Meditace na otevření srdce

 

Meditace na otevření srdce je nesmírně silné cvičení, které při pravidelném praktikování mění Vás a svět kolem. Je to svým způsobem nová meditace, která odpovídá současné době přeměny kolektivního vědomí a duchovní proměny Matky Země (viz například poselství šamanky Malé babičky)

Křesťané mohou použít křesťanskou variantu tohoto cvičení.

 

Vlastní meditace

Před vlastní meditací na otevření srdce je dobré provést cvičení Vedení dechu středem páteře nahoru a kolem páteře dolů.


Meditaci můžete provádět v sedě nebo ve stoje s mírně rozkročenýma nohama. Je dobré se přímo dotýkat Matky Země, ale není to nutné. Je možno dělat i v místnosti.

Soustřeďte se do svého srdce. Představte si ve svém srdci bod modrého světla. Každým nádechem jej rozsviťte více. Postupně bod zvětšujte, až vyplní celý hrudník. Pokračujte v dýchání. Při nádechu zvětšujte intenzitu světla, při výdechu stlačujte světlo dolů směrem k břichu a posléze k řitnímu otvoru. Po nějaké době dojde k naplnění celého těla od srdce k řitnímu otvoru modrým světlem (v případě varianty ve stoje až k chodidlům).

Poproste Matku Zemi, aby se vám otevřela. Proveďte hlubší nádech a při výdechu překonejte spodní hranici těla a rozsviťtě modrým světlem místo dotyku se zemí. Pokračujte dále v dýchání, nádechem zvětšujte intenzitu světla, výdechem stlačujte světlo dále pod sebe. Představte si, že zapouštíte modrý kořen světla do Země. Pokračujte až ucítíte střed Země.

V tuto chvíli přestaňte sami modré světlo vytvářet a nechte Matku Zemi, aby Vás každým nádechem naplňovala od svého středu až po vaše srdce svým hebkým modrým světlem. Postupně svoji pozornost každým nádechem posunujte od středu Země k bodu, kde se Země dotýkáte a pak až k vašemu srdci.

Někdy se stává, že Vám Země při tomto procesu naplnění modrým zemským světlem předá nějakou vizi. Pokud se tak stane, vizi s díky přijměte. Pokud vize nepřijde, je to normální a obvyklé.

Obvyklá doba pro tuto první část meditace je 15-20 minut.

 

Po naplnění Země a svého těla až po srdce zemským modrým světlem pokračujte vedením bílého světla ze svého srdce směrem vzhůru. Při nádechu zvětšujete intenzitu světla a při výdechu posouváte jeho hranici směrem vzhůru. Po čase dojde k naplnění horní části těla Vaším bílým světlem.

Udělejte hlubší nádech a při výdechu překonejte hranici těla nad temenem hlavy. Postupně rozsvěcejte bílé světlo v prostoru nad Vámi. Každým nádechem zvětšujte intenzitu světla a při výdechu posouvejte světlo dále. Pokračujte, dokud s bílým světlem nedosáhnete kraje vesmíru.

V tuto chvíli přestaňte sami vytvářet bílé světlo a nechte Otce Nebe, ať sám sebe a postupně i Vás naplní svým hebkým bílým zářivým světlem. Postupně při nádechu posouvejte svoji pozornost od kraje vesmíru k temeni hlavy a pak do svého srdce.

Opět se může někdy stát, že přijde vize Otce Nebe. Pokud se tak stane, přijměte ji, pokud ne, nic se neděje.

Tato druhá část meditace trvá obvykle 10-15 minut.

 

V poslední části meditace si představte, jak se ve vašem srdci míchá modré světlo Země s bílým světlem Nebe a postupně se mění v zářivě zlaté. Nechte se plně prosvětlit tímto žlutým světlem od svého srdce k okrajům těla a dále do Země a do Nebe.

V tomto stavu setrvejte co nejdéle.

Jakmile cítíte, že třetí část meditace končí, poděkujte Matce Zemi a Otci Nebi (nebo Bohu, jak je Vám příjemné) a v duchu nebo nahlas proneste modlitbu za štěstí všech bytostí, pokoj a Lásku ve vašem srdci a srdcích všech bytostí.

 

Praxi této meditace je vhodné doplnit cvičením posílání lásky a soustředěním do srdce při obvyklé činnosti. 

 

Nechť se Vaše srdce rozsvítí nekonečnou Láskou a tak to zůstane.