Duchovní transformace byznysu

Příklady firemních akcí, které jsem realizoval

Probíhající transformace se nedotýká jen našich individuálních životů, našeho vědomí a našich vztahů, ale dotýká se všech aspetků našeho života včetně podnikání. V osobní rovině se transformace často týká přijetí našich stínů, vědomé individulizace a současně zvědomění vzájemné závislosti a propojení, vědomého přijetí našeho místa ve světě a své odpovědnosti. V oblasti podnikání zjišťujeme, že přestávají fungovat staré organizační struktury, staré motivace, obchodní modely, formy propagace. Nové rozměry dostávají pojmy jako leadership, řízení, vedení, marketing, společenská odpovědnost firem, angažovanost zaměstnanců, loajalita, firemní kultura, dlouhodobá udržitelnost podnikání a další.

Spolu s vrcholovými manažery, lidmy kolem Evolucio a Slušná firma hledáme nové rozměry podnikání opřené o principy vycházející z osobních transformací. Inspirujeme se ve Spirální dynamice, Nerůstu, Vědomém Businessu, Svobodné firmě a podobných nových principech, ale hledáme i za použití selského rozumu a metaforických přenosů z jiných oblastí života. 

Můj přínos je v především v osobním doprovázení manažerů nejčastěji formou doprovázených poutí nebo koučinku a ve facilitování firemních setkání především s využítím komunikace v kruhu se zaměřením na wellbeing, spolupráci a společnou vizi.

 

Hlubší pohled na práci v těchto rozhovorech

no alt
no alt

 

Příklady firemních akcí, které jsem realizoval

Osobní doprovázená pouť

Doprovázená pouť  s firemním klientem ve ŠpanělskuDoprovázená pouť pro jednotlivé manažery nebo majitele firem hrazená organizací.

Realizováno například pro organizace

Allianz pojišťovna, a.s. - úrověň vedoucí oddělení
B.Brown Medical s.r.o.
BDI s.r.o.
ČSOB a.s. a firmy ze skupiny ČSOB - úroveň člen představenstva a B1
DPD cz, s.r.o.
iMi Partners a.s.
String data, s.r.o.
mnoho dalších v rámci osobní poptávky majitele nebo manažera

Techniky doprovázených poutí jsme již s majiteli firem použili na řešení těchto otázek:

Mám firmu prodat nebo si ji dále ponechat?
Jak vystoupit z operativy a stát se "pouze" strategickým rozhodovatelem?
Jak "firmu na výrobu zboží" transformovat na "firmu vyrábějící schopné manažery, kteří mohou pro mne řídit další formy podnikání"?
Jak vytvořené bohatství co nejlépe použít jako službu veřejnosti?

Často se zabýváme diskusí nad novými formami podnikání v 21. století. Diskutujeme například témata udržitelnost podnikání, osobní angažovanost, soulad osobních a firemních hodnot, principy svobodné firmy, síťování partnerů, spolupráce místo soutěže, naprostá otevřenost, stanovování ceny zákazníkem, nové pracovní vztahy založené na dobrovolnosti, dočasnosti, síťování a vzájemné službě, a mnohá další.

 

Skupinová doprovázená pouť

Firemní pouťSkupinová doprovázená pouť je nadstavbová část programu osobních doprovázených poutí. Je určena pro malou skupinu pracovníků (ideálně kolem 5 účastníků), z nichž alespoň většina, nejlépe všichni absolvovali svoji doprovázenou pouť.

Hlavním záměrem je rozvoj leadrovských kompetencí – orientace v neznámém prostředí, kombinace logického a intuitivního rozhodování, zvládání zón osobního discomfortu, schopnost vnímat potřeby kolektivu a své vlastní, schopnost nacházet vnitřní motivaci u sebe i u druhých, práce s vlastní energií a s energií skupiny.

Základním nástrojem je pochod skupiny neznámou krajinou. Stejně jako v případě osobní doprovázené poutě je putování přírodou zdrojem vnitřní mentální očisty a nabrání nových sil. Skupina přidává navíc nutnost brát ohled na potřeby a možnosti dalších poutníků.

Během pouti se členové skupiny střídají v jednotlivých rolích – patron dne (definuje téma k přemýšlení během dne, podporuje ostatní v jejich rolích, případně nese rituální předmět skupiny), navigátor (určuje směr a rychlost pohybu v přírodě), kuchař (zodpovídá za jídlo a vodu během dne), ubytovatel (hledá místo k přespání, případně zodpovídá za postavení stanů a umístění tábořiště), šaman (zodpovídá za náladu během dne, případně funguje jako ranhojič a lapiduch).

Lektor nevystupuje v žádné z těchto rolí. Jeho zodpovědností je zajištění bezpečnosti (ve smyslu fyzickém, psychickém i duchovním), hlídá energii skupiny, krotí (případně výjimečně eskaluje) konflikty ve skupině, působí jako facilitátor večerní diskuse a denních sdílení, vede meditace a případná spirituální cvičení. V případě potřeby lektor naučí účastníky určitým dovednostem (orientace v terénu, hledání zdrojů vody, práce s energií, tělesná cvičení apod.)

V ideálním případě se na skupinovou pouť vyráží bez předchozí logistické podpory, to je bez objednání ubytování, lokální dopravy, nákupu potravin. Skupina je odkázána na své vlastní schopnosti a na to, co cesta sama přinese. Ne každý den se musí najít ubytovna, ne každý den musí být restaurace či obchod. Vystavení osobnímu discomfortu v případě horších povětrnostních podmínek, nedostatku jídla či nepohodlného spaní posunuje osobní hranice účastníků a současně vytváří silnou společnou emoční vazbu. Lektor dbá na to, aby akce probíhala v prostředí vzájemného respektu. Místo soutěživosti jsou členové vybízeni ke spolupráci a hledání řešení přijatelných pro všechny.

Večery jsou vyplněny společnými diskusemi na téma zvolené patronem dne a osobním sdílením spojeným se vzájemnou zpětnou vazbou. V případě firemních témat může být použito principu týmového koučinku.

Doporučená doba pochodu – 1 až 5 dní.

Doporučené destinace:

Brdy - ze Zbraslavi přes hřebeny Brd - divočina poblíž Prahy, trampské osady.
Česko německá hranice - od Aše po východní Šumavu. Laciné, bezpečné, přesto silné.
Javorníky na Česko-slovenské hranici - pěkná příroda, hluboké lesy, Žítkovské bohyně.
Severovýchodní Slovensko – od Vysokých Tater přes Nízké Beskydy až po Bukové hory – krásná příroda, poutní místo Litmanová (viz dokumentární film Ivetka a její hora), Dukla – dotknutí se národní historie a tématu obrany vlastní svobody, Andy Warhol – téma úspěc

Realizováno pro organizace

VŠE Praha, Katedra cestovního ruchu
ZŠ Dědina, Waldorfská škola - upraveno pro žáky 8. třídy
Skupina studentů ve spolupráci se Škola 21, z.s.
ZŠ Gajdošova Brna - upraveno pro žáky 9. třídy montessori

 

Setkání se sdílením v kruhu zaměřené na wellbeing týmu

Půldenní až denní setkání členů týmu. Po vysvětlení principu komunikace v kruhu se postupně a nastavení bezpečného prostředí pro sdílení se postupně v jednotlivých "otáčkách kruhu" noříme hlouběji do toho, jak se kdo v týmu cítí. Z počátku bývá sdílení opatrné a spíše povrchní, postupně se dostává do hloubky. Facilitátor pomáhá udržovat sdílení dostatečně otevřené a přitom bezpečné, obvykle předchází svým směřováním otázek přímým konfliktům. Pro práci v kruhu je potřeba, aby účastníci byli připraveni na to, že nechají ostatní nahlédnout do svého soukromí a ukáží se druhým více jako "lidi" než "funkce".

Obvykle zaznějí do kruhu takovéto otázky:

Jak se dnes cítíte?
Jak se cítíte v týmu s pohledem několik měsíců zpět?
Co pro svoji práci od druhých členů týmu potřebujete?
Co uděláte pro druhé v týmu, aby vám všem bylo v práci lépe?

Sdílení probíhá obvykle v pracovních prostorách, lépší je sdílet v cizím příjemném prostředí.

Realizováno například v těchto organizacích:

Adato pradigma, z.ú.
Butterflies & Hurricanes, s.r.o.
Ekocentrum Loutí
Mezi námi, o.p.s.
Evolucio a Evolucio camp
Slušná firma, z.s.
Škola Edisona
Výluka z.s.

 

Setkání se sdílením v kruhu zaměřené na řešení konfliktu v týmu

Jedno až dvoudenní setkání členů týmu se sdílením v kruhu. Doba setkání je dostatečně dlouhá, aby po úvodním sdílení, jak se kdo cítí, se mohl tým ponořit do sdílení vnímání konfliktu. Sdílení jsou velmi osobní a často směřované ke konkrétní osobě. Úlohou facilitátora (lépe 2 facilitátorů) je hlídat formu sdílení, dodržování domluvených pravidel, toku energie v kruhu. Postupně se prochází velkými emocemi, stavem zmatku a deziluze, ze které se po krůčcích nachází nová společná energie.

Vhodné je setkání udělat na cizím příjemném místě.

Doporučeno je provádět se dvěmi faclitátory, protože se může stát, že jeden se nechá zatáhnout do konfliktu.

Realizováno například pro organizace:

Ekocentrum Loutí
Škola Edisona

 

Setkání se sdílením v kruhu zaměřené na hledání společné vize

Jedno až třídenní setkání členů firmy, kteří se podílejí na definování společné vize - vždy zahrnuje majitele, hlavní manažery a někdy zaměstnance i z nižších úrovní. V případě menších organizací se sejde celá firma.

Využívá se sdílení v kruhu, vizualizačních meditací, krátkých procházek, kreslení a zapisování na flipcharty. Na začátku je sdílení osobních pocitů o současném stavu organizace, pak se postupně hledají osobní vize společné cesty, pak společná vize a na konec se vytvářejí příslušné dokumenty a základní texty.

Vhodné je setkání uspořádat na cizím příjemném místě.

Realizováno například pro organizace:

Altego s.r.o.
iMi Partners a.s.
Stringdata s.r.o.
Škola Edisona
Výluka z.s.

 

Setkání se sdílením v kruhu a potní chýší

Potní chýšeDvou až třídenní teambuildingové setkání týmu se společným sdílením v kruhu na úrovni podpory wellbeingu podpořené společnou přípravou dřeva a společnou potní chýší (čast v potní chýši je dobrovolná). Silný společný prožitek potní chýše výrazně přispěje vzájemnému propojení a "zlidštění". Vícekrát se stalo, že do potní chýše spolu v kruhu komunikovali "funkce" a po potní chýši "lidé".

Realizováno pro organizace:

ČSOB a.s. a skupina ČSOB - setkání v rámci vzdělávacích programů pro vrcholové manažery a talenty
Gymnázium Postupická, Praha - skupina studentů

Reference

Způsob diskuse, sdílení nebo i řešení pomocí kruhu je jedinečnou příležitostí, jak se znovu slyšet a být skutečně spolu. Pro management a korporace je to obrovský kontrast. Kdo z nás dneska zažívá „indiánský čas", kdy nás neřídí hodinky, ale energie v diskusi. Kdy naposledy jste zažili, že výsledkem nemusí být řešení, ale vzájemné pochopení a inspirace. Jak často si dovolíte s druhými prostě být... Práce v kruhu asi nebude v dohledné době korporátní mainstream, ale zažívám obrovské překvapení, když mohu být svědkem toho, jak si management naší korporace tenhle kontrast užívá. Nejen že v kruhu panuje od začátku obrovský respekt a chuť si skutečně naslouchat, ale i témata, mnohdy pracovního kontextu, poodhalí veškeré své tváře a dostanou se tak ke své skutečné podstatě. Proto i dohody a závěry mají potenciál trvalejšího řešení. Krom toho je to jedinečný prostor jak se mohou vzájemně od sebe učit mladší-starší, seniorní-juniorní, ... aniž bychom tomu museli dát nálepku „učení". Zkrátka si od sebe vezmou, co potřebují.

Práce v kruhu nebude pro každého. Je totiž nesmírně nákladný na čas, kterého je ve firmách zoufalý nedostatek. A tak podmínkou fungujícího kruhu je vymezený čas na „cokoli", resp. na to co přijde a ochota „být" s těmi, kteří kruh tvoří.
Zážitek z potní chýše bych přál každému. Přesto pro každého nebude. Pro mě je to příležitost, jak věnovat čas a pozornost svým niterným hodnotám a přáním, umocněná sdílením takového zážitku s dalšími lidmi. Je to zkrátka prostor na to být sám se sebou a zároveň spolu. Pro typicky materiálně zaměřené firemní prostředí je potní chýše nabídkou být na chvíli v kontaktu se svou spirituální energií. Proto může být pro mnoho lidí kontraverzním zážitkem. Není to však o tom, odkud jsou, ale jak smýšlejí.

Nejde však přehlédnout rozdíl ve sdílení v kruhu před potní chýší a po ní. Témata dostávají hlubší rozměr, jsou daleko víc osobní a v kontaktu s našimi hodnotami a čas je věnován tomu, co je skutečně podstatné.

Kdykoli, když absolvuji se skupinou sdílení v kruhu a potní chýši, odjíždím s pocitem plně prožitého času, klidem na duši a s energií na rozdávání.

Tomáš Svátek, metodik rozvoje v ČSOB