Hledání vize 2017

Několikrát za život se nám stane, že náš starý život nám už z nějakého důvodu nevyhovuje. Někdy je potřeba ukončit starou práci a najít nějakou novou, která více naplňuje naši duši. Jindy nám do života přišel rozchod a je potřeba zakončit staré období života a připravit se na nový bez starého partnera. Nebo může přijít vyhoření a je potřeba najít novou energii. Taky někdy jen tak víme, že už by to chtělo nějakou změnu. To všechny jsou možné důvody pro vývojou změnu a přechod z jednoho vývojového stadia života do druhého. Skoro vždy nám může v tuto chvíli pomoci přechodový rituál.

Hledání vizeHledání vize svého života je rituál, který v téměř identické podobě dělají severoameričtí indiáni několikrát za život, obvykle když přecházejí z jedné etapy života do druhé. Podobné rituály mají všechny přírodní kultury na světě. Naše kultura bohužel žádný takový rituál nemá a přechod z jednotlivých etap života nám dělá potíže. V našem rituálu hledání vize života budeme vycházet z indiánské tradice, ale rituál přizpůsobíme našim možnostem a podmínkám.

Během přípravy rituálu se zamyslíme nad svým dosavadním životem a svými vztahy. Během společného bubnování, meditací a potních chýší se dostaneme do stavů jemně rozšířeného vědomí a napojíme se na To, co nás přesahuje a co nás tvoří. Součástí přípravy bude i společná práce na přípravě dřeva. Tato první část je jakési opouštění starého života.

Střední částí začíná hledáním svého místa v lese. Na ni navazuje výroba 400 obětních pytlíčků propojených s osobními modlitbami, které budou obětovány posvátnému ohni po návratu z hledání vize. Hlavním bodem celého rituálu je dvoudenní hledání osobní vize života během osamoceného pobytu v lese na jednom místě. Hledání vize bude zahájeno a ukončeno pobytem v „indiánské potní chýši“. Tato část je spojena s tří (eventuelně čtyř) denním půstem od jídla. Střední část rituálu je jakési bezčasí. Staré již není a nové ještě také ne.

Třetí, přijímací částí, bude společné sdílení toho, co se v lese odehrálo. Hlavním smyslem je s pomocí příběhů svých a příběhů druhých naformulovat a alespoň částečně pochopit, co se v lese objevilo. Jak je možné z toho seskládat osobní vizi.

Na rituál navazuje integrační podzimní víkendové setkání v Osinalicích s potní chýší, společnou prací na dřevě a se sdílením v kruhu. Smyslem tohoto setkání je pochopení vize z léta a její začlenění do běžného života.

 

Rituál Hledání vize vedu od roku 2011 a od roku 2012 jej vedeme spolu s Ivo Musilem. V našich společných rituálech již prošlo kolem 70 lidí. Ivo Musil vede rituál Hledání vize v trochu jiné variantě i v rámci jeho Školy malého stromu

Zážitek z hledání vize pro studenty v červenci 2015 
Jak probíhalo Hledání vize v roce 2016

 

Komu je rituál určen: lidem, kteří procházejí zlomem života (vstup do dospělosti, vstup do stáří, vstup do manželského svazku) a lidem, kteří cítí, že potřebují najít další směřování své cesty životem. Je určen pro muže i ženy. Ženy s probíhající menstruací se mohou účastnit bez omezení.

 

Vedoucí rituálu: Jan Bím, Ivo Musil - šaman (www.samani.cz), Lucie Luňáčková, Ivo Tříska, Emil Výborný

Místo rituálu: DoNitra, Osinalice 24, Kokořínsko

Počet účastníků: max 15

Termín:

14.-20.8.2017  + integrace víkend 21.-22.10.2017

Cena: vlastní rituál 8500 Kč, integrace 2500 Kč.

Grant: účastníci minulých ročníků mezi sebou vybrali 5000 Kč, které mohou být použity jako grant na podporu účasti pro někoho, kdo z nějakého důvodu na hranici 11 000 Kč nedosáhne. Zájemci pište email s odůvodněním na jan.bim@janbim.cz.

 

Přihlášení: u Petra Bartála na  p.barny@post.cz nebo na 604 539 415. Po přihlášení u Petra je nutno složit do 10.7.2017 zálohu 1000 Kč na můj účet 2300623970 / 2010, do zprávy pro příjemce napište VIZE 2017 a vaše jméno. V případě zrušení účasti do 31.7.2017 vám zálohu vrátíme sníženou o manipulační poplatek 150 Kč. Po 31.7. záloha propadá. Zbytek (7500Kč) se zaplatí v hotovosti první den rituálu. Poplatek za integraci (2500 Kč) se platí samostatně na podzim.

Organizační informace u Petra Bartála na 604 539 415.

Účastníci budou potřebovat svůj šamanský buben (s paličkou). Možno zakoupit třeba u Mirka Kašpara miroslavkaspar@volny.cz.

 

Pokyny pro účastníky

 

Hrubý program: (program bude vznikat intuitivně na místě a může se lišit od zde napsaného)

1. den

 • ráno příjezd do 9:45
 • 1. společné sdílení a vzájemné představení od 10 hodin
 • kreslení mapy života
 • společná meditace na objevení krajiny vlastní duše, osobního stromu života, osobního zvířete síly a osobní písně síly
 • společné bubnování


2. den

 • možný začátek půstu
 • společná příprava dřeva na potní chýši
 • společné bubnování
 • večerní potní chýše na očištění

 

3. den

 • začátek půstu pro všechny účastníky
 • diskuze v kruhu, příprava na rituál hledání vize
 • hledání svého místa v lese
 • osobní modlitby – vázání obětních pytlíčků
 • příprava potní chýše a jiná společná práce
 • osobní modlitby – vázání pytlíčků

 

4. den

 • brzy ráno zapálení posvátného ohně pro potní chýši
 • potní chýše
 • odchod na své místo v lese
 • hledání vize

 

5. den

 • hledání vize

 

6. den

 • s rozbřeskem návrat k potní chýši
 • potní chýše
 • lehká snídaně
 • sdílení v kruhu
 • společné bubnování

 

7.den

 • sdílení v kruhu
 • společné závěrečné bubnování
 • odpoledne odjezd domů

 

Seminář je určen jen pro lidi, kteří se považují za psychicky zdravé. Není vhodný pro lidi trpící silnými depresemi, psychózami, schizofrenií, epilepsií a podobně. Případné tělesné handicapy je potřeba konzultovat s vedením semináře. Většinou nejsou na překážku.

Seminář není terapie !!!!

Každý účastník se semináře účastní dobrovolně, ze svého rozhodnutí a na své riziko.