Záchrana princezny v Tibetu

Cíl akce

Podpořit mládež ve věku 14-17 let

  • prohloubění vzájemné důvěry a spolupráce
  • posunutí psychických a fyzických hranic každého zúčastněného
  • vytváření respektu a sounáležitosti k přírodě

Obr 1  Obr 2  Obr 3  Obr 4  Obr 5 

 Obr 6  Obr 7  Obr 8  Obr 9  Obr 10

Cílová skupina

Dospívající ve věku 14-17 let. Především třídní kolektivy, případně zájmové oddíly.

Popis akce

Několik dní před akcí dostanou účastníci informační dopisy s popisem akce a s úkoly na přípravu. Dopisy jsou psány motivačním způsobem, aby podnítily zájem. 

První den (obvykle pátek)
Příjezd odpoledne. Pochod ve skupinách do místa ubytování. Večer seznámení v poradním kruhu, vysvětlení legendy a seznámení s pravidly velké hry.

Druhý den (obvykle sobota)
Od rána probíhá velká hra, která prověří především fyzickou zdatnost skupiny a její schopnost spolupráce. Do hry se zapojují všichni členové skupiny. Mají různé úkoly a rozdílnou fyzickou náročnost. K večeru setkání všech v místě ubytování. Vyhodnocení hry v poradním kruhu.

Třetí den (obvykle neděle)
Ráno před úsvitem výstup na místo s vyhlídkou pro pozorování východu slunce. Po návratu z pozorování východu slunce budou hry v okolí ubytování. Odpoledne návrat společně domů.

Kapacita

Minimum 15 účastníků. Maximum je velikost jedné třídy nebo oddílu.

Časová náročnost

2,5 dne. Obvykle pátek odpoledne až neděle.

Místo konání

Chata v KrkonošíchKrásná chata v Krkonoších zhruba 6 km od autobusového nádraží v Peci pod Sněžkou. Spaní ve vlastním spacáku, někteří na postelích a někteří na karimatkách. Jen studená voda.

Stravování

Z vlastních zásob přinesených na chatu. Společné vaření na kamnech.

Vhodný termín

Celoročně. Ideální je jaro nebo podzim.

Personální zabezpečení

Vedoucí akce:

  • RNDr. Jan Bím,
  • Mgr. Ladislava Bímová - učitelka na gymnáziu s mnohaletou praxí, instruktorka horolezectví, vedoucí horolezeckého oddílu HOM Alpin IV, vedoucí horolezeckých expedic, instruktorka teambuildingových kurzů, www.kurzylezeni.cz  

Pro poptávku školou

Pedagogický dozor dle příslušných předpisů. Pro akce poptávané jinými subjekty dle dohody.

Finanční náklady

Hrazeno zadavatelem

Fakturačně (případně dohody o provedení práce)

Odměna vedoucích - dle dohody se skupinou (včetně pokrytí nákladů na dopravu, ubytování a stravu vedoucích) 

Hrazeno přímo účastníky

  • Náklady na dopravu do Pece pod Sněžkou a zpět veřejnou dopravou
  • Náklady na ubytování zhruba 400 Kč na osobu 
  • Náklady na společné jídlo odhad 200-400 Kč na osobu