Programy se sdílením v kruhu a potní chýší

Pro skupiny seniorních manažerů, případně manažerů v přípravě na seniorní pozici, děláme semináře založené na sdílení v kruhu doplněné o potní chýši (indiánskou saunu) a případně i o některé prvky ze semináře Hledání vize.

Pro práci v kruhu je potřeba, aby účastníci byli připraveni na to, že během semináře nechají ostatní nahlédnout do svého soukromí a ukáží se druhým více jako "lidi" než "funkce". Pro většinu skupin platilo, že účastníci nebyli navzájem v roli nadřízený a podřízený. Výjimka byla u některých skupin z ČSOB.

Tyto programy pomáhají účastníkům objevit sám sebe v prostředí firmy a sladit svůj firemní a osobní život. Práci se sdílením v kruhu je možno použít i pro řešení strategických záměrů.

 

Příklad setkání navazujícího na rozvojový program seniorních manažerů

Cíle

 • udržení "živého kontaktu" mezi účastníky
 • work/life balance pro účastníky

Program

1. den

 • úvodní sdílení a vysvětlení pravidel sdílení v kruhu
 • tří hodinová pouť v tichu okolní krajinou s úkolem přinést právě jeden předmět
 • tvorba mandaly z přinesených předmětů
 • diskuze obrazu firemní kultury v tvorbě mandaly
 • příprava dřeva na potní chýši
 • potní chýše

2. den

 • sdílení prožitků z prvního dne a především potní chýše
 • sdílení podnětů k úpravě work/life balance
 • formulování návrhů pro změnu ve firemní kultuře

Počet účastníků max 12
Počet lektorů: 2 facilitátoři kruhu + 2 lektoři na vedení a přípravu potní chýše první den

 

 

Příklad úvodního setkání pro účastníky programu rozvoje budoucích seniorních manažerů

Cíle

 • cílem celého programu je „zeseniornění" účastníků
 • cílem 2,5 denního programu je – 1. ujasnění si, co od sebe i od své pracovní role chci, 2. otevřít se fungování ve skupině

Program

1.den

 • úvodní sdílení
 • mapa života
 • sdílení v kruhu
 • příprava dřeva na potní chýši
 • potní chýše

2. den

 • sdílení v kruhu
 • motlitby (200 přání/poděkování)
 • několik hodin o samotě v přírodě
 • formulování osobní vize (v kruhu)

3. půlden 

 • co máme společné – společný duch
 • jaké hodnoty nám společně rezonují, co je pro nás společně důležité
 • jak to souvisí s hodnotami firmy

Počet účastníků max 12 
Počet lektorů:  2 facilitátoři kruhu  + 2 lektoři na vedení a přípravu potní chýše první den

 

Reference

Způsob diskuse, sdílení nebo i řešení pomocí kruhu je jedinečnou příležitostí, jak se znovu slyšet a být skutečně spolu. Pro management a korporace je to obrovský kontrast. Kdo z nás dneska zažívá „indiánský čas", kdy nás neřídí hodinky, ale energie v diskusi. Kdy naposledy jste zažili, že výsledkem nemusí být řešení, ale vzájemné pochopení a inspirace. Jak často si dovolíte s druhými prostě být... Práce v kruhu asi nebude v dohledné době korporátní mainstream, ale zažívám obrovské překvapení, když mohu být svědkem toho, jak si management naší korporace tenhle kontrast užívá. Nejen že v kruhu panuje od začátku obrovský respekt a chuť si skutečně naslouchat, ale i témata, mnohdy pracovního kontextu, poodhalí veškeré své tváře a dostanou se tak ke své skutečné podstatě. Proto i dohody a závěry mají potenciál trvalejšího řešení. Krom toho je to jedinečný prostor jak se mohou vzájemně od sebe učit mladší-starší, seniorní-juniorní, ... aniž bychom tomu museli dát nálepku „učení". Zkrátka si od sebe vezmou, co potřebují.

Práce v kruhu nebude pro každého. Je totiž nesmírně nákladný na čas, kterého je ve firmách zoufalý nedostatek. A tak podmínkou fungujícího kruhu je vymezený čas na „cokoli", resp. na to co přijde a ochota „být" s těmi, kteří kruh tvoří.

Zážitek z potní chýše bych přál každému. Přesto pro každého nebude. Pro mě je to příležitost, jak věnovat čas a pozornost svým niterným hodnotám a přáním, umocněná sdílením takového zážitku s dalšími lidmi. Je to zkrátka prostor na to být sám se sebou a zároveň spolu. Pro typicky materiálně zaměřené firemní prostředí je potní chýše nabídkou být na chvíli v kontaktu se svou spirituální energií. Proto může být pro mnoho lidí kontraverzním zážitkem. Není to však o tom, odkud jsou, ale jak smýšlejí.

Nejde však přehlédnout rozdíl ve sdílení v kruhu před potní chýší a po ní. Témata dostávají hlubší rozměr, jsou daleko víc osobní a v kontaktu s našimi hodnotami a čas je věnován tomu, co je skutečně podstatné.

Kdykoli, když absolvuji se skupinou sdílení v kruhu a potní chýši, odjíždím s pocitem plně prožitého času, klidem na duši a s energií na rozdávání.

Tomáš Svátek, metodik rozvoje v ČSOB