Cena doprovázené poutě

Soukromé osoby

Protože při tomto způsobu práce není dopředu jasné, co vše se stane a jak se naše pouť povede, nabízím velmi nestandardní obchodní model. Filozoficky vycházím z modelu DAR ZA DAR.

Klient vždy platí bezprostřední náklady na cestu - obvykle náklady na dopravu, ubytování a stravu pro sebe a pro mne.

Můj honorář sestává ze dvou částí - ocenění mého času věnovaného klientovi a ocenění vlastního pokroku.

Můj čas ocení klient stejně, jako oceňuje svůj čas, což znamená, že za den pouti mi dá tolik, kolik si sám za den vydělá hrubého (také svůj příjem zdaňuji). Vycházím z myšlenky, že si svého průvodce v osobním rozvoji cení stejně jako sám sebe.

Po skončení cesty klient sám ocení svůj růst a úspěch. Pokud si bude myslet, že se jen pěkně prošel, ale osobní růst nevidí, nezaplatí mi nic dalšího navíc. Pokud ale posoudí, že jeho pokrok je velký, připlatí mi třeba milion. Druhá složka mojí odměny představuje míru vlastního osobního pokroku. Jakákoliv odměna od nuly výše je dobře a já ji přijmu s díky. Dar za dar.

 

Firemní zákazníci

Ceny poutí pro firemní zákazníky v sekci Využití ve firmách.