Rozvojový program s doprovázenými poutěmi

Společně s koučkou Radkou Maňákovou a firmou Team Test s.r.o. jsme připravili rozvojový program, jehož součástí byla práce s osobním příběhem formou poutě. 

 

Zákazník: divize české dcery nadnárodní obchodní firmy z oblasti farmacie a zdravotních potřeb 

Cílová skupina: vedoucí týmů v rámci jedné divize + ředitel divize a asistentka. 6 osob. 3 ženy / 3 muži

Zadavatel rozvojového programu: ředitel této divize, který byl účastníkem programu.

 

Žádoucí stav:

 • Aby leadeři pochopili / přijali společný cíl a možnosti / výhody, které jim na této cestě může přinést spolupráce.
 • Aby pochopili / přijali svou roli leadera.
 • Jedním z výsledků může být i doporučení ke změně pozic.

 

Současný stav:

 • Lidé ve vedoucích pozicích jsou odborníci, kteří nemají dovednosti leaderů. Sdružují v jedné osobě kompetence produktového manažera, marketing specialisty, obchodníka a vedoucího týmu.
 • Leadeři v týmech mají dostatek informací a obrovské pravomoci, struktura je plochá.
 • Leadeři jsou ovlivněni svou dlouhou osobní historií ve firmě.
 • Systém odměn je nastaven tak, aby motivoval ke společným výsledkům.
 • Chybí schopnost týmové spolupráce.
 • Chybí schopnost chápání užitku výměny názorů a informací.
 • Existuje vize společnosti, kterou asi příliš nevnímají – v minulosti byla její implementace zaměřena na vnitřní kancelář.
 • Překážkou k vnímání společného cíle je množství práce (neumí dobře řídit lidi a sebe v čase)

 

Moduly rozvojového programu

 1. Představení vize firmy, vize divize a cílů rozvojového programu ředitelem divize. Vize a cíle programu jsou body, se kterými se v průběhu všech modulů dále pracuje. Pro formulaci využito služeb kouče.
 2. Osobní příběhy
  Dát všem pocítit, že firmě na nich záleží, že rozvoj a vzdělávání je připraveno skutečně pro ně jako individuality. Uvolnit a připravit vstřícnost k přijímání a využívání nových podnětů formou doprovázených poutí se zpracováním osobních příběhů.
 3. Rozvíjení otevřené komunikace a zpětné vazby
  Použita forma dvoudenního outdoorového kurzu se zážitkovým vzděláváním, tak aby účastníci skutečně ve své zkušenosti poznali / pocítili dopady a výhody vzájemné spolupráce a komunikace. Zážitkové vzdělávání zvyšuje schopnost zapamatování a budoucího využití poznatků z 30% na 70% (při vhodném posilování a bezprostředním uplatňování v praxi – k tomu slouží koučovací výstupy na závěr celého programu).
 4. Rukověť manažera
  Aby leadeři přijali svou roli, je nutné mít přehled o tom, co je „produktem“ práce leadera a jak tuto roli skloubit s ostatními rolemi, které na své pozici mají. Pro tento cíl byl určen jednodenní workshop Rukověť manažera, včetně individualizovaných kroků k použití v praxi a pomůcky Rukověť manažera pro každodenní použití.
 5. Společný cíl – uzavření celého projektu zážitkovou simulací s diagnostikou Team Test
  Jednotlivé části projektu jsou vzájemně provázány nejen lektory, ale zejména výstupy a vstupy jednotlivých témat. Pro zvládnutí celého kontextu a zejména pro použití jednotlivých složek v pracovním procesu, je třeba projekt uzavřít jako celek a stanovit si postupné kroky implementace. Toto uzavření také přímo souvisí s úvodním představením vize a cílů divize.
  Využili jsme metody Team Test – zahrnující i jednodenní zážitkovou simulace schopnosti spolupracovat, dosahovat společných výsledků. V této podobě jde o uplatnění / vyzkoušení všech získaných dovedností ve společném projektu. Účastníci tak s plnou silou vidí, jakým způsobem jsou nyní schopni dosahovat společného výsledku a průběžně zvyšovat svou efektivitu a učit se. Součástí simulace je také individuální diagnostika v rámci týmových rolí. Výstupem Team Testu je externí doporučení jak postupovat dál a jak co nejlépe využívat své lidské zdroje. Součástí Team Testu je také týmový koučink se základním obsahem: jak tým vidí svou vizi a společné cíle teď a jaké konkrétní kroky zvolí pro jejich dosažení

 

 

Detailní popis modulu Osobní příběhy

V osobních příbězích pracovníků jsou skryty jejich životní hodnoty a motivační faktory. Proto zpracování osobního příběhu je důležitým krokem k vytvoření osobní vize a osobního poslání. Prolnutí (případné neprolnutí) osobních vizí a poslání s vizí a posláním divize a firmy vytváří základní předpoklad pro úspěšné zvládnutí divizních a firemních cílů a úkolů.

Vhodným nástrojem pro zpracování osobního příběhu je vytvoření mapy života. Jedná se o psychologickou techniku využívající propojení paměťového vzpomínání a vizuálního podnětu k propojení zážitků z paměti v souhrnný pohled na život s objevením cyklů a směřování. V propojení s pohledem na rodový strom a odkaz rodičů lze nalézt vlastní směřování života.

Forma zpracování osobních příběhů – individuální práce 6x odpoledne + večer + dopoledne
Seriál navazujících individuálních prací účastníka s lektorem – odpoledne pěší výlet / pouť v přírodě, pozdně odpolední a večerní indoor zpracování mapy života. Dopoledne vytvoření osobní vize a poslání buď outdoor nebo indoor dle přání konkrétní osoby.