a další mne vedli při studiu mimořádných stavů vědomí a psychospirituálních metod léčení
 • Michal Horažďovský - vystudovaný právník a psychoterapeut, který místo u soudu pracoval na Lince pomoci seniorům. Toulal se po celém světě a podnikl mnoho poutí. Byl naším průvodcem na pravidelné květnové pouti do Santiaga de Compostela.
 • Josef Sekal - jeden z našich nejznámějších fotografů. Naučil mne mnoho o fotografování, ale ještě více o pokoře a o tom, že v žádném věku radost ze života nekončí a svoji životní lásku může člověk potkat v 17 a znovu v 63 letech.
 • Jaroslav Lhota - jeden z majitelů Adventury. Krom cestování jsem se u něj naučil, že z každé prohry se může udělat výhra, jen musí člověk být klidné, tvořivé mysli a nesmí se vzdávat dopředu.
 • Olga Vilímková - vysokoškolská pedagožka na VŠE, ředitelka nadačního fondu INKA, učitelka v indiánské vesnici vysoko v horách Peru. Neustále se u ní učím lásce, respektu k jiným kulturám, jejich tradicím a náboženským rituálům.  Obdivuji její nezištnost spojenou s výbornými manažerskými schopnostmi. 
 • Martin Wilczek - můj kouč po dva roky. Přes své mládí mne mnoho naučil a ukázal mi jak lépe hledat sám sebe.
 • Radek Kolář - tajči mistr. www.taiji.cz
 • Rudolf Švaříček - asi nejznámější cestovatel a dobrodruh dneška. Prakticky mi ukázal, že člověk může dosáhnout všeho, čeho chce. Od expedice v Antarktidě, návštěvy lidožroutů, po uskutečnění svobodné výstavy o Tibetu, kterou přijede slavnostně otevřít Dalajlama v magický okamžik 9.9.09.
 • Petr Strnad - operní pěvec a učitel zpěvu. Pomalu mne zbavoval mé osobní dohody z dětství, že neumím zpívat. Učil mne poznávat a ovládat svůj hlas. Ukázal mi, že zpěv souvisí s uměním záměru, tím, že se člověk má soustředit na představu příštího tónu a aktuální tón nechat tělo vytvořit autonomně bez vědomé kontroly.
 • Robert Stojící Medvěd - starší kmene Cherokee, uvedl mne spolu s dalšími do učení o Kruzích života o Ctnostech.
 • Petr Garbier - pod Petrovým vedením se učil létat na paraglidu a přenášet tak zážitky ze snů a meditací do reality.
 • Ivo Musil - vedl na mých rituálech Hledání vize potní chýše a postupně mi rituál potní chýše i trochu proti mojí vůli naučil a předal. Od Iva jsem se naučil i základům práce s Medicine Wheelem v tradici Twisted Hears.
 • Petr Růžička - naučil mne rozumět stromům.
 • Aneta Pavlová - učím se od ní rétorice a dobré práci s artikulovaným slovem.
 • Xolotl - společně s dalšími budujeme v Alopé místo setkávání nositelů moudrosti z celého světa. Konkrétně mne Xolotl učí dosahovat záměru a současně respektovat rozhodnutí kruhu.
 • Vlasta Pechová - www.taijipodlupou.cz - znovu se učím základům pohybu u nenápadné mistryně

 

 

Knihy, ze kterých nejvíce čerpám

Křesťanství

 • Bible
 • Katolický katechismus
 • Josef Zvěřina, Teologie Agapé
 • Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci (o nepřetržité modlitbě srdce)
 • Nikos Kazantzakis, Chuďásek Boží: život svatého Františka
 • Nikos Kazantzakis, Poslední pokušení
 • Ignác z Loyoly, Poutník - vlastní životopis
 • Jan Sokol, Mistr Eckhart a středověká mystika
 • Mika Waltari, Jeho království
 • Tomáš Špidlík, Věřím v život věčný - Eschatologie
 • Anselm Grün, Svatý Benedikt z Nursie - Učitel duchovního života
 • Anselm Grün, Otcové pouště
 • Anselm Grün, Jak znovu najít radost?
 • Anselm Grün, Pokoj v srdci
 • Jan Dobraczynski, Listy Nikodémovy
 • Tomášovo Evangelium a další texty z Nagg Hammadi
 • Franco Cardini, František z Assisi
 • Tomáš Halík, Co je bez chvění není pevné
 • Tomáš Halík, Oslovit Zachea
 • David Torkington, Poustevník (dobrodružné znovuobjevení modlitby)
 • David Torkington, Prorok (základy františkánské spirituality podané na dnešním příběhu)
 • David Torkington, Mystik (srozumitelný výklad mystické modlitby podle svaté Terezie a Jana od Kříže)
 • Papež František - J.M.Bergoglio, Bůh je mladý
 • Papež František - J.M.Bergoglio; Otevřená mysl, věřící srdce
 • Papež František - J.M.Bergoglio; U mne je vždy otevřeno
 • René Fülöp-Miller, Moc a tajemství Jezuitů - Kulturní a duchovní dějiny Tovaryšstva Ježíšova

 

Islám a texty inspirované islámskou mystikou

 • Korán
 • Džaláleddín Balchí Rúmí, Masnaví (nejslavnější sbírka súfí básní)
 • Frédérick Tristan, Poutník lásky (starý mystický súfí epos)
 • Chalil Džibrán, Prorok
 • Antoine de Saint-Exupéry, Citadela

 

Východní náboženství, budhismus 

 • Eduard Tomáš, 999 otázek a odpovědí
 • Eduard Tomáš, 108 meditací
 • Eduard Tomáš, Milarepa
 • Eduard Tomáš, Tajné nauky Tibetu
 • Eduard Tomáš, Jóga velkého symbolu
 • Eduard Tomáš, Umění klidu mysli
 • František Drtikol, Duchovní cesta
 • Jiří Vacek, Bhagavan Šrí Ramana Maháriši mudrc z Arunáčaly
 • Fritjof Capra, Tao fyziky
 • Mahátma Gándhí, Můj experiment s pravdou
 • Dalajlama, Otevřené srdce - učení o soucítění v denním životě
 • Dalajlama, Transformace mysli
 • Dalajlama, Cesta k osvícení
 • Dalajlama, Rady jak žít a umírat
 • Yongey Mingyur Rinpočhe, Radost ze života (Štěstí jako vědecká disciplina)
 • Yongey Mingyur Rinpočhe, Umíráme každý den (Pouť putulného mnicha bardy žití a umírání)
 • Sogjal Rinpočhe, Tibetská kniha o životě a smrti
 • Lama A. Góvinda, Základy tibetské mystiky
 • Herman Hesse, Siddhártha
 • Herman Hesse, Pohádky
 • Krishnamurti, Tázání po nemožném
 • Thich Nhat Hanh, Cesta k plnému vědomí a uvedení do meditace v chůzi
 • Richard Lang, Bezhlavá cesta
 • Lao-C´, Tao Te Ťing
 • Sútra o rozvázání uzlů (překlad Ctihodný Dhammadipa)
 • Džecünma Tändzin Palmo, V proudu života - Jak zažívat štěstí a naplnění
 • Thich Hnat Hanh, Nic nekončí, nic neumírá
 • Mistr Huineng, Tribunová sútra šestého patriarchy
 • Nanao Sakaki, Jít nalehko ...

 

Knihy nejen pro děti

 • Jaroslav Foglar, Hoši od bobří řeky
 • Lyman Frank Baum, Čaroděj ze země Oz
 • Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ
 • František Hrubín, Špalíček pohádek (pohádky bez hororu)
 • J. K. Rowlingová, Harry Potter a kámen mudrců
 • Timothée de Fombelle, Tobiáš Lolness
 • Esther Hicks a Jerry Hicks, Sára - soubor knih

 

Literatura s duchovním přesahem

 • Paulo Coelho, Alchymista
 • Paulo Coelho, Pátá hora
 • Paulo Coelho, Mág - Poutník
 • Paulo Coelho, Valkýry
 • Richard Bach, Jonathan Livingston Racek
 • Richard Bach, Iluze
 • Richard Bach, Jediný
 • Richard Bach, Most přes navždy
 • Antoine de Saint-Exupéry, Moje planeta
 • Jean Gion, Muž, který sázel stromy
 • Axel Munthe, Kniha o životě a smrti
 • Deepak Chopra, Sedm duchovních zákonů úspěchu
 • James Redfield, Celestinské proroctví
 • Dan Millman, Tichý bojovník
 • Dan Millman, Návrat tichého bojovníka
 • Dan Millman, 12 bran na cestě k osobnímu růstu
 • Rhonda Byrne, Tajemství
 • Zdeňka Jordánová, Láska
 • Robert Fulghum, Třetí přání
 • Jou Vitale a Dr. Ihaleakala Hew Len, Svět bez hranic (Zero limits) - o technice Ho'oponopono
 • Eckhart Tolle, Nová země
 • Věra Nosálová, Slunce zapadá na východě - nový začátek - cesta z rakoviny
 • Anita Moorjani, Musela jsem zemřít - zážitek blízké smrti rakovinou, který vše totálně změnil
 • Ernest Hamingway, Stařec a moře
 • Rainhold Messner, Má cesta
 • Og Mandino, Největší obchodník na světě
 • Václav Havel, Moc bezmocných
 • Václav Cílek, Krajiny vnitřní a vnější
 • Václav Cílek, Makom
 • Václav Cílek, Nejistý plamen
 • Václav Cílek, Co se děje se světem
 • John Assaraf a Murray Smith, Odpověď
 • Alexandra David-Néelová, Mipam láma s Paterou moudrostí
 • Herman Hesse, Narcis a Goldmuth 
 • Laurent Gounelle, Bůh chodí po světě vždycky inkognito
 • Oriah Mountain Dreamer, Pozvání
 • Oriah Mountain Dreamer, Tanec
 • Frank Herbert, Duna
 • Boris Grigorjevič Kuznecov, Einstein: život, smrt, nesmrtelnost
 • Clemens Kuby, Na cestě do sousední dimenze - putování za léčiteli a šamany
 • Caroline Myssová, Anatomie ducha
 • Miroslav Bárta, Sedm zákonů - vznikání a zánik civilizací
 • David R. Hawkins, Vševidoucí Já
 • David R. Hawkins, Já: Realita a subjektivita

 

Chůze a pohyb krajinou, příroda

 • Miloslav Nevrlý, Karpatské hry
 • Henri David Thoreau, Chůze 
 • Henry David Thoreau, Walden aneb Život v lesích
 • Thich Nhat Hanh, Chodím a medituji
 • Fred Hageneder, Stromy velká kniha - Duch stromů 
 • Peter Wohlleben, Tajný život stromů. Co cítí, jak komunikují - objevování fascinujícího světa 
 • David Abram, Kouzlo smyslů: Vnímání a jazyk ve více než lidském světě
 • David Abram, Bicaming animal
 • Suzzane Simardová, Hledání mateřského stromu

 

Spiritualita domorodých kultur

 • Carol Schaefer, Pro příštích sedm generací (Poselství rady 13 domorodých babiček)
 • Don Miguel Ruiz, Čtyři dohody
 • Don Miguel Ruiz, Pátá dohoda
 • Don Miguel Ruiz, Hlas poznání
 • Don Miguel Ruiz, Láska, vztahy, poznání
 • Don Miguel Ruiz, Toltécké umění života a smrti
 • Carlos Castaneda, soubor knih o učení Dona Juana
 • Jean Lidloffová, Koncept kontinua
 • Donni Buffalo Dog, Tančili tváří slunci
 • Forest Carter, Škola Malého stromu
 • Forest Carter, Odvedu vás do Seiry Madre
 • Marlo Morganová, Poselství od protinožců
 • Náčelník Seattle, Jsme částí země (řeč náčelníka Seattlea k prezidentu USA v roce 1855)
 • Michael Harner, Cesta šamana - Jak probudit svůj vnitřní potenciál
 • Pavlína Brzáková, Dědeček Oge
 • Pavlína Brzáková, Dva světy
 • Elizabeth Jenkins, Zasvěcení
 • Hermán Huarache Mamani, Kurandera
 • Joseph M. Marshall III, Hledět do slunce a tančit
 • Alberto Viloldo, Čtyři vhledy
 • John G. Neihardt, Mluví Černý jelen (Životní příběh svatého muže z kmene Sioux Oglala)
 • Joseph Epes Brown, Posvátná dýmka (Černý jelen vypráví o sedmi obřadech iglalských Siouxů)
 • Malidoma Patrice Somé, Ritual - power, healing and community (podstata rituálů)

 

Psychologie, efektivita

 • Daniel Pink, Úplně nová mysl
 • Franklin Covey, 7 návyků skutečně efektivních lidí
 • Erik Berne, Jak si lidé hrají (transakční analýza)
 • Stephen LaBerge, Lucidní snění (vědecké zkoumání snů, především snů, kdy víme, že sníme)
 • Bill Plotkin, Soulcraft - síla duše (kukla - přechod do opravdové dospělosti)
 • Bill Plotkin, Příroda a lidská duše (vývojové fáze člověka a přechody z jedné fáze do druhé)
 • Bill Plotkin, Divoká mysl
 • Heinz Peter Röhr, Narcismus - vnitřní žalář
 • Clarissa Pinkola Estés; Ženy, které běhaly s vlky 
 • Robert Bly, Železný Jan
 • Joseph Campbell, Tisíc tváří hrdiny
 • Joseph Campbell, Mýty západu
 • David R. Hawkins, Letting Go: The Pathway of Surrender (zásadní technika práce s emocemi vedoucí až k osvícení)
 • David R. Hawkins, Vzestup po úrovních vědomí

 

Cesta muže, přechodové rituály

 • David Deida, Cesta pravého muže
 • Bret Stephenson, Co dělá z chlapců muže
 • Julie Tallard Johnson, Bouřlivá léta - Přechodové rituály a posvátná moudrost pro dospívající
 • Robert Fulghum, Od začátku do konce
 • Alberto Viloldo, Přechodové rituály

 

Vytváření společenství

 • M. Scott Peck, V jiném rytmu - vytváření společenství
 • M. Scott Peck, Nevyšlapanou cestou
 • Jack Zimmerman, Virginia Coyleová; Cesta poradního kruhu

 

Moderní fyzika

 • Brian Green, Dokonalý vesmír
 • Stephen Hawking, Stručná historie času
 • Stephen Hawking, Černé díry a historie vesmíru
 • George Gamow, Pan Tomkins v říši divů (moderní fyzika pro puberťáky)
 • Jim Al-Khalili, Černé díry, červí díry a stroje času
 • Carl Sagan, Kosmos
 • John D. Barrow, Teorie všeho