Křesťanské cvičení na otevření srdce

Toto cvičení je křesťanská varianta meditace na otevření srdce.

Před cvičením je vhodné jako naladění provést částečnou nebo úplnou modlitbu růžence.

 

Popis vlastního cvičení

Sedněte si klidně s rovnými zády. Pomalu nenuceně dýchejte. Zavřete oči. V mysli si představte obraz Panny Marie (pro mne je nejlepší obraz Panny Marie z Lourdes). Počkejte, až budete obraz vidět jasně. Představte si, jak ze srdce Panny Marie vychází skrze její ruce dva paprsky modrého světla. Nechte paprsky, aby se postupně v představě přiblížily k vašim nohám. S hlubokým nádechem nechte paprsky projít vašimi chodily. Postupně velmi pomalu nechte své tělo naplňovat modrým Mariiným světlem od chodidel nahoru. Pokračujte, dokud se celé vaše tělo nenaplní modrým světlem.

Nyní se soustřeďte do svého srdce a nechte, ať se prostřednictvím modrého světla spojí se srdcem Panny Marie. Pociťujte její lásku a mateřské teplo. Obě srdce se mohou zbarvit do purpurova.

Po naplnění vašeho srdce Mariiným světlem a teplem, si představte Ducha Svatého jako vanutí svěžího větříku kolem Vás, které okolní prostor naplňuje bílým jasným světlem. Pozvěte jej, ať do Vás jeho vanutí vstoupí temenem hlavy a začne Vaše tělo postupně od shora dolů naplňovat bílým světlem a slabým větrem.

Po naplnění těla bílým světlem Ducha Svatého pozvěte Ducha Svatého, ať oplodní vaše srdce naplněné Mariiným světlem a teplem. S nádechem si představte, jak vanutí slabého větru doprovázené bílým světlem proniká jako meč do vašeho srdce. Zde se obě světla mísí ve zlaté světlo srdce Ježíšova. Představte si, jak se Kristus jako žluté jasné plamenné světlo objevuje ve vašem srdci. Pozvěte jej dále a nechte jej, ať naplní svým světlem a svojí přítomností celé vaše tělo a celou vaši duši. Nechte jej, ať září všude okolo.

V představě spojení s Ježíšem a jeho světlem zůstaňte, co nejdéle to bude možné.

Jakmile budete cítit, že světlo mizí, poděkujte Panně Marii, Duchu Svatému a Ježíšovi za to, že přišli do vaší duše. Poproste je, ať ve vaší duši a vašem srdci zůstanou již napořád.

 

Nechť roste Láska ve vašem srdci a přítomnost Boží ve vašem životě.