Etický kodex

odkazFilosofie mé práce

 • Uznávám klienta jako experta na jeho život a práci.
 • Věřím, že každý klient je tvořivý, nápaditý a celistvý.
 • Klientovi pomáhám:
  • rozvíjet jeho sebepoznání, 
  • v hledání jeho vize života a životních hodnot, 
  • v přijetí odpovědnosti za jeho rozhodnutí, slova a činy.

 

 Standardy mého chování a mé práce

 • Zodpovědně posuzuji moji úroveň koučovacích a dalších schopností, nezveličuji moji kvalifikaci, odbornou znalost a moji zkušenost. 
 • Průběžně se ujišťuji, že klient rozumí podstatě našeho vztahu a pracovní dohodě mezi námi. 
 • Neklamu a nevytvářím falešné představy o tom, co klient získá od naší společné práce nebo ode mne. 
 • Nedávám klientům nebo potencionálním klientům informace nebo rady, o kterých vím, že mohou být zavádějící nebo mimo rámec mých kompetencí. 
 • Budu upozorňovat na skutečnost, že můj klient nemá nadále prospěch z našeho koučovacího vztahu a lépe by mu prospěl jiný kouč nebo jiný zdroj a zároveň budu povzbuzovat svého klienta ke změně.

 

Soukromí a důvěrnost

 • Respektuji důvěrnost informací o mém klientovi, s výjimkou případů odsouhlasených klientem, nebo pokud to nařizuje zákon. 
 • Vyžaduji souhlas svých klientů pro zveřejnění jejich jmen jako klientů nebo referencí nebo jakoukoliv informaci identifikující jakéhokoliv klienta.

 

Konflikt zájmů

 • Snažím se předejít střetu mých zájmů a zájmů mého klienta. 
 • Kdykoliv se objeví aktuální nebo potenciální střet zájmů, otevřeně tuto situaci proberu s klientem, s cílem stanovit, jak budeme s touto situací nakládat tak, aby co nejlépe prospěla mému klientovi. 
 • Budu otevřeně komunikovat ohledně možné odměny ze strany třetí osoby, která může nastat na základě doporučení nebo rady ohledně mého klienta.

 

Jan Bím