Král Šumavy

Cíl akce

Podpořit mládež ve věku 14-18 let v

  • prohloubění vzájemné důvěry a spolupráce
  • posunutí psychických a fyzických hranic každého zúčastněného
  • vytváření respektu a sounáležitosti k přírodě
  • vžít se do role emigranta a udělat si vlastní názor na dlouhodobý pobyt v cizině a emigraci/imigraci

Chalupská slať - močál z filmu  Brodění řeky pro zmatení psů  Průchod divokou krajinou  U památníku Krále Šumavy

Cílová skupina

Dospívající ve věku 14-18 let. Především třídní kolektivy, případně zájmové oddíly.

Popis akce

Několik dní před akcí dostanou účastníci informační dopisy s popisem akce a s úkoly na přípravu. Dopisy jsou psány motivačním způsobem, aby podnítily zájem. 

První den (obvykle pátek)
Příjezd v pozdním odpoledni. Ubytování. Úvodní sdílení v poradním kruhu. Promítání filmu Král Šumavy. Diskuze nad filmem v poradním kruhu se zaměřením na vyprávění o situaci v naší zemi v dobách komunismu. Seznámení se skutečným příběhem Krále Šumavy a ostatních převaděčů.

Druhý den (obvykle sobota)
Od rána probíhá velká hra na motivy Krále Šumavy, která prověří především fyzickou zdatnost skupiny, její schopnost spolupráce a navigace v krajině. Do hry se zapojují všichni členové skupiny. K večeru setkání všech v místě ubytování. Vyhodnocení hry v poradním kruhu.

Třetí den (obvykle neděle)
Dopoledne diskuze s využitím poradního kruhu na téma domov, vlast, emigrace, imigrace, dlouhodobý pobyt v cizině včetně studia v cizině. Odpoledne návrat společně domů.

Kapacita

Minimum 15 účastníků. Maximum je velikost jedné třídy nebo oddílu.

Časová náročnost

2,5 dne. Obvykle pátek odpoledne až neděle.

Místo konání

Penzion nebo hotel na Šumavě. Obvykle na Nových Hutích.

Stravování

Podle možností ubytování buď plná penze nebo společné vaření.

Vhodný termín

Celoročně, ideálně jaro a podzim.

Personální zabezpečení

Vedoucí akce:

  • RNDr. Jan Bím,
  • Mgr. Ladislava Bímová - učitelka na gymnáziu s mnohaletou praxí, instruktorka horolezectví, vedoucí horolezeckého oddílu HOM Alpin IV, vedoucí horolezeckých expedic, instruktorka teambuildingových kurzů, www.kurzylezeni.cz  

Pro poptávku školou

Pedagogický dozor dle příslušných předpisů. Pro akce poptávané jinými subjekty dle dohody.

Finanční náklady

Hrazeno zadavatelem

Fakturačně (případně dohody o provedení práce)

Odměna vedoucích - dle dohody se skupinou (včetně pokrytí nákladů na dopravu, ubytování a stravu vedoucích) 

Hrazeno přímo účastníky

  • Náklady na dopravu do místa ubytování (obvykle veřejná doprava)
  • Náklady na ubytování a stravu dle možností ubytování