Skupinová doprovázená pouť pro firmy

Skupinová doprovázená pouť je nadstavbová část programu Osobních doprovázených poutí. Je určena pro malou skupinu pracovníků (ideálně kolem 5 účastníků), z nichž alespoň většina, nejlépe všichni absolvovali Osobní doprovázenou pouť. Hlavním záměrem je rozvoj leadrovských kompetencí – orientace v neznámém prostředí, kombinace logického a intuitivního rozhodování, zvládání zón osobního discomfortu, schopnost vnímat potřeby kolektivu a své vlastní, schopnost nacházet vnitřní motivaci u sebe i u druhých, práce s vlastní energií a s energií skupiny.

Základním nástrojem je pochod skupiny neznámou krajinou. Stejně jako v případě Osobní doprovázené poutě je putování přírodou zdrojem vnitřní mentální očisty a nabrání nových sil. Skupina přidává navíc nutnost brát ohled na potřeby a možnosti dalších poutníků.

Během pouti se členové skupiny střídají v jednotlivých rolích – patron dne (definuje téma k přemýšlení během dne, podporuje ostatní v jejich rolích, případně nese rituální předmět skupiny), navigátor (určuje směr a rychlost pohybu v přírodě), kuchař (zodpovídá za jídlo a vodu během dne), ubytovatel (hledá místo k přespání, případně zodpovídá za postavení stanů a umístění tábořiště), šaman (zodpovídá za náladu během dne, případně funguje jako ranhojič a lapiduch).

Lektor nevystupuje v žádné z těchto rolí. Jeho zodpovědností je zajištění bezpečnosti (ve smyslu fyzickém, psychickém i duchovním), hlídá energii skupiny, krotí (případně výjimečně eskaluje) konflikty ve skupině, působí jako moderátor večerní diskuse a denních sdílení, vede meditace a případná spirituální cvičení. V případě potřeby lektor naučí účastníky určitým dovednostem (orientace v terénu, hledání zdrojů vody, práce s energií, tělesná cvičení apod.)

V ideálním případě se na skupinovou pouť vyráží bez předchozí logistické podpory, to je bez objednání ubytování, lokální dopravy, nákupu potravin. Skupina je odkázána na své vlastní schopnosti a na to, co cesta sama přinese. Ne každý den se musí najít ubytovna, ne každý den musí být restaurace či obchod. Vystavení osobnímu discomfortu v případě horších povětrnostních podmínek, nedostatku jídla či nepohodlného spaní posunuje osobní hranice účastníků a současně vytváří silnou společnou emoční vazbu. Lektor dbá na to, aby akce probíhala v prostředí vzájemného respektu. Místo soutěživosti jsou členové vybízeni ke spolupráci a hledání řešení přijatelných pro všechny.

Večery jsou vyplněny společnými diskusemi na téma zvolené patronem dne a osobním sdílením spojeným se vzájemnou zpětnou vazbou. V případě firemních témat může být použito principu týmového koučinku.

Doporučená doba pochodu – 5 dní.

 

Doporučené destinace:

  • Česko německá hranice - od Aše po východní Šumavu. Laciné, bezpečné, přesto silné.
  • Severovýchodní Slovensko – od Vysokých Tater přes Nízké Beskydy až po Bukové hory – krásná příroda, poutní místo Litmanová (viz dokumentární film Ivetka a její hora), Dukla – dotknutí se národní historie a tématu obrany vlastní svobody, Andy Warhol – téma úspěchu
  • Banát v Rumunsku – divoká příroda, vesnice banátských Čechů – téma co je češství, národní a firemní sounáležitost, dotek materiálního nedostatku
  • Skandinávie – neporušená příroda, možnost putování na kánoích po velkých skoro liduprázdných jezerech (pouze letní termíny)