Rituál rady kruhu života

Rituál rady kruhu slouží kruhu života (společenství lidí se stejnou vášní, záměrem) k přijímání společných rozhodnutí případně pro zjištění společných informací a sladění názoru. Popsaný rituál je volnou inspirací z mé účasti v několika radách i z návštěv domorodých lidí různě po planetě.

Dobré je začít radu rituálem očisty. Očista se může provést například zapálením svíce, vykouřením místnosti a každého účastníka vinnou bylinou (např. šalvěj).

Účastníci se domluví na „řídícím rady“ a „strážci společných pravidel“. Tato pravidla jsou součástí základny kruhu nebo se domluví pro každou radu samostatně.

Následovat může modlitba ke Stvořiteli ( a/nebo duchům prostoru a/nebo duchům světových stran a/nebo osobním strážným andělům …) o pomoc a vedení.

Vedoucí (v angličtině je lepší slovo Elder – starší) kruhu přednese projednávané téma.

Následuje 10-20 minut ticha, kdy se každý z účastníků rady napojí na svůj Zdroj informací v sobě a hledá svoji osobní odpověď a názor.

Následuje „diskuze“ o tématu. Mluví vždy jen jeden - obvykle má v rukou „mluvící hůlku“. Mluvící hůlka koluje kolem dokola nebo se o ní diskutující hlásí a přiděluje ji „řídící rady“. Vstoupit do hovoru držiteli mluvící hůlky může jen strážce pravidel v případě porušení nějakého pravidla a to smluveným signálem „porušeno pravidlo“ – například uderem do bubnu nebo tlesknutím.

Účastníci rady by měli přistupovat k řešení v čistém bytí, v čistém Já bez upřednostňování svých "chytrostí" a osobních zájmů. Měli by být v pravdě, mluvit pravdu upřímně a svobodně. Měli by se snažit vidět a uvědomit si skutečné lži, rozpoznat pravdu od nepravdy.

Řídící rady dbá na to, aby každý z účastníků dostal prostor k vyjádření. V případě oběhu mluvící hůlky dokola může řečník podat hůlku dalšímu, pokud nemá momentálně co říci.

Rada končí v okamžiku, kdy všichni účastníci souhlasí se závěrem rady nebo když hůlka oběhne celé kolo a nikdo již nic dalšího neřekne.

Na závěr se udělá děkovná modlitba za podporu a ochranu.