Meditace pro pokročilé


Tento seminář je určen především pravidelným účastníkům otevřeného kurzu meditací, kteří si chtějí své zkušenosti prohloubit. Budeme se scházet pravidelně jednou za dva týdny v pondělí.

Základem bude meditace vedení světla, meditace na dech, bezpředmětná meditace a různé formy střídání meditace na dech a bezpředmětné meditace.

Jednotlivá cvičení budou podobná jako na kurzu pro začátečníky, ale délky jednotlivých cvičení budou delší a půjdeme více do hloubky. Často experimentujeme a zkoušíme nové formy meditace. Reagujeme na přítomný okamžik a situaci v meditační místnosti.

Součástí každého setkání bude odpovídání na dotazy z denní praxe meditujících. Meditační cvičení jsou doplněna o výklad a meditační vhled do různých mistrovských textů z rozličných náboženských a spirituálních tradic. Často se jedná o Osm veršů výcviku mysli.

Jednotlivá meditační cvičení vychází z osobní praxe Jana Bíma a Ivo Třísky. Nejsou zasazeny v kontextu nějakého konkrétního náboženského systému, ale jsou volně inspirovány různými praxemi buddhistickými, advaistickými i křesťanskými. Používáme "civilní" názvosloví a slovník. Meditace jsou tak otevřené lidem jakéhokoliv vyznání i lidem bez duchovního vyznání.

Sedíme na podlaze na meditačních polštářích. Je možné sedět i na židli.

Vedoucími meditací je podporována atmosféra svobody a přijetí. Na začátku večera sdílíme chvíli v kruhu zajímavé podněty pro meditaci z předchozích dní.

Zhruba uprostřed večera je přestávka.

Ve vedení meditací se střídají Jan Bím a Ivo Tříska. Někdy vedeme oba společně a střídáme se na jednotlivá cvičení, jindy vede jen jeden z nás podle našich aktuálních časových a jiných možností. 

 

Seminář je otevřen pro každého, kdo chce přijít. Nicméně pro nové zájemce je určen spíše kurz meditací. Bez předchozích meditačních zkušeností a bez seznámení s naší terminologií se může stát, že budou noví účastníci občas trochu "ztraceni". 

 

Nejbližší termíny

Cena podle spokojenosti na konci semináře a podle osobních možností (obvyklá částka kolem 300 Kč).

Registrujte se na každý seminář na p.barny@post.cz

 

3.1.2022 18-21 hodin, Centrum Rybalka, Rybalkova 55, Praha 10 Vršovice, registrujte se na p.barny@post.cz

17.1.2022 18-21 hodin, Centrum Rybalka, Rybalkova 55, Praha 10 Vršovice, registrujte se na p.barny@post.cz

31.1.2022 18-21 hodin, Centrum Rybalka, Rybalkova 55, Praha 10 Vršovice, registrujte se na p.barny@post.cz

14.2.2022 18-21 hodin, Centrum Rybalka, Rybalkova 55, Praha 10 Vršovice, registrujte se na p.barny@post.cz

28.2.2022 18-21 hodin, Centrum Rybalka, Rybalkova 55, Praha 10 Vršovice, registrujte se na p.barny@post.cz

14.3.2022 18-21 hodin, sál Valkýra, Křižíkova 67, Praha 8 - Karlín, registrujte se na p.barny@post.cz 

28.3.2022 18-21 hodin, sál Valkýra, Křižíkova 67, Praha 8 - Karlín, registrujte se na p.barny@post.cz 

11.4.2022 18-21 hodin, sál Valkýra, Křižíkova 67, Praha 8 - Karlín, registrujte se na p.barny@post.cz  

25.4.2022 18-21 hodin, sál Valkýra, Křižíkova 67, Praha 8 - Karlín, registrujte se na p.barny@post.cz 

9.5.2022 18-21 hodin, sál Valkýra, Křižíkova 67, Praha 8 - Karlín, registrujte se na p.barny@post.cz 

23.5.2022 18-21 hodin, sál Valkýra, Křižíkova 67, Praha 8 - Karlín, registrujte se na p.barny@post.cz 

6.6.2022 18-21 hodin, sál Valkýra, Křižíkova 67, Praha 8 - Karlín, registrujte se na p.barny@post.cz 

20.6.2022 18-21 hodin, sál Valkýra, Křižíkova 67, Praha 8 - Karlín, registrujte se na p.barny@post.cz