Hledání vize 2019

Několikrát za život se nám stane, že náš starý život nám už z nějakého důvodu nevyhovuje. Někdy je potřeba ukončit starou práci a najít nějakou novou, která více naplňuje naši duši. Jindy nám do života přišel rozchod a je potřeba zakončit staré období života a připravit se na nový bez starého partnera. Nebo může přijít vyhoření a je potřeba najít novou energii. Taky někdy jen tak víme, že už by to chtělo nějakou změnu. To všechny jsou možné důvody pro vývojou změnu a přechod z jednoho vývojového stadia života do druhého. Skoro vždy nám může v tuto chvíli pomoci přechodový rituál.

Hledání vizeHledání vize svého života je rituál, který v téměř identické podobě dělají severoameričtí indiáni několikrát za život, obvykle když přecházejí z jedné etapy života do druhé. Podobné rituály mají všechny přírodní kultury na světě. Naše kultura bohužel žádný takový rituál nemá a přechod z jednotlivých etap života nám dělá potíže. V našem rituálu hledání vize života budeme vycházet z indiánské tradice, ale rituál přizpůsobíme našim možnostem a podmínkám.

Během přípravy rituálu se zamyslíme nad svým dosavadním životem a svými vztahy formou mapy života. Součástí přípravy bude i společná práce na přípravě dřeva, která bude zakončena první potní chýší. Tato první část je jakési opouštění starého života.

Střední částí začíná hledáním svého místa v lese. Na ni navazuje výroba 400 obětních pytlíčků propojených s osobními modlitbami (osobními přáními nebo poděkováními za věci, osoby a události), které budou obětovány posvátnému ohni po návratu z hledání vize. 

Hlavním bodem celého rituálu je dvoudenní hledání osobní vize života během osamoceného pobytu v lese na jednom místě jen s nejnutnějším vybavením - spacák, karimatka, pláštěnka, oblečení a láhev vody. Hledání vize bude zahájeno a ukončeno pobytem v potní chýši. Tato část je spojena s tří (eventuelně čtyř) denním půstem od jídla. Střední část rituálu je jakési bezčasí. Staré již není a nové ještě také ne.

Třetí, přijímací částí, bude společné sdílení toho, co se v lese odehrálo. Hlavním smyslem je s pomocí příběhů svých a příběhů druhých naformulovat a alespoň částečně pochopit, co se v lese objevilo. Jak je možné z toho seskládat osobní vizi.

Na rituál navazuje integrační podzimní víkendové setkání v Osinalicích s potní chýší, společnou prací na dřevě a se sdílením v kruhu. Smyslem tohoto setkání je pochopení vize z léta a její začlenění do běžného života.

Před vlastním rituálem je povinná nejméně 10 denní (lépe delší) příprava a očista, která bude popsána v podrobných pokynech pro účastníky. 

Zážitek z hledání vize pro studenty v červenci 2015 

Jak probíhalo Hledání vize v roce 2016

 

Komu je rituál určen: lidem, kteří procházejí zlomem života (vstup do dospělosti, vstup do stáří, vstup do manželského svazku) a lidem, kteří cítí, že potřebují najít další směřování své cesty životem. Je určen pro muže i ženy. Ženy s probíhající menstruací se mohou účastnit bez omezení.

 

Podpůrný tým rituálu (vedení):

Ivo Tříska, Lucie Luňáčková, Emil Melichar Výborný, Šárka Jonáková, Jan František Bím a vnější kruh

V letošním roce bude podpůrný tým fungovat trochu jinak než v předchozích letech. Po 8 letech, kdy tým vedl Jan s velkou podporou šamana Iva Musila a ostatních členů týmů, je na čase, aby i ostatní vystoupili do viditelnějších pozic. Jan pro letošek předává pomyslné žezlo do rukou Iva Třísky a přesouvá se do podpůrného týmu.

Ivo, Lucka, Emil a Jan mají zkušenost z vedení minimálně osmi běhů rituálu, Šárka se k týmu připojila před dvěma lety. Ivo, Emil, Lucka i Jan mají také zkušenosti s vedením potních chýší. Jejich hlavním učitelem byl Ivo Musil.

Vnější kruh bývá tvořen několika účastníky předchozích ročníků, kteří se budou v průběhu rituálu střídat podle svých časových možností.

 

Místo rituálu: DoNitra, Osinalice 24, Kokořínsko

Počet účastníků: max 15

Termín:

5.-11.8.2019  + integrace víkend 19.-20.10.2019

Cena: vlastní rituál 9500 Kč, integrace 2500 Kč.

Finanční podpora: účastníci minulých ročníků mezi sebou vybrali 5000 Kč, které mohou být použity jako půjčka (v krajním zdůvodněném případě nevratná) na podporu účasti pro někoho, kdo z nějakého důvodu na hranici 12 000 Kč nedosáhne. Zájemci pište email s odůvodněním na jan.bim@janbim.cz.

Přihlášení: u Petra Bartála na  p.barny@post.cz nebo na 604 539 415. Po přihlášení u Petra je nutno složit do 30.6.2019 zálohu 1000 Kč na můj účet 2300623970 / 2010, do zprávy pro příjemce napište VIZE 2019 a vaše jméno. V případě zrušení účasti do 31.7.2019 vám zálohu vrátíme sníženou o manipulační poplatek 150 Kč. Po 31.7. záloha propadá. Zbytek (8500Kč) se zaplatí v hotovosti první den rituálu. Poplatek za integraci (2500 Kč) se platí samostatně na podzim.

Organizační informace u Petra Bartála na 604 539 415.

Účastníci budou potřebovat svůj šamanský buben (s paličkou). Možno zakoupit třeba u Mirka Kašpara miroslavkaspar@volny.cz nebo u Davída Chába www.zpevticha.cz/samanske-bubny/  nebo třeba u Džoudyho v Praze na I.P.Pavlova. 

 

Podrobné pokyny pro účastníky

 

Hrubý program: (program bude vznikat intuitivně na místě a může se lišit od zde napsaného)

1. den

 • ráno příjezd do 9:45
 • 1. společné sdílení a vzájemné představení od 10 hodin
 • kreslení mapy života
 • společná meditace na objevení krajiny vlastní duše, osobního stromu života, osobního zvířete síly a osobní písně síly
 • společné bubnování


2. den

 • možný začátek půstu
 • společná příprava dřeva na potní chýši
 • společné bubnování
 • večerní potní chýše na očištění

 

3. den

 • začátek půstu pro všechny účastníky
 • diskuze v kruhu, příprava na rituál hledání vize
 • hledání svého místa v lese
 • osobní modlitby – vázání obětních pytlíčků
 • příprava potní chýše a jiná společná práce
 • osobní modlitby – vázání pytlíčků

 

4. den

 • brzy ráno zapálení posvátného ohně pro potní chýši
 • potní chýše
 • odchod na své místo v lese
 • hledání vize

 

5. den

 • hledání vize

 

6. den

 • s rozbřeskem návrat k potní chýši
 • potní chýše
 • lehká snídaně
 • sdílení v kruhu
 • společné bubnování

 

7.den

 • sdílení v kruhu
 • společné závěrečné bubnování
 • odpoledne odjezd domů

 

Rituál je určen jen pro lidi, kteří se považují za psychicky zdravé. Není vhodný pro lidi trpící silnými depresemi, psychózami, schizofrenií, epilepsií a podobně. Případné tělesné handicapy je potřeba konzultovat s vedením rituálu. Většinou nejsou na překážku.

Rituál není terapie !!!!

Každý účastník se rituálu účastní dobrovolně, ze svého rozhodnutí a na své riziko.