Některé nové principy při transformaci byznysu

Duchovní rozměr podnikání vychází z duchovních zákonů, poznatků a prožitků na úrovni osobního duchovního rozvoje. Při osobním duchovním rozvoji hledající postupně nachází svoji absolutní individualitu, svůj jedinečný dar a talent. Současně nalézá vzájemnou závislost, propojenost všeho a nakonec zažívá Jednotu. Oba tyto aspekty se musí promítnout i do podnikání a businessu, neboť podnikání je nakonec především interakce mezi lidmi. Nikdo nemůže podnikat sám. Podnikatel OSVČ potřebuje minimálně své zákazníky. Většina podnikatelů potřebuje zaměstnance, dodavatele, zákazníky, úředníky, ...

Dobrým pozorováním duchovního rozvoje osobnosti můžeme vidět metaforicky několik principů na úrovni podnikatelů a firem: vzájemnou propojenost a souvislost všech odvětví, závislost konkurentů na sobě, spolupráce mezi dodavatelem a odběratelem, spolupráce mezi výrobcem a zákazníkem, spolupráce mezi konkurenty, síťování, udržitelnost, rozvoj talentů, integrace protikladů.

Je dobré si uvědomit, že v podnikání se samozřejmě promítají silně i nerozvinuté stránky osobního duchovního rozvoje jednotlivců - soutěživost, motivace strachem, sobeckost, nevědomé stíny, ... V duchovní oblasti ale zjišťujeme, že rozvinuté duchovní oblasti a síly jsou mnohem silnější než nerozvinuté. Tao např. ukazuje, že měkké nakonec zvítězí nad tvrdým, proud překoná hráz. Proto i v podnikání nakonec zvítězí spolupráce nad soutěživostí, láska nad násilím, služba nad vládnutím, obchod typu výhra x prohra nakonec končí prohrou dřívějšího vítěze.

Za vzor nového leadershipu a nové firmy lze považovat Ricardo Samlera a jeho Semco Brazil.

 

Pro ukázku firemní principy SEMCO:

  • Jsme spolehivá a zodpovědná společnost
  • Poctivost a transparentnost jsou nad jakékoliv krátkodobé zájmy
  • Hledáme rovnováhu mezi krátkodobými a dlouhodobými výsledky
  • Nabízíme produkty a služby za fair ceny, které jsou nejlepší na trhu
  • Zákazníkovi dodáváme kompletní a personifikovanou službu, zodpovědnost je důležitejší než zisk
  • Podporujeme tvořivost a kreativitu
  • Podporujeme spoluúčast a dotazování kohokoliv u úkolů zadávaných zhora dolů
  • Udržujeme neformální a příjemné prostředí, s profesionálním přístupem a bez předsudků
  • Udržujeme bezpečné pracovní prostředí, pracovní procesy nastavujeme tak, aby byly bezpečné pro zdraví pracovníků i pro přírodní prostředí
  • Udržujeme pokoru, abychom byli schopni rozpoznat naše chyby a byli připraveni se stále zlepšovat.

 

Udržitelnost

Udržitelnost je jedním ze základních principů duchovního businessu. Má mnoho rozměrů - od udržitelnosti spotřebovávání a obnovy zdrojů, udržitelnosti životního prostředí, po udržitelnost finanční z pohledu krátkodobého a současně i dlouhodobého.

Jedním ze základních pilířů finanční udržitelnosti podnikání je, že každý pracovník v procesu od návrhu přes obdchod, výrobu po vyúčtování musí přidat nějakou hodnotu do společného navíc nad rámec toho, co sám spotřebuje svojí mzdou a dalšími náklady na jeho činnost. Jednoduché a jasné, bohužel často si to lidé, především na nižších pozicích neuvědomují.

 

Síť dobrovolných partnerů

Asi před dvěmi roky jsem si uvědomil, že vidím zárodky něčeho nového. Postupně jsem začal objevovat princip sítě navzájem propojených osob a firem, které dovnitř sítě nabízejí jednotlivé projekty. Vždy, když uvnitř sítě vznikne nějaký nový projekt, nositel projektu osloví ostatní členy sítě a zájemci spojí své talenty, síly a možnosti na tento projekt. Dokonce se stává, že nositel projektu není řídícím projektu po celou dobu života projektu. Napřed má někdo nápad, ostatní v síti mu jej pomohou vyjasnit a přivést do stavu plánu, někdo jiný řídí rozběh a někdo další pak dokončení projektu, ostatní průběžně podporují. Jednotliví účastníci projektu se dobrovolně připojují a postupně zase z projektu odcházejí. V příštím projektu se role zase změní.

Systém sítě umožňuje každému z participantů dělat jen to, co umí, co ho baví, jde mu snadno a dobře. Ostatní účastníci sítě dodají ostatní činnosti a role důležité pro projekt.

Dobře fungující síť předpokládá osobní vazby, vzájemnou důvěru a otevřenost, důsledné dodržování principu WIN x WIN pro všechny zúčastněné. Jednotliví členové sítě dohromady vytvářejí velké pružné těleso s mnohanásobným obchodním i realizačním potenciálem než osamocené podnikatelské entity dohromady.

Tento způsob vidím použitelný především u menších firem a nezávislých odborníků. Aplikovatelný je ale i uvnitř větší firmy.

Síť v sobě zahrnuje i další nové principy: spolupráce místo konkurence, udržitelnost, zaměření na svůj talent.

Vhodným nástrojem pro tvorbu sítě je Linked In nebo Google+ se svými kruhy.

 

Soustředění na talent

Duchovní směr spočívající v hledání vlastní Duše (viz Tři směry duchovního rozvoje), vlastního individuálníhu daru a talentu, ukazuje, že člověk je nejsilnější v okamžiku, kdy využívá tohoto svého daru a používá jej pro dobro své a pro dobro druhých. Proto i v podnikání platí, že pracovník nejlépe prospěje firmě, když pracuje ze svého individálního talentu a když se při této práci řídí sám svojí intuicí a svým napojením na Zdroj svého talentu. Psychologie si je již delší dobu tohoto faktoru vědomá a ve firmním prostředí se nyní tento princip projevuje například v systému Svobodná firma, jak jej razí Tomáš Hajzler.

Zkráceně můžeme tento princip popsat "Dělej to, co tě baví a co ti jde přirozeně samo. Dělej to, co nejpřirozeněji a nejjednodušeji to umíš. Svobodně a plně komunikuj a spolupracuj s ostatními. Obklop se takovými spolupracovníky, kterým jde samo to, co ty neumíš. Buď 100% odpovědný za výsledky své práce."

Mně osobně k pochopení, kde leží můj talent velmi pomohl seminář "Dynamika bohatství a dynamika talentu" od firmy Expertis s lektorem Janko Polákem.

Všiml jsem si poslední dobou, že HR pracovníci, již začínají tento princip vnímat, ale zatím jej neumějí dobře uchopit. Často je výsledkem pokyn pro vedoucí "snažte se hodně diskutovat, snažte se spíše koučovat než řídit". Takto ale tento princip nefunguje. K tomu, kdo má talent pracovat dobře rukama (třeba s pilou nebo na fréze nebo stavět zeď), obvykle nejde přistupovat koučovacím liberálním přístupem. Kreativní pracovníky zase obvykle nejde "krotit". Ke každému podřízenému musí nadřízený zvolit adekvátní styl vedení. Na toto připravili kolegové z firmy Teamtest knihu Husa v čele a balíček navazujících seminářů.