Ceník doprovázených poutí pro firmy

Firmy nad 20 zaměstanců

Pro firemní zákazníky, jejichž pouť je hrazena zaměstnavatelem, platí následující fixní ceny:

1 den pouti / 1 účastník pouti 20 000 Kč  
1 den pouti / skupina 2-4 účastníků 35 000 Kč

 

Firmy pod 20 zaměstnanců, neziskové organizace, školy

Cenna je smluvní

 

Zákazník dále platí všechny přímé náklady na pouť - ubytování, stravování, dopravu pro účastníky a pro mne.

 

Nejsem plátcem DPH.