Bezpečnost klienta

Bezpečnost klienta je pro mne prvořadá. Bezpečnost vnímám v rovinách fyzické, psychické a spirituální.

Dodržuji tato pravidla

 • Chalange by choice - klient si sám nastavuje úroveň, co chce zažít. Platí, že kdykoliv na moji nabídku aktivity či otázku může odpovědět "Stop, dále nechci" bez udání jakéhokoliv důvodu.
 • Klient si sám vybírá, co mi řekne a co ne. Pracujeme pouze s informacemi, které mi sám řekne.
 • Pracujeme především s pozitivními částmi osobního příběhu. Rozvíjíme především to, co klient umí, v čem je dobrý a na co má talent. Negativních částí osobního příběhu se dotýkáme pokud možno jemně a jen v té míře, kolik klient sám nastaví.
 • V případě případného podezření na jakoukoli patalogii v psychické nebo spirituální rovině, doporučím návštěvu mých nebo klientových osvědčených odborníků - psychologů, psychiatrů nebo duchovních (příklad) přičemž (pokud si to klient bude přát) zůstaneme s klientem v blízkém kontaktu.
 • Veškeré informace, které se od klientů dozvím jsou přísně důvěrné. K referencím používám pouze klienty, kteří k tomu sami dají souhlas. Nikdy nijak nesděluji osobní příběhy a informace.
 • Během poutí si nepořizuji písemné ani jiné poznámky, nenosím fotoaparát. Nutné poznámky si klient pořizuje sám.
 • Všechna cvičení jsem osobně mnohokrát absolvoval dříve, než je nabídnu klientovi.
 • Cvičení a informace se spirituálním obsahem zařazujeme do pouti pouze na žádost klienta a v hloubce, kterou klient sám chce, obvykle spíše méně než klient chce.
 • Klienty pravidelně vyzývám k tomu, aby si všechny informace získané ode mne ověřovali i u jiných zdrojů, kterým věří.
 • V případě, že během pouti lezeme na skály, stromy, posedy či jiná místa, vždy jdu první. Během poutí nelezeme na skály horolezeckým způsobem, který by vyžadoval jištění.
 • Při pohybu v přírodě vždy s sebou nosím vybavenou lékárničku včetně antialergických léků.