Výuka nových průvodců

Probíhající proměnou celospolečenského vědomí přibývá lidí, kteří procházejí osobní transformací. Je potřeba dalších kvalitních průvodců touto transformací. Z vlastní zkušeností vím, že doprovázené poutě jsou velmi dobrým nástrojem pro pomoc a podporu při osobní transformaci.

Nabízím proto vážným zájemcům pomoc v přípravě na poslání průvodce doprovázených poutí. Nutnou podmínkou je absolvování několika poutí se mnou jako klient.

Práce průvodce doprovázených poutí je vhodná pro lidi, kteří již mají velmi dobře zpracovanou vlastní psychiku, mají hluboký duchovní vhled, jsou připraveni dělat svoji práci jako službu.

Přehled dalších průvodců doprovázených poutí je na www.doprovazenepoute.cz.