Let na měsíc

Cíl akce

Podpořit studenty ve věku 14-18 let

  • prohloubění vzájemné důvěry a spolupráce
  • posunutí psychických a fyzických hranic každého zúčastněného
  • vytváření respektu a sounáležitosti k přírodě

Příprava tábora  Společné vaření  Překonání strachu  
Příprava rakety  Letíme na Měsíc  Příprava táboráku

Cílová skupina

Dospívající ve věku 14-18 let. Především třídní kolektivy, případně zájmové oddíly.

Popis akce

Několik dní před akcí dostanou studenti informační dopisy s popisem akce a s úkoly na přípravu. Dopisy jsou psány motivačním způsobem, aby podnítily zájem. 

První den (obvykle sobota)
Ranní cesta veřejnou dopravou a pochod ve skupinách na místo konání akce. 
Postavení stanů.
Seznamovací poradní kruh s vysvětlením pravidel a principů akce.
Hry na rozvoj vzájemné důvěry, spolupráce. Fyzicky náročnější aktivity.
Pokud to z oragnizačních důvodů lze je odpoledne zařazena návštěva místních hasičů a trénování první pomoci.

Druhý den (obvykle neděle)
Velká skupinová strategická hra s tématem letu na měsíc. Někteří (astronauté) jsou vystaveni velké fyzické zátěži, ostatní plní úkoly náročné psychicky, organizačně i fyzicky.
Vyhodnocení hry v poradním kruhu.
Pozdě odpoledne odchod na veřejnou dopravu a návrat domů.

Kapacita

Minimum 15 účastníků. Maximum je velikost jedné třídy nebo oddílu.

Časová náročnost

2 dny. Obvykle víkend. Je možno udělat i variantu na 2,5 dne.

Místo konání

Opuštený lom poblíž Prahy v dosahu vlakové příměstské dopravy. Spaní ve vlastních stanech, spacácích a na karimatce. Na místě není voda. Část vody se přinese na začátku, podle potřeby služba chodí pro vodu do nejbližší vesnice.

Stravování

Z vlastních zásob přinesených na místo. Společné vaření na přinesených turistických vařičích.

Vhodný termín

Jaro a podzim

Personální zabezpečení

Vedoucí akce:

  • RNDr. Jan Bím,
  • Mgr. Ladislava Bímová - učitelka na gymnáziu s mnohaletou praxí, instruktorka horolezectví, vedoucí horolezeckého oddílu HOM Alpin IV, vedoucí horolezeckých expedic, instruktorka teambuildingových kurzů, www.kurzylezeni.cz  

Pro poptávku školou
Pedagogický dozor dle příslušných předpisů. Pro akce poptávané jinými subjekty dle dohody.

Finanční náklady

Hrazeno zadavatelem

Fakturačně (případně dohody o provedení práce)

Odměna vedoucích - dle dohody se skupinou (včetně pokrytí nákladů na dopravu a stravu vedoucích)

Hrazeno přímo účastníky

  • Náklady na dopravu do místa odhad 100 Kč na osobu
  • Náklady na společné jídlo odhad 200-300 Kč na osobu