V co věřím

Já na poutiVěřím, že lidský život může být krásný, inspirující a přitom odpovědný.

Věřím, že každý člověk si může v kteroukoliv chvíli v životě vybrat svůj životní postoj a tím zásadně ovlivnit svoji budoucnost.

Věřím, že láska je nejsilnější silou vesmíru.

Věřím, že jsme všichni součástí jednoho velkého celku, že jsme na úrovni podstaty všichni a vše Jedno.

Věřím, že spolupráce je účinnější než soutěž.

Věřím, že nejlepší motivací je vnitřní ztotožnění s tím, PROČ se má něco dělat.