Podpora vstupu do dospělosti

Cíl akce

Podpořit studenty středních škol

 • v nalezení osobní odpovědnosti za svoji životní a kariérní cestu,
 • ve volbě vysoké školy,

Příjezd  Příchod  Potní chýše  Nošení dřeva  Oblékání potní chýše 

 Příprava dřeva  Zapálení ohně  Spaní  Odchod do lesa  Návrat z lesa s pytlíčky přání

Cílová skupina

Studenti třetích ročníků středních škol (na konci školního roku) nebo čtvrtých ročníků (na začátku školního roku) – v době kdy (skoro) všichni dosáhnou věku 18 let a tím právní dospělosti

Popis projektu

Škola připravuje studenty na jejich dospělý život. Svým zaměřením je ale schopna pokrýt jen část přípravy a to oblast znalostní. To ale na to, aby se v budoucnu stali ze studentů dobří zodpovědní dospělí nestačí. Dnem dovršení 18 let se právní postavení mladého člověka dramaticky promění – je právně odpovědný, může volit a být volen, ... Nicméně na tuto změnu není úplně připraven.

Projekt se snaží podpořit studenty v jejich cestě k dospělosti tím, že jim umožní se nad dospělostí zamyslet naprosto jiným způsobem než se to děje ve škole a v rodině. Lektoři mají zkušenost, že mnoho věkem dospělých lidí vlastně vůbec neví, čím se vyznačuje dospělý člověk, z jakých zdrojů pramení osobní odpovědnost za svůj život.

Pomocí sdílení v kruhu se umožní mladým formulovat své vlastní představy a z příběhů přítomných dospělých slyšet možné formy dobré cesty k dospělosti. Studenti si také uvědomí, jaké vlastní vzory dospělých lidí mají a v čem je dobré je napodobit a v čem naopak ne.

Silný zážitek potní chýše umožní účastníkům prožít poměrně silný transformační prožitek, který pomůže hlouběji pochopit, co vlastně v životě opravdu chtějí. Tento prožitek je následující den podpořen osamoceným pobytem v lese s tvorbou pytlíčků přání. Tato forma se používá v delší variantě u rituálů Hledání životní vize. V této jednodenní variantě si stačí studenti uvědomit své sepětí s okolním životním prostředím a především přírodou. Často jsou inspirování k nějaké konkrétní životní cestě, což jim pomůže dobře zvolit vysokou školu a udělat dobré a zdravé kroky do dalšího života.

Ze zkušenosti s proběhlou akcí v roce 2017 ve třídě Ladislavy Bímové se ukázalo, že po této akci si studenti zlepšili svůj vztah ke vzdělávání, což se projevilo tím, že všichni zvládli odmaturovat v řádném termínu.

Kapacita

Minimum 15 studentů, maximum – celkový počet studentů v jedné třídě

Časová náročnost

3 dny

Místo konání

Tvořivý prostor Lorien, Nenačovice, poblíž Berouna a Loděnice. Případně jiné vhodné místo podle domluvy.

Stravování a ubytování

Spaní ve vlastních stanech. K dispozici toalety, sprchy a altán pro sdílení.
Stravování z vlastních zdrojů na turistických vařičích, které si studenti přinesou.

Vhodný termín

Konec třetího ročníku (půlka dubna až červen) nebo začátek čtvrtého ročníku (září a říjen)

Personální zabezpečení externí

Vedoucí akce – RNDr. Jan Bím, Mgr. Ladislava Bímová
Vedoucí potní chýše – obvykle Ing. Ivo Musil nebo někdo jím zaškolený
Vedoucí přípravy dřeva a pálení ohně – nejčastěji Emil Výborný

Personální zabezpečení interní zabezpečované školou

Třídní profesor
Případně druhý pedagogický pracovník, nejlépe zástupce třídního profesora

Finanční náklady

Placeno z rozpočtu školy

Fakturačně (případně dohody o provedení práce)

 • RNDr. Jan Bím – 4000 Kč, Mgr. Ladislava Bímová - 4000 Kč, 
 • vedoucí potní chýše – 2000 Kč, vedoucí přípravy dřeva a ohně – 2000 Kč – zahrnuje náklady na dopravu, použití motorové pily, deky na potní chýši

Cestovní náhrady pro pedagogické pracovníky za tři dny.

Placeno studenty

Náklady na ubytování – obvykle 300 Kč na osobu
Dřevo na potní chýši – 1500 Kč za použití potní chýše na celou skupinu
Jízdné vlakem Praha – Loděnice a zpět (řádově 70 Kč osoba)

Variantně lze financování řešit úplně mimo rozpočet školy rozpočtením na studenty (řádově 1500 Kč na studenta podle počtu studentů)

Popis programu

1. den

 • Ráno odjezd vlakem z Prahy do Loděnice (studenti, pedagogický dozor + Dr. Bím).
 • Pěšky přesun do Nenačovic 4 km.
 • Postavení stanů a oběd.
 • Sdílení v kruhu na téma Co je dospělost?, Dospělé vzory, Životní a kariérní cesta. (vede Dr. Bím, Mgr. Bímová a třídní profesor)
 • Příprava dřeva na potní chýši. (vede vedoucí přípravy dřeva; Dr. Bím, Mgr. Bímová a třídní profesor dohlížejí na bezpečnost)
 • Malá večeře.
 • Po setmění potní chýše (vede vedoucí potní chýše; účast v potní chýši dobrovolná a to platí i pro pedagogy)

2. den

 • Pobyt v lese o samotě podle instrukcí s přípravou 200 pytlíčků přání (pro hluboké uvědomění osobních životních přání) a osobního dopisu studenta sám sobě k maturitě. (třídní profesor může být na základně nebo si udělat pobyt v lese sám pro sebe, aby měl vlastní srovnatelný prožitek se studenty.)
 • Dobrovolné přespání o samotě v lese. Ostatní společné sdílení a zpěv u ohně.

3. den

 • Dopoledne sdílení v kruhu s popisem prožitku v lese a s pokusem o definování životního směrování každého studenta sám za sebe.
 • Oběd.
 • Sbalení tábora.
 • Pěšky přesun do Loděnice.
 • Vlakem do Prahy

Potní chýše

Potní chýše je rituál, který v nějaké podobné podobě mají domorodí obyvatelé skoro celé severní polokoule od indiánů přes eskymáky až po evenky. Další národy mají finskou saunu, baňu a další rituály a obřady založené na pobytu v horku a tmě. My budeme vycházet z tradice severoamerických indiánů. Rituál povede obvykle „šaman" Ivo Musil, který má rituál předán od několika učitelů z řad indiánů, nebo někdo jím vyškolený.

Potní chýše je kostra „iglú" z dřevěných prutů. Uvnitř je díra na horké kameny. Kostra se zakryje množstvím dek. Před chýší se rozdělá obřadní oheň, který nahřeje do ruda asi 30 (podle konkrétní situace) kamenů. Kameny budou na 4x vnášeny do díry v chýši. Po každém vnesení kamenů následuje „kolo" pobytu v chýši. Každé z kol je něčemu věnované. Obvykle se první věnuje pronášením díků a přání za sebe sama, druhé za naše blízké, třetí za léčení a čtvrté bývá oslavné či radostné. Podle momentální situace bývají v jednotlivých kolech občas zpívány písně.

Potní chýše má velký očistný účinek po stránce fyzické i psychické. Účast v potní chýši je naprosto dobrovolná. Účastnit se mohou muži i ženy.