Využití doprovázených poutí ve firmách

Praxe ukázala, že doprovázených poutí lze velmi dobře využít ve firemním prostředí.

Techniky doprovázených poutí jsme již s majiteli firem použili na řešení těchto otázek:

  • mám firmu prodat nebo si ji dále ponechat,
  • jak vystoupit z operativy a stát se "pouze" strategickým rozhodovatelem,
  • jak "firmu na výrobu zboží" transformovat na "firmu vyrábějící schopné manažery, kteří mohou pro mne řídit další formy podnikání",
  • jak vytvořené bohatství co nejlépe použít jako službu veřejnosti

Často se zabýváme diskusí nad novými formami podnikání v 21. století. Diskutujeme například témata udržitelnost podnikání, osobní angažovanost, soulad osobních a firemních hodnot, principy svobodné firmy, síťování partnerů, spolupráce místo soutěže, naprostá otevřenost, stanovování ceny zákazníkem, nové pracovní vztahy založené na dobrovolnosti, dočasnosti, síťování a vzájemné službě, a mnohá další.

 

Další využití doprovázených poutí ve firmách

Doprovázené poutě lze použít i na nové definování vize a firemních hodnot firmy.

Začátkem jsou individuální 2 denní pouti majitelů a členů vrcholového vedení.  Hlavním tématem těchto individálních poutí jsou osobní vize jednotlivých členů vedení firmy a jejich odraz ve vizi a firemní kultuře firmy. Součástí poutí je i intenzivní práce s osobním příběhem a zpracování "mapy života" jednotlivých účastníků, díky níž si hluboce uvědomí, kam je životní příběh zavedl a kam směřují. Dalším tématem je práce s energií a odhalení osobních energetických ovládacích dramat. Výstupy z těchto individuálních poutí jsou intimní a jednoliví účastníci si navzájem sdělují informace jen v měřítku, které sami uznají za vhodné.

Pokračováním je jednodenní společná pouť všech členů vedení firmy. Jejím hlavním účelem je sladění osobních vizí jednotlivých členů vedení ve společnou firemní vizi. Současně se věnujeme kolektivní práci s energií, díky čemuž je firemní tým schopen dosahovat mnohem větší synergie navzájem.

Naše společná práce je zakončena samostatným indoor dnem, ve kterém se zformuluje upravená firemní vize, vytvoří základní strategie k nové vizi a definují či předefinují základní pilíře firemní kultury. Součástí může být i brainstorming hledání nových předmětů podnikání či nových trhů.

 

Více o mé práci pro firmy a organizace